Inloggen

Zzp: hoe staat het ermee?

Het kabinet werkt al een paar jaar aan een nieuw zzp-regime, dat de huidige Wet DBA moet gaan vervangen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en wat zijn de gevolgen voor praktijkhouders en zzp'ers in de zorg? 


Zzp'ers in de zorg

Video: Zzp'ers in de zorg in tien minuten 

 • Hoe staat het er nu voor?
 • Wat is een zzp'er?
 • Wat bepaalt of iemand een werknemer of een zelfstandige is?
 • Waarom is het onderscheid tussen werknemer of zzp'er van belang?
 • Wat is het verschil tussen zelfstandigheid en ondernemerschap?

Ontwikkelingen rondom de beoordeling zelfstandigheid

Recente ontwikkelingen

In 2016 verdween de welbekende VAR voor zzp’ers. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) kwam daarvoor in de plaats. In 2017 werd besloten de DBA te vervangen. Een nieuw regime is sindsdien in de maak.

De pilot met de webmodule, één van de onderdelen van de nieuwe wetgeving, ging op 11 januari 2021 van start en duurt zes maanden. De aangescherpte handhaving is verder uitgesteld tot na de evaluatie van deze pilot. 

Webmodule en opdrachtgeversverklaring
De zzp-webmodule waarmee nu een pilot start, is een instrument dat de opdrachtgever vooraf duidelijkheid moet geven over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Ofwel: werkt een zzp’er zelfstandig of mogelijk toch in dienstbetrekking? 
Is de uitkomst dat de zzp’er zelfstandig werkt, dan ontvangt die opdrachtgever een zogenoemde ‘opdrachtgeversverklaring’. Werkt de zzp’er in de praktijk ook feitelijk conform de in de webmodule ingevulde informatie, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen voor de zzp’er in te houden.


Beoordeling zelfstandigheid door de jaren heen

Zzp'er?
In de zorg zijn zzp'ers van oudsher waarnemers die tijdelijk een praktijkhouder vervangen. Daarnaast zien we in de loop der tijd steeds vaker zzp'ers werkzaam als extra arbeidscapaciteit, ook wel praktijkmedewerkers genoemd.

Zzp: Zelfstandige zonder personeel, in de zorg ook: zelfstandige zonder praktijk

Eerdere en bestaande regimes
Partijen hebben vaak behoefte aan duidelijkheid vooraf. Zij willen voorkomen dat de Belastingdienst achteraf oordeelt dat er in dienstbetrekking wordt gewerkt. De systemen die de overheid daarvoor ontwikkelde zijn:

VAR Verklaring arbeidsrelatie (2005 - 2016)
DBA Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (vervanging VAR in 2016).

Nieuw regime
Uitwerking van het plan uit het regeerakkoord van 2017.

OGV Opdrachtgeversverklaring: webmodule om de aard van de samenwerking vast te stellen.

Praktijk nu

In hoeverre moet ik voldoen aan de Wet DBA?

Volledige handhaving op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) is steeds verder uitgesteld. De aangescherpte handhaving is nu uitgesteld tot na de evaluatie van de pilot met de webmodule. Op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. Binnen het huidige, mildere handhavingsregime is slechts  kleine groep zorgaanbieders bezocht. Voor beroeps­groepen in de gezond­heids­zorg moeten opdracht­gever en opdracht­nemer sinds 1 januari 2017 de invulling van de Wkkgz-verplichtingen schriftelijk geregeld hebben. Daarvoor blijft een geactuali­seerde modelovereen­komst met ‘Wkkgz-para­graaf’ behulpzaam.

Modelovereenkomsten

In het huidige DBA-regime kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst gebruiken. Op basis van deze overeenkomst kan een zzp’er met de zegen van de Belastingdienst zelfstandig werken en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Samen met beroepsorganisaties heeft VvAA zo'n 20 modelovereenkomsten voor beroepsgroepen in de zorg voorgelegd en laten goedkeuren door de Belastingdienst. U vindt de modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst. 
Bekijk de modelovereenkomsten

Optredens op locatie en online

Workshops, lezingen en webinars

All-in-loon voor fysiotherapeuten | VvAA

Regelmatig geven wij lezingen over zzp'en in de zorg, zowel voor praktijkhouders als zzp’ers. Dat hebben we al gedaan voor diverse groepen zorgverleners, op locatie en inmiddels ook steeds vaker online. Ook de komende tijd gaan wij door met het geven van webinars en hopelijk ook snel weer workshops op locatie.

All-in-loon voor fysiotherapeuten | VvAA

Een greep uit onze optredens

 • Dag van de Fysiotherapeut - 21 mei 2022
 • Dag van de Praktijkmanager - mei 2022 (voor praktijkhouders)
 • NVM: 'Feiten en fabels over het zzp-schap' - januari 2022 (voor zzp-mondhygiënisten)
 • NVDA: 'Zzp-update 2021 voor doktersassistenten' - 27 september 2021 (voor doktersassistenten)
 • Dag van de Fysiotherapeut: 'Zzp-update 2021' - 17 april 2021 (voor fysio-praktijkhouders en zpp’ers)
 • NVM: 'Feiten en fabels over het zzp-schap' - december 2020 (voor zzp-mondhygiënisten)
 • Mondzorgpraktijk Anno Nu - december 2020 (voor tandartspraktijkhouders)
 • Podcast Talking Physio – mei 2020 (voor fysio-zzp’ers en praktijkhouders)
 • Fysiopraktijk Anno Nu - maart 2020 (voor fysiopraktijkhouders)
 • Relatiebijeenkomst Topmondzorg – februari 2020 (voor keten en relaties)

Zzp-visuals

Klik op de visuals om de afbeelding te vergroten

Urgentiepiramide
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Werkvormen

Meer mediapublicaties

Artikel verschenen in Medisch Ondernemen
september 2020


Auteur

Erik van Dam | VvAA

Erik van Dam

Senior adviseur Kennismanagement en Netwerken 

“In 2022 verwacht ik meer handhaving door de Belastingdienst. Laat u niet verrassen en ga voor een samenwerking die toekomstbestendig is.”