Inloggen

Klachten en claims

Overeenkomsten en verschillen

Veel zorgverleners krijgen tijdens hun carrière wel een keer te maken met een klacht of claim. Maar wat is een (tucht)klacht of claim eigenlijk? En waar zitten de verschillen precies? We lichten het hier toe. 

Een klacht

Onder een klacht wordt elke mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede verstaan van een patiënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaande, of een derde.

  • Informele klachten
    Informele klachten zijn klachten die direct bij u of de praktijk terechtkomen en die u zelf met de betrokkenen afhandelt, bijvoorbeeld via een gesprek, brief of mailwisseling.
  • Wkkgz-klachten
    Een Wkkgz-klacht is een schriftelijke klacht die wordt ingediend bij een zorgverlener of -instelling. Deze gaat over een gedraging tegenover een patiënt in het kader van de zorgverlening of de weigering om de persoon die de klacht indient als vertegenwoordiger van de patiënt te beschouwen.
  • Tuchtklacht
    Daarnaast zijn er tuchtklachten. Dit zijn klachten die bij een tuchtcollege worden ingediend. Bijvoorbeeld bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Een claim

Een claim is ook een uiting van onvrede bij een patiënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaande, of derde. De indiener van de claim is van mening dat er schade is geleden door een fout in de behandeling. Deze wil hij verhalen op de zorgverlener of instelling door de zorgaanbieder aansprakelijk te stellen. Als zorgverlener legt u deze claim neer bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar.

Een Wkkgz-klacht kan ook leiden tot een claim. Wanneer bemiddeling via de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgerond, kan een patiënt naar de geschillencommissie stappen en daar een schadevergoeding eisen.

Meer informatie


Producten en diensten

Contact

Heeft u vragen over een klacht of een claim? Neem contact op met de juridische helpdesk voor VvAA-leden via 030 247 49 99. Wij helpen u graag verder.
VvAA beroeps­aan­sprake­lijk­heids­verzekering
Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering is onmisbaar. Bij ons is deze verzekering volledig afgestemd op de risico’s in uw zorgpraktijk.
VvAA beroeps­rechts­bijstand­verzekering
U bent verzekerd van deskundig advies van VvAA juristen met kennis van de gezondheidszorg.