NVGzP-ledenvoordeel bij VvAA

Bij VvAA ontvangt u een aantrekkelijke NVGzP-ledenkorting op diverse producten en diensten. Bijvoorbeeld op uw beroepsaansprakelijkheids- en beroepsrechtsbijstandverzekering. Mede door de samenwerking met de NVGzP is het aanbod afgestemd op wat u nodig hebt in uw praktijk.

NVGzP

Een sterke combi

Bent u lid van de NVGzP én van VvAA? Dan krijgt u onder andere 10% NVGzP-ledenkorting op de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering.

Nog geen lid van VvAA?

Profiteer ook van de samenwerking tussen NVGzP en VvAA. NVGzP-leden die nog geen lid zijn van VvAA, bieden wij een kennismakingslidmaatschap aan. Sluit u het lidmaatschap af voor 1 juli, dan is dit gratis tot 31 december van het lopende kalender jaar. Sluit u het lidmaatschap af na 1 juli, dan is het lidmaatschap gratis tot 31 december van het volgende kalender jaar. U meldt zich aan voor het VvAA kennismakingslidmaatschap via bureau@nvgzp.nl of bel 030 - 686 87 77 (bureau NVGzP).

Logo NVGzP | VvAA