Inloggen

SBOH-korting op VvAA verzekeringen

Als aios in dienst van SBOH krijg je online korting op de particu­liere schadever­zeke­ringen van VvAA. Bijvoor­beeld op de premie van je auto- of inboedel­verzekering. Mede door de samen­werking tussen VvAA en SBOH zijn deze verzeke­ringen afgestemd op wat jij en je collega’s in de gezondheids­zorg belang­rijk vinden.


Uw SBOH-korting  Logo SBOH | VvAA

5% SBOH-­korting op VvAA verzeke­ringen

Ben je als aios in dienst bij SBOH én lid van VvAA? Dan krijg je 5% premie­korting op de particuliere schadeverzekeringen van VvAA. De verzekeringen vraag je online eenvoudig aan en beheer je via MijnVvAA.nl.

Let op:

Maximaal vijf jaar geleden afgestudeerd van de opleiding geneeskunde? Combineer de 5% SBOH-korting dan met de 10% korting voor young professionals.

De korting geldt verder niet in combinatie met andere kortingen en is alleen van toepassing op de schadeverzekeringen van VvAA die je online afsluit. De SBOH-korting is een van de voordelen van het VvAA-lidmaatschap. 

Nog geen lid van VvAA?

Ben je aios in dienst bij SBOH? Dan biedt VvAA je een gratis lidmaatschap aan. Je bent gratis VvAA-lid tijdens je SBOH-dienstverband (normale prijs:  € 39,- per jaar). Daarna gaat je lidmaatschap over in een betaald lidmaatschap.

Als je gebruik wil maken van dit gratis lidmaatschap, geef je dit bij indiensttreding aan. SBOH geeft hiervoor eenmalig je gegevens door aan VvAA. Bij beëindiging van je dienstverband informeert SBOH wederom VvAA. Dit betekent dat het gratis lidmaatschap op dat moment eindigt en de contributie voor eigen rekening komt.

3 verzekeringen in 1 pakket

Minder dan 5 jaar geleden je eerste (para)medische studie (HBO/WO) afgerond? Dan heb je al vanaf € 10,07 per maand het Verzekeringspakket young professionals:

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Reisverzekering
 • Inboedelverzekering
Vul bij de aanvraag van het pakket je collectiviteitskorting in voor 5% extra korting.

Collectiviteits­code: SBOH283

Vermeld bij je aanvraag duidelijk de collectiviteits­code SBOH283. Deze code geeft recht op een korting van 5%. Je voordeel wordt direct verwerkt in de premie.

­


Selectie van producten en diensten

Autoverzekering | VvAA
Auto­verzekering

 • Flinke korting bij schade­vrij rijden
 • Snelle én des­kundige schade-­afhandeling
 • Medisch instru­mentarium mee­verzekerd

Ontvang 5% SBOH-­korting
Doorlopende reisverzekering | VvAA
Reis­verzekering

 • Uniek: ook zaken­reizen zijn door­lopend verzekerd
 • Genees­kundige kosten in het buiten­land verzekerd
 • Snelle én des­kundige af­handeling van uw schade

Ontvang 5% SBOH-­korting
Opstalverzekering | VvAA
Opstal­verzekering

 • Garantie tegen onder­verzekering
 • Allrisk dekking voor onver­wachte schades
 • Bij nood 24 x 7 hulp van Artsen Alarm Service

Ontvang 5% SBOH-­korting
Inboedelverzekering | VvAA
Inboedel­verzekering

 • Medische spullen mee­verzekerd
 • Korting bij inbraak­beveiliging
 • Met allrisk dekking is 'eigen schuld' ook verzekerd

Ontvang 5% SBOH-­korting

Starterskorting voor young professionals

Maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd aan het hbo of wo? Young professional krijgen 10% extra korting op de premie van de genoemde online particuliere schadeverzekeringen van VvAA.

Aansprakelijkheidsverzekering particulier | VvAA
Aansprakelijk­heids­verzeke­ring parti­culier

 • Uniek: dekking als je eerste hulp moet verlenen
 • Vrijwilligers­werk is mee­verzekerd
 • Schade door kinderen of huis­dieren is ook gedekt


Ontvang 5% SBOH-­korting
Rechtsbijstandverzekering particulier | VvAA
Rechts­bijstand­ver­zeke­ring parti­culier

 • Mediation is per gebeurtenis gedekt
 • Een 2e woning is ook ver­zekerd
 • Juridische helpdesk voor telefonisch advies en bijstand

Ontvang 5% SBOH-­korting
Ongevallenverzekering | VvAA
Ongevallen­verzekering

 • Uniek: uit­kering van 150% bij ramp­hulp­verlening
 • Uniek: dekking voor werk­gerela­teerde onge­vallen
 • Verzekerd zonder me­dische accep­tatie


Ontvang 5% SBOH-­korting
Vrouw luistert met stethoscoop bij meisje VvAA
Zorg­verzeke­ring en aan­vullingen

 • Zeer ruime vergoedingen in de aanvullende verzekeringen
 • Hulp en advies van uw persoonlijke Zorgconsulent
 • Eenvoudig declareren, ook met de handige app
Ontvang 5% SBOH-ledenkorting op de basisverzekering en 12% korting op de aanvullende verzekeringen

Wél een verzekering van VvAA, maar nog geen korting?

Vraag nu de SBOH-korting aan als je nog de volledige premie betaalt voor je particuliere online schadeverzekeringen van VvAA. Bijvoorbeeld voor je auto-, inboedel en/of ongevallenverzekering. Je ontvangt de korting vanaf de aanvraagdatum.

Let op: de korting geldt niet in combinatie met andere kortingen en is uitsluitend van toepassing op de online af te sluiten schadeverzekeringen van VvAA. Uitzondering hierop is de korting voor young professionals.

Korting aanvragen

Werk je bij SBOH, SOON, Huisarts­opleiding Neder­land of Schola Medica?

Als medewerker van SBOH, SOON, Huisartsopleiding Nederland of Schola Medica profiteer je ook van 5% SBOH-korting. Dat doe je zonder lid te zijn van VvAA. Neem  contact op met onze Ledenservice als je een verzekering wil afsluiten. Geef in het gesprek aan dat de korting onder de SBOH-regeling valt. Je krijgt dan een relatienummer.

Bij beëindiging van het dienstverband worden, nadat VvAA hierover is geïnformeerd, de verzekeringen per eerstvolgende vervaldatum beëindigd, tenzij je zorgprofessional bent en lid bent/wordt van VvAA.

Rechtsbijstandverzekering particulier | VvAA
Ant­woord op juridische vragen

Vragen over een (dreigend) juridisch probleem? Bel dan met de Juridische help­desk. Deze service is gratis voor leden. Bereik ons op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur.  

Bel 030 247 49 99
Waarnemen VvAA
Starten als waar­nemend huis­arts

Op­leiding afgerond en start je als waar­nemer? Ga dan voor het VvAA waarnemers­pakket. Kies uit twee pakketten: Plus en Opti­maal. Voor elk pakket betaal je een vast jaar­lijks bedrag met aan­trekkelijke pakket­korting.

Aanbod voor huisartsen | VvAA
Hypotheekadvies voor aios

Als aios met een tijdelijk contract is het niet altijd makkelijk om een hypotheek te regelen. VvAA heeft afspraken met diverse banken gemaakt. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Collectiviteiten | VvAA
Collec­tief ge­regelde beroeps­­verzeke­ringen

Voor jou als werknemer heeft SBOH verzekeringen collectief geregeld. Bijvoorbeeld voor de beroeps­aansprake­lijk­heids- en rechts­bijstand­verzekering. Meer weten over deze VvAA verzeke­ringen? Kijk dan op de web­site van SBOH.

scroll verder