SBOH-korting op VvAA verzekeringen

Als aios in dienst van SBOH krijgt u online korting op de particu­liere schadever­zeke­ringen van VvAA. Bijvoor­beeld op de premie van uw auto- of inboedel­verzekering. Mede door de samen­werking tussen VvAA en SBOH zijn deze verzeke­ringen afgestemd op wat u én uw collega’s in de gezond­heids­zorg belang­rijk vinden.


Uw SBOH-korting  Logo SBOH | VvAA

Uw voordeel: 5% SBOH-­korting op VvAA verzeke­ringen

Bent u als aios in dienst bij SBOH én lid van VvAA? Dan krijgt u 5% premie­korting op de parti­culiere schadeverzekeringen van VvAA. Welke dat zijn ziet u hieronder. De verzekeringen zijn online eenvoudig aan te vragen en via MijnVvAA.nl te beheren.

Let op:

De korting geldt niet in combinatie met andere kortingen en is uitsluitend van toepassing op de online af te sluiten schadeverzekeringen van VvAA. Uitzondering hierop is de korting voor jonge professionals.

Nog geen lid van VvAA?

Uw SBOH-korting is een van de voordelen van het VvAA-lidmaatschap. Veel van uw collega-aios profiteren daar al van. Via onze Ledenservice is lid worden zo geregeld. Tijdens de opleiding is het lidmaatschap gratis. Het jaar na het beëindigen van de opleiding gaat het lidmaatschap over in een betaald lidmaatschap, tenzij u op dat moment jonger bent dan 30 jaar. In dat geval blijft u tot uw dertigste gratis lid. Daarna betaalt u € 39,- per jaar.

Vragen of advies?

Bel onze Ledenservice op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur voor advies of antwoord op uw vraag. Een e-mail sturen kan ook.

Gebruik uw collectiviteits­code SBOH283

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk de collectiviteits­code SBOH283. Deze geeft recht op een korting van 5%. Uw voordeel wordt direct verwerkt in uw premie.

­

Werkt u bij SBOH, SOON, PROFclass of Huisarts­opleiding Neder­land of Schola Medica?

Als medewerker van SBOH, SOON, PROFclass, Huisartsopleiding Nederland of Schola Medica profiteert u ook van 5% SBOH-korting. Dat doet u zonder lid te zijn van VvAA. Neemt u contact op met onze Ledenservice als u een verzekering wilt afsluiten. Geef in het gesprek aan dat uw korting onder de SBOH-regeling valt. U krijgt dan een relatienummer.
Bij beëindiging van het dienstverband worden, nadat VvAA hierover is geinformeerd, de verzekeringen per eerstvolgende vervaldatum beëindigd, tenzij u zorgprofessional bent en lid bent/wordt van VvAA.


Selectie van producten en diensten

Speciale starterskorting voor jonge professionals

  • Ben je maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd aan het hbo of wo? Dan krijg je als jonge professional 10% extra korting op de premie van de genoemde online particuliere schadeverzekeringen van VvAA.

Wél een verzekering van VvAA, maar nog geen korting?

  • Vraag nu uw SBOH-korting aan als u nog de volledige premie betaalt voor uw particuliere online schadeverzekeringen van VvAA. Bijvoorbeeld voor uw auto-, inboedel en/of ongevallenverzekering. U ontvangt de korting vanaf uw aanvraagdatum. Let op: de korting geldt niet in combinatie met andere kortingen en is uitsluitend van toepassing op de online af te sluiten schadeverzekeringen van VvAA. Uitzondering hierop is de korting voor jonge professionals.
Aanbod voor huisartsen | VvAA
Prak­tische preventie in uw prak­tijk

Preventie­ in uw dage­lijkse prak­tijk is belang­rijk om klachten en claims zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan op ver­schillende prak­tische manieren. Deze film laat u zien hoe u dat doet door extra aan­dacht aan uw patiënt­communicatie te geven.

Bekijk de film
scroll verder