Medische acceptatie

Toelichting

Het acceptatietraject start als wij de aanvraag bij de verzekeraar hebben gedaan. Daarin kan de gezondheidsverklaring een belangrijke rol spelen. Hieronder vindt u meer informatie over de medische acceptatie.

U kunt om een gezondheidsverklaring worden gevraagd

Een gezondheidsverklaring wordt gebruikt om de kans op arbeidsongeschiktheid in te schatten en daarmee de hoogte van de premie te bepalen. Daarvoor maakt de medisch adviseur een risico-inschatting aan de hand van een risicoprofiel. Op basis van uw verklaring kan de verzekeraar besluiten om meer informatie van behandeld artsen te vragen of een verzoek tot medisch onderzoek te doen.

Wat een verzekeraar u over uw gezondheid mag vragen

De wet stelt in de Wmk en het protocol verzekeringskeuringen van het Verbond van Verzekeraars duidelijke grenzen aan de mogelijkheden om via medische keuringen informatie te verzamelen. De wet op de medische keuringen is erop gericht om een goede balans te vinden tussen de bescherming van de privacy van de verzekerde en het belang van de verzekeraar om een goede risico-inschatting te maken. De verzekeraar mag de medische informatie op geen enkele wijze delen met derden. Ook niet met VvAA.

Gezondheidsverklaring kan reden van weigering zijn

Wij adviseren u bij welke AOV verzekeraar u het beste een offerte kunt aanvragen. Niet alleen kennen wij uw persoonlijke situatie, ook zijn wij op de hoogte van het acceptiebeleid van de verschillende verzekeraars met wie wij samenwerken. Mocht het voorstel van de verzekeraar niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u de VvAA medisch adviseur vragen om het voorstel te beoordelen en u te adviseren.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen