Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Door een ongeval of ziekte komt u in een volledig nieuwe situatie terecht. Niets is meer hetzelfde, ook uw inkomen niet. VvAA staat u bij met advies en ondersteuning bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Vraag advies aan

VvAA AOV-dienstverlening

Goed verzekerd door het leven

Mocht u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raken, dan krijgt u te maken met een onverwachte terugval in inkomen. Als zelfstandige hebt u bij ziekte alleen recht op een bijstandsuitkering. Werkt u in loondienst? Dan valt in de meeste gevallen ook een groot deel van uw inkomen weg.

Over deze dienst

VvAA beheert en onderhoudt uw AOV

VvAA biedt u een volledige dienstverlening rondom uw arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV). U kunt niet alleen via VvAA een AOV afsluiten bij een gespecialiseerde AOV-verzekeraar, maar wij geven u ook advies over uw AOV. Dat doen we tegen vaste, lage tarieven. Daarnaast  ondersteunen wij u met het beheer van uw verzekering. Dat betekent bijvoorbeeld dat we regelmatig kijken of de verzekering nog past bij uw huidige situatie. We houden u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in uw verzekering. Hiervoor bieden wij een onderhoudsabonnement aan. 

Wij leveren AOV-advies op maat

Onze adviseur inventariseert in een gesprek uw persoonlijke situatie en maakt voor u een adviesrapport op maat. Het rapport beschrijft de oplossingen die aansluiten op uw persoonlijke situatie. VvAA werkt alleen met gespecialiseerde AOV-verzekeraars die wij regelmatig toetsen aan de hand van een uitgebreide kwaliteitsrichtlijn.

Aanvragen AOV advies?

Wilt u de AOV-dienstverlening aanvragen? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs of bel met VvAA op telefoonnummer 030 247 47 89

Hebt u al een lopende AOV, via een ander tussenpersoon?

Mogelijk hebt u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering en wilt u uw polis onderbrengen bij VvAA. Voor lopende AOV’s gesloten vóór 01-01-2013 heeft VvAA een unieke regeling.

Voor elke AOV rekenen wij een gemaximeerd vast bedrag, ongeacht de vergoeding die wij krijgen van uw verzekeraar voor het beheer van uw verzekering. Wat wij te veel ontvangen, krijgt u van ons terug.

Bent u benieuwd hoeveel u jaarlijks kunt besparen op uw premie en hoe deze regeling werkt?

Op de pagina van de AOV-teruggave-regeling berekent u snel en eenvoudig uw voordeel.

Onze tarieven

Voor het advies en afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering rekenen wij eenmalige afsluitkosten. Daarnaast betaalt u vanaf het tweede jaar jaarlijks een bedrag voor het onderhoudsabonnement.

Tarieven 2017

Advies en bemiddeling: € 425,- (eenmalig)
Onderhoudsabonnement: € 275,- (per jaar)

U betaalt apart voor AOV en beheer

Sluit u een AOV af via VvAA, dan betaalt u twee bedragen:
  • een bedrag voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie en de AOV-verzekeraar
  • een bedrag voor het advies, beheer en administratie door VvAA.

Zo blijft onze AOV-dienstverlening transparant: u ziet duidelijk waarvoor u betaalt.

AOV afgesloten vóór 1 januari 2013?

Tot 1 januari 2013 kon u via VvAA een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten waarbij in de premie een bedrag was opgenomen voor de adviseur. VvAA zorgde daarmee voor het advies, het beheer en de administratie van uw product. 

Voor die diensten kreeg VvAA een bedrag van de maatschappij waarbij de AOV liep (provisie). Bij VvAA was deze provisie altijd maximaal € 275,-. Wat wij meer ontvingen van de maatschappij kreeg u (volgens de retourprovisie-regeling) van ons terug (vanaf een minimumbedrag van € 50,-). 

Vanaf 1 januari 2013 is de wetgeving veranderd. Complexe financiële adviesproducten, zoals een AOV, mogen geen provisiecomponent meer bevatten. Hebt u een AOV bij VvAA afgesloten vóór 1 januari 2013? Dan geldt voor u in principe nog de oude regeling voor retourprovisie. 

De regeling retourprovisie blijft van toepassing voor alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarvoor VvAA van de verzekeraar provisie ontvangt. Op de pagina van de AOV-teruggave-regeling berekent u wat u van ons terug krijgt.

Persoonlijk AOV-advies

Wij willen u een aanbod doen dat bij u past. Vinden we in de markt een product dat bij u past, dan bieden we dat aan als intermediair. Is er geen passend product aanwezig, dan ontwikkelen we het zelf. Zo krijgt u altijd het beste product voor uw situatie.

VvAA biedt ruime keuze in verzekeraars

VvAA is het op 10 na grootste intermediairbedrijf van Nederland. Als u VvAA inschakelt, sluiten wij voor u een arbeidsongeschiktheidsverzekering af bij een van onze samenwerkingspartners. Hierdoor kunnen wij u helpen aan een verzekering op maat. Wij werken samen met een geselecteerd aantal AOV-verzekeraars:
  • Aegon
  • De Amersfoortse
  • De Goudse
  • Interpolis
  • Movir
  • Reaal

VvAA geeft extra verzekeringsmogelijkheden

Voor een deel van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij Movir en Reaal Verzekeringen fungeren wij als herverzekeraar. Dat betekent dat we een deel van het verzekeringstechnische risico dragen. Daardoor heeft u meer verzekeringsmogelijkheden.

Op 1 januari 2013 hebben we deze activiteit uitgebreid naar de VvAA (aanvullende) Zorgverzekeringen, die zijn ondergebracht bij ONVZ. Deze ontwikkeling komt ten goede aan onze leden: hoe beter het gaat met onze partners, hoe beter het gaat met ons, en hoe meer wij voor u kunnen doen.

Loondienst en AOV

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan uw inkomen flink achteruitgaan. Als u als (para)medicus in loondienst werkt, kunt u terugvallen op verschillende voorzieningen. Zo kunt u aanspraak maken op de WIA of zelf een voorziening treffen.

Voorzieningen van de overheid (WIA)

U komt in aanmerking voor een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) als u na twee jaar ziekte voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard. In de eerste twee ziektejaren is de werkgever verplicht het loon door te betalen. 

Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV wat u nog kunt doen en wat u daarmee kunt verdienen op basis van gangbare arbeid. Dit heet de resterende verdiencapaciteit. Het verschil tussen het oude loon en de resterende verdiencapaciteit is het loonverlies. Het loonverlies bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

De WIA kent drie situaties:

< 35% arbeidsongeschikt
Iemand die minder dan 35% van zijn oude loon verliest, krijgt geen uitkering. U moet in dienst blijven van uw huidige werkgever, tegen een eventueel aangepast salaris. Is dat niet mogelijk, dan komt u in de WW terecht en uiteindelijk in de bijstand.

> 35% < 80% arbeidsongeschikt

Ligt uw verdiencapaciteit tussen de 35 en 80% of bent u meer dan 80% arbeidsongeschikt maar hebt u kans op herstel, dan valt u onder de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De hoogte van de uitkering is afhankelijk van loon dat nog door werken wordt verdiend. 

In de meest nadelige situatie valt u terug op een vervolguitkering. De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon, tenzij uw inkomen lager is. In dat geval is de uitkering gebaseerd op het vroegere loon.

> 80% arbeidsongeschikt
Iemand die meer dan 80% arbeidsongeschikt is en geen kans heeft op herstel, komt in aanmerking voor de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De uitkering bedraagt 75% van het loon, met een maximum van 75% van € 50.396,49 (bedrag per 01 juli 2012).

Voorzieningen van de werkgever

De werkgever is verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte loon door te betalen. In veel cao’s is afgesproken in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70% van het loon door te betalen. 

Sommige werkgevers hebben voor de periode na twee jaar, wanneer iemand in aanmerking komt voor de WIA, een aanvullende verzekering afgesloten. Dat kan via de pensioenregeling of via een losse arbeidsongeschiktheidsverzekering. In beide gevallen kan de werkgever een deel van de premie voor zijn rekening nemen.

Voorzieningen die u zelf kunt treffen

Wilt u zekerheid van een bepaald inkomen, dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Er zijn diverse mogelijkheden om de inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Een van de mogelijkheden is een oplossing waarbij altijd aangevuld wordt tot 70% of 80% van uw huidige salaris.

Ongeacht uw WIA-aanvulling zorgt deze verzekering ervoor dat u tot 70% of 80% van uw laatstverdiende inkomen aangevuld wordt. Bovendien houdt deze verzekering bij de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid rekening met uw huidige beroep. Daarmee is de beoordeling dus ruimer dan die van het UWV.

Downloads

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
VvAA adviseur Anouk van Loon VvAA

Een adviesgesprek

Wilt u meer weten over onze AOV-dienstverlening?
Of wilt u direct een adviesgesprek aanvragen?
Bel 030 247 47 89 of vul het contactformulier in.