Inloggen

SBOH-korting op VvAA verzekeringen

Als aios in dienst van SBOH krijgt u online korting op de particu­liere schadever­zeke­ringen van VvAA. Bijvoor­beeld op de premie van uw auto- of inboedel­verzekering. Mede door de samen­werking tussen VvAA en SBOH zijn deze verzeke­ringen afgestemd op wat u én uw collega’s in de gezond­heids­zorg belang­rijk vinden.


Uw SBOH-korting  Logo SBOH | VvAA

Uw voordeel: 5% SBOH-­korting op VvAA verzeke­ringen

Bent u als aios in dienst bij SBOH én lid van VvAA? Dan krijgt u 5% premie­korting op de particuliere schadeverzekeringen van VvAA. Welke dat zijn ziet u hieronder. De verzekeringen vraagt u online eenvoudig aan en beheert u via MijnVvAA.nl.

Let op:

Maximaal vijf jaar geleden afgestudeerd van de opleiding geneeskunde? Combineer de 5% SBOH-korting dan met de 10% korting voor young professionals.

De korting geldt verder niet in combinatie met andere kortingen en is alleen van toepassing op de schadeverzekeringen van VvAA die u online afsluit. Uw SBOH-korting is een van de voordelen van het VvAA-lidmaatschap. Veel van uw collega-aios profiteren daar al van.

Nog geen lid van VvAA?

Bent u aios in dienst bij SBOH? Dan biedt VvAA u een gratis lidmaatschap aan. U bent gratis VvAA-lid tijdens uw SBOH-dienstverband (normale prijs:  € 39,- per jaar). Daarna gaat uw lidmaatschap over in een betaald lidmaatschap.

Als u gebruik wilt maken van dit gratis lidmaatschap, geeft u dit bij indiensttreding aan. SBOH geeft hiervoor eenmalig uw gegevens door aan VvAA. Bij beëindiging van uw dienstverband informeert SBOH wederom VvAA. Dit betekent dat het gratis lidmaatschap op dat moment eindigt en de contributie voor eigen rekening komt.

Vragen of advies?

Bel onze Ledenservice op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur voor advies of antwoord op uw vraag. Een e-mail sturen kan ook.

Gebruik uw collectiviteits­code SBOH283

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk de collectiviteits­code SBOH283. Deze geeft recht op een korting van 5%. Uw voordeel wordt direct verwerkt in uw premie.

­

Werkt u bij SBOH, SOON, Huisarts­opleiding Neder­land of Schola Medica?

Als medewerker van SBOH, SOON, Huisartsopleiding Nederland of Schola Medica profiteert u ook van 5% SBOH-korting. Dat doet u zonder lid te zijn van VvAA. Neemt u contact op met onze Ledenservice als u een verzekering wilt afsluiten. Geef in het gesprek aan dat uw korting onder de SBOH-regeling valt. U krijgt dan een relatienummer.
Bij beëindiging van het dienstverband worden, nadat VvAA hierover is geinformeerd, de verzekeringen per eerstvolgende vervaldatum beëindigd, tenzij u zorgprofessional bent en lid bent/wordt van VvAA.


Selectie van producten en diensten

Autoverzekering | VvAA
Auto­verzekering

 • Flinke korting bij schade­vrij rijden
 • Snelle én des­kundige schade-­afhandeling
 • Medisch instru­mentarium mee­verzekerd

U ontvangt 5% SBOH-­korting
Doorlopende reisverzekering | VvAA
Reis­verzekering

 • Uniek: ook zaken­reizen zijn door­lopend verzekerd
 • Genees­kundige kosten in het buiten­land verzekerd
 • Snelle én des­kundige af­handeling van uw schade

U ontvangt 5% SBOH-­korting
Opstalverzekering | VvAA
Opstal­verzekering

 • Garantie tegen onder­verzekering
 • Allrisk dekking voor onver­wachte schades
 • Bij nood 24 x 7 hulp van Artsen Alarm Service

U ontvangt 5% SBOH-­korting
Inboedelverzekering | VvAA
Inboedel­verzekering

 • Medische spullen mee­verzekerd
 • Korting bij inbraak­beveiliging
 • Met allrisk dekking is 'eigen schuld' ook verzekerd

U ontvangt 5% SBOH-­korting

Speciale starterskorting voor jonge professionals

 • Maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd aan het hbo of wo? Jonge professional krijgen 10% extra korting op de premie van de genoemde online particuliere schadeverzekeringen van VvAA.
Aansprakelijkheidsverzekering particulier | VvAA
Aansprakelijk­heids­verzeke­ring parti­culier

 • Uniek: dekking als u eerste hulp moet verlenen
 • Vrijwilligers­werk is mee­verzekerd
 • Schade door kinderen of huis­dieren is ook gedekt


U ontvangt 5% SBOH-­korting
Rechtsbijstandverzekering particulier | VvAA
Rechts­bijstand­ver­zeke­ring parti­culier

 • Mediation is per gebeurtenis gedekt
 • Een 2e woning is ook ver­zekerd
 • Juridische helpdesk voor telefonisch advies en bijstand

U ontvangt 5% SBOH-­korting
Ongevallenverzekering | VvAA
Ongevallen­verzekering

 • Uniek: uit­kering van 150% bij ramp­hulp­verlening
 • Uniek: dekking voor werk­gerela­teerde onge­vallen
 • Verzekerd zonder me­dische accep­tatie


U ontvangt 5% SBOH-­korting
Vrouw luistert met stethoscoop bij meisje VvAA
Zorg­verzeke­ring en aan­vullingen

Met de VvAA zorg­­verzekering hebt u volledig vrije keuze van arts en zieken­­huis. Dit in combi­­natie met de door leden uit­­stekend gewaar­deerde service.

 
U ontvangt 5% SBOH-ledenkorting op de basisverzekering en 12% korting op de aanvullende verzekeringen.

Wél een verzekering van VvAA, maar nog geen korting?

 • Vraag nu uw SBOH-korting aan als u nog de volledige premie betaalt voor uw particuliere online schadeverzekeringen van VvAA. Bijvoorbeeld voor uw auto-, inboedel en/of ongevallenverzekering. U ontvangt de korting vanaf uw aanvraagdatum. Let op: de korting geldt niet in combinatie met andere kortingen en is uitsluitend van toepassing op de online af te sluiten schadeverzekeringen van VvAA. Uitzondering hierop is de korting voor jonge professionals.
Rechtsbijstandverzekering particulier | VvAA
Altijd ant­woord op uw juri­dische vraag

Hebt u een vraag over een (dreigend) juridisch probleem? Bel dan met de Juridische help­desk. Deze service is gratis voor leden. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur.  

Belt u met 030 247 49 99
Waarnemen VvAA
Als waar­nemend huis­arts aan de slag?

Hebt u uw op­leiding afgerond en start u als waar­nemer? Kies dan voor het VvAA waarnemers­pakket. Daarin zit alles wat u nodig hebt. Kies uit 2 pakketten: Plus en Opti­maal. Voor elk pakket betaalt u een vast jaar­lijks bedrag met aan­trekkelijke pakket­korting.

Aanbod voor huisartsen | VvAA
Hypotheekadvies voor aios

Als aios met een tijdelijk contract is het niet altijd makkelijk om een hypotheek te regelen. VvAA heeft afspraken met diverse banken gemaakt. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Collectiviteiten | VvAA
Collec­tief ge­regelde beroeps­­verzeke­ringen

Voor u als werknemer heeft SBOH verzekeringen collectief geregeld. Bijvoorbeeld voor de beroeps­aansprake­lijk­heids- en rechts­bijstand­verzekering. Wilt u meer weten over deze VvAA verzeke­ringen? Kijkt u dan op de web­site van SBOH.

scroll verder