Blog

VvAA wil namens u aansprakelijkheid erkennen, maar u bent het daar niet mee eens. Wat nu?

 • 16 februari 2022
 • Leestijd 4 min

Stel, een patiënt dient een claim tegen u in, die VvAA wil erkennen. U vindt zelf niet dat u aansprakelijk bent. Wat zijn dan de opties? Die zetten we in dit artikel voor u op een rij.

Een onderzoek naar aansprakelijkheid draait in het algemeen om een juridische én een medisch inhoudelijke beoordeling. Hierbij staat de vraag centraal of u hebt gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder gelijke omstandigheden mag worden verwacht. Wordt op basis van de medische en juridische behandeling geconcludeerd dat uw handelen tot schade bij een patiënt heeft geleid, dan erkent VvAA in principe aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. Voordat wij dit doen, informeren wij u eerst over onze bevindingen en vragen wij uw instemming voor de vervolgstappen. Maar wat als u het niet met ons eens bent?

Praktijkvoorbeeld

Een patiënt meldt zich met pijnklachten aan zijn pols bij een handchirurg. Op basis van de diagnose besluit deze hem te opereren. Na de operatie nemen de pijnklachten van de patiënt toe en is de functie van zijn pols beperkt. De patiënt stelt de handchirurg aansprakelijk omdat hij meent dat de diagnose ten onrechte is gesteld, waardoor er geen indicatie voor de betreffende operatie was.

De handchirurg heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij VvAA en meldt de claim bij ons. Wij nemen de claim in behandeling. Na bestudering van het dossier zijn wij van mening dat de diagnose inderdaad ten onrechte is gesteld.

Wij vragen de handchirurg instemming om namens hem aansprakelijkheid te erkennen voor de gevolgen van het stellen van een onjuiste diagnose. Hij is het niet eens met ons standpunt en onderbouwt dit ook uitgebreid. Hoe nu verder?

We zijn het niet eens, wat nu?

Bent u het niet eens met de conclusie van VvAA, dan zijn er verschillende opties:

 1. Wij bespreken uw onderbouwde visie met de medisch adviseur die wij eerder raadpleegden.
  Delen wij uw visie met de medisch adviseur, dan is het van belang dat u duidelijk aangeeft waarom u het niet eens bent met onze bevindingen of ons voornemen. Leidt dit niet tot een andere uitkomst, dan kunnen wij in overleg met de wederpartij een onafhankelijke deskundige om een oordeel vragen.
 2. We vragen een onafhankelijke deskundige om een oordeel.
  Het oordeel van de onafhankelijke deskundige is in beginsel bindend. Dat betekent dat zowel de patiënt, zorgverlener als VvAA zich dienen te schikken naar het oordeel van de deskundige.
 3. We regelen de schade met de wederpartij, zonder erkenning van aansprakelijkheid.
  Een andere mogelijkheid is dat wij de schade met de wederpartij regelen, zonder erkenning van aansprakelijkheid.
 4. We erkennen toch aansprakelijkheid.
  Soms komt het voor dat een patiënt niet akkoord gaat met een minnelijke regeling zonder erkenning, maar ook een standpunt van ons verlangt. Wij kunnen dan toch aansprakelijkheid erkennen, ook al kunt u zich hier niet in vinden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u aangeeft het niet eens te zijn met onze bevindingen, maar nalaat dit te onderbouwen. Uiteraard proberen wij zo’n situatie te vermijden.

Welke optie de voorkeur heeft, wordt per casus - zoveel mogelijk in overleg met u - beoordeeld.

Tip:

Gaan wij een claim behandelen, dan vragen wij u eerst te reageren op de standpunten van de patiënt. Voor de beoordeling speelt mee hoe u tegen de claim en uw handelen aankijkt. Neem daarom de ruimte om uw handelen uitgebreid toe te lichten en te reageren op de verwijten die u worden gemaakt. Mocht u het niet eens zijn met ons voornemen om aansprakelijkheid te erkennen, dan horen wij graag waarom u zich hier niet in kunt vinden. Wij overleggen dan met u over de juiste vervolgstappen.

De zorgverlener erkent geen aansprakelijkheid

Als zorgverlener erkent u zelf geen aansprakelijkheid, noch wijst u deze af. Dit doet VvAA als uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar op basis van de polisvoorwaarden, waar mogelijk in overleg met u. Ook regelt VvAA de eventuele schade met de patiënt.

Vervolg casus

De behandelend arts lichtte zijn motivatie om niet in te stemmen met ons voorstel om aansprakelijkheid te erkennen, uitgebreid toe. Hoewel dit geen aanleiding vormde om onze zienswijze te herzien, zagen wij wel aanleiding een onafhankelijk deskundigenoordeel te vragen. De uitkomst hiervan is voor alle partijen bindend. In dit geval bleek uit het deskundigenonderzoek dat een verkeerde diagnose was gesteld en er om die reden geen indicatie was voor de uitgevoerde operatie. Naar aanleiding van dit rapport erkenden wij alsnog aansprakelijkheid. Hoewel de behandelend arts zich hier aanvankelijk niet in kon vinden, had hij zo wel het gevoel gehoord te zijn en te zijn betrokken in dit proces.

Meer informatie

 • In 'Behandeling van uw claim door VvAA' wordt stap voor stap toegelicht hoe wij u helpen als er een claim tegen u is ingediend.
 • Klachten en claims kunnen vaak worden voorkomen door heldere communicatie en een begripvolle reactie op een patiënt die ontevreden is over de behandeling. Hoe u dit aanpakt leest u in 'In gesprek met een ontevreden patiënt'.
 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar. Bij ons is deze verzekering volledig afgestemd op de risico's in uw zorgpraktijk.
 • Met de Beroepsrechtsbijstandverzekering van VvAA bent u verzekerd van deskundig juridisch advies van VvAA-juristen met kennis van uw praktijk en de gezondheidszorg.

Klachten en claims in de zorg

Dit artikel is geschreven door VvAA-deskundigen die zich in het kader van de VvAA beroeps­aansprakelijk­heids- en rechts­bijstand­verzekering in brede zin bezig­houden met het omgaan met, en het voorkomen van, klachten en claims in de zorg.

Bekijk voor meer informatie over klachten en claims in de zorg onze themapagina. 

Naar de themapagina

Over de auteur

Mirjam Hofstee

jurist medische aansprakelijkheid

Vragen?

Neem voor meer informatie over aansprakelijkheid contact met ons op. Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Letselschade
030 247 49 67
Bel ons
Letselschade
letselschade@vvaa.nl

Meer lezen?

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
 • 29 november 2023
 • Leestijd 2 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen