Inloggen

KNMT-ledenvoordeel bij VvAA

Bij VvAA ontvangt u een aan­trekkelijke KNMT-leden­korting op diverse pro­ducten en diensten. Bij­voor­beeld voor beroeps­aansprakelijk­heid en (beroeps)rechts­bijstand. Mede dankzij de inten­sieve samen­werking met KNMT stemmen we het aan­bod af op wat u nodig hebt in uw tandarts­praktijk.


 

Uw KNMT-ledenvoordeelLogo KNMT | VvAA

Wim van Geest | VvAA
Aansprakelijk­­heids­ver­zeke­ring be­roep ­

Voor medische fouten is een beroep­saansprakelijkheids­verzekering onmis­baar. Bij VvAA is deze verzekering volledig afgestemd op mogelijke claims in de tand­heel­kundige praktijk. Wkkgz-risico's zijn automatisch afgedekt.

U ontvangt 10% KNMT-ledenkorting­
Angelique Schaafsma | VvAA
Rechtsbijstands­verzekering beroep

Voor juri­dische zaken waar u in uw be­roep tegen­aan kunt aan­lopen, onder­steunen onze gespecia­liseerde juristen en advo­caten u. Rechtshulp bij tucht- en klacht­recht is daar ook onder­deel van. Wkkgz-risico's zijn automatisch afgedekt.

U ontvangt 10% KNMT-ledenkorting
Tandarts in praktijk
10% korting op uw verzekeringen

Hebt u al een beroeps­aansprake­lijks­ver­zekering en/of -rechts­bijstand­verzeke­ring nog zonder 10% KNMT-leden­korting? Vraag uw korting dan nu aan. U ontvangt dit vanaf de datum waarop we uw aan­vraag ontvangen.

Ergotherapie Nederland | VvAA
Advies op maat van Mondzorg-adviesteam

De specialisten van VvAA geven u bedrijfskundig en persoonlijk financieel advies. Bijvoorbeeld over het starten van een praktijk, strategie, organisatie, positionering en samenwerking en overdracht.

U ontvangt gerichte ondersteuning door afstemming met KNMT over adviesthema’s
Risicokaart voor tandartsen | VvAA
Risico- en vragenkaart voor tandartsen


In uw dagelijkse praktijk loopt u allerlei risico's. Om deze de baas te blijven kunt u aan preventie doen. Sommige risico's kun u beter verzekeren. Met twee risicokaarten helpen wij u om inzicht in uw risico's te krijgen én weloverwogen keuzes te maken.

Gratis als KNMT-ledenvoordeel

Congres Praktijkorganisatie anno nu | VvAA
Congres Praktijk Anno Nu

Het jaarlijkse congres Praktijk Anno Nu geeft u inzicht, inspiratie en concrete handvatten voor de organisatie van uw praktijk. Samen met KNMT en Medisch Ondernemen geven we u een gerichte blik op het komende jaar. 

 U ontvangt KNMT-ledenkorting  
Zorgverzekering voor tandartsen | VvAA
Korting op uw zorgverzekering

Als zorgverlener wilt u zelf natuurlijk ook gezond blijven. En als u, uw partner en/of uw gezin tóch zorg nodig hebben, wilt u verzekerd zijn van de beste zorg met veel keuzevrijheid. Met de VvAA zorgverzekering kunt u daarop rekenen.

U ontvangt 5% KNMT-ledenkorting op de basisverzekering en 12% korting op de aanvullende verzekeringen

Koperen weegschaal VvAA
Antwoord op uw juridische vragen

Hebt u een vraag over een (dreigend) juridisch probleem? Of wilt u acute rechtshulp? Belt u dan met Juridische helpdesk. Deze service is gratis voor leden. U kunt onze juristen bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur.