KNMT

Voordeel voor KNMT-leden

Een vrouw met een haarkap en mondkap op voert tandartswerkzaamheden uit bij vrouw
Als KNMT-lid krijgt u aan­trekkelijke korting op onze dienst­verlening. Bijvoorbeeld voor uw beroeps­­aansprakelijk­heid en (beroeps)rechts­bijstand. Door de inten­sieve samen­werking met uw beroepsorganisatie stemmen we het aanbod af op wat u nodig heeft in uw praktijk.

KNMT-ledenkorting

Bij ons ontvangt u een aan­trekkelijke KNMT-leden­korting op verschillende pro­ducten en diensten, zoals de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering voor uw beroep. 

Al een VvAA-verzekering, nog geen korting?

Heeft u al een beroeps­aansprake­lijks­ver­zekering en/of -rechts­bijstand­verzeke­ring, maar nog geen 10% KNMT-leden­korting? Vraag uw korting dan nu aan. Deze korting ontvangt u vanaf de datum waarop we uw aan­vraag ontvangen.


Korting aanvragen

Logo van samenwerkingspartner Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

Verzekeringen met korting

Aansprakelijk­­heid be­roep ­

10% KNMT-ledenkorting

Voor medische fouten is een beroep­saansprakelijkheids­verzekering onmis­baar. Bij VvAA is deze verzekering volledig afgestemd op mogelijke claims in de tand­heel­kundige praktijk. Wkkgz-risico's zijn automatisch afgedekt.

Bekijk verzekering

Rechtsbijstand beroep

10% KNMT-ledenkorting

Zorgverzekering

12% KNMT-korting op de aanvullende verzekeringen

Ook interessant

Advies op maat

Onze specialisten geven u bedrijfskundig en persoonlijk financieel advies. Bijvoorbeeld over het starten van een praktijk, strategie, organisatie, positionering, samenwerking en overdracht. U ontvangt gerichte ondersteuning door afstemming met uw KNMT.

Risico- en vragenkaart voor tandartsen

Congres Praktijk Anno Nu

Waarom kiezen voor VvAA?

  • Groot als netwerk in de zorg, klein in contact.
  • Exclusief ledenvoordeel.
  • Beroepsgerichte dienstverlening.
  • Toegang tot relevante en unieke kennis.
Word lid