Inloggen

Met Amref voor een gezond en sterk Afrika

Sinds 2009 werkt VvAA zeer succesvol samen met Amref Flying Doctors aan een gezond en sterk Afrika. Een uniek partnerschap. Met grote impact in Afrika, het binden van leden en leren & inspireren als de drie pijlers.


VvAA en Amref: voor een betere gezondheid in Afrika

Samenwerken met Amref Flying Doctors

Een betere gezondheid in Afrika. Dat kan niet zonder een efficiënte, sterke organisatie rondom het werk van de daar aanwezige gezondheidswerkers. Om dat te bereiken, werken VvAA en Amref Flying Doctors sinds 2009 zeer succesvol samen aan een gezond en sterk Afrika. 

De afgelopen jaren hebben we met elkaar prachtige stappen gezet. Samen met alle donateurs/haar leden heeft VvAA met een bijdrage van meer dan 2,5 miljoen euro inmiddels drie gezondheidsprogramma’s gefinancierd.

VvAA en Amref passen op een heel natuurlijke manier bij elkaar. We delen dezelfde historie, want zijn beide opgericht door een drietal artsen. Zowel VvAA als Amref is de stem en steun van zorgverleners. En we geloven samen in de kracht van verbinding: zorgverleners voor zorgverleners.

Afrikaanse verloskundige

Zorgverleners voor zorgverleners

Een groot verschil begint vaak klein. In Afrika zijn er veel te weinig zorgverleners. Het tekort aan medisch personeel is zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Daarom zet VVAA zich samen met Amref Flying Doctors in voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners. Door medisch personeel op te leiden of bij te scholen via internet, de mobiele telefoon en klassikaal.

Om ziektes te voorkomen en vrouwen te begeleiden tijdens hun zwangerschap en bevalling zijn er meer verlos- en verpleegkundigen nodig. Maar die zijn er niet omdat er te weinig goede opleidingen zijn. Afrika heeft het laagste aantal scholen voor medisch personeel ter wereld. En de scholen die er zijn, zijn voor de meeste studenten te ver weg. Om het tekort aan verlos- en verpleegkundigen te dichten, lanceert Amref  de mobiele trainingsapplicatie Jibu. 

Daarnaast leidt Amref lokale zorgverleners op. Zij zijn de belangrijke schakel tussen de bevolking en de gezondheidszorg. Ze leiden hen op via de mobiele app Leap. Zorgverleners kunnen daarmee zelf bepalen waar en wanneer ze willen leren. Met deze onderwijs- en communicatiesystemen zorgt Amref ervoor dat zorgverleners met elkaar in contact staan en informatie kunnen delen. Ook kunnen zij via de app direct contact opnemen met collega’s in andere ziekenhuizen. Zo kunnen zij snel belangrijke informatie met elkaar delen, bijvoorbeeld over besmettelijke ziektes of epidemieën. 

Zorgverleners voor zorgverleners

Het hebben van voldoende, goed opgeleide zorgverleners is ontzettend belangrijk. De WHO noemt het tekort aan zorgverleners zelfs het grootste risico voor de gezondheid in Afrika. Binnen ons partnerschap leiden we zorgverleners op. 

Zorgverleners voor zorgverleners

Iedereen heeft recht op medische zorg. Zorgverleners spelen hierin een cruciale rol. Door Afrikaans zorgpersoneel te trainen, maakt Amref met hulp van onder andere onze leden en medewerkers zorg voor iedereen beschikbaar. Zo voorkomen we samen dat mensen overlijden aan ziektes die eenvoudig te behandelen zijn. 

Helpt u mee?

De twee programma's die we steunen:
 

Leren voor Leven in Zambia

In Zambia overlijdt 1 op de 400 moeders bij de geboorte. De belangrijkste oorzaak? Het tekort aan goed opgeleide verlos- en verpleegkundigen. Met het Leren voor Leven programma zorgt Amref Flying Doctors voor duizenden nieuwe verpleegkundigen - en een revolutie in het onderwijs. Er zijn in totaal 13.500 verpleegkundigen in Zambia die bijscholing nodig hebben. Zonder deze bijscholing mogen zij hun werk niet meer uitvoeren.

Leren voor Leven biedt daarom duizenden zorgmedewerkers de kans om op afstand bij te scholen tot een volwaardig vakdiploma. Het onderwijs op afstand via onze mobiele trainingsapplicatie Jibu combineert Amref met contactonderwijs (70/30). Zo kan een duurzaam model opgezet worden om nieuwe gezondheidsuitdagingen efficiënt aan te pakken, waardoor in 2023 13,7 miljoen mensen in Zambia kunnen profiteren van goede medische zorg.Partnership fore Primary Care

Sinds 2021 steunt VvAA het programma ‘Partnership for Primary Care'. In dit programma verbetert Amref samen met Philips en de lokale overheid van Kenia de eerstelijnsgezondheidszorg in Makueni County in Kenia op een vooruitstrevende manier.

Dit 12 jarig publiek-privaat partnership gaat:

  • lokale zorgverleners trainen;
  • een sociale zorgverzekering uitrollen;
  • eerstelijnsziekenhuizen opknappen en beter managen;
  • ervoor zorgen dat er meer geld voor de zorg en de lokale ziekenhuizen beschikbaar is;
  • de infrastructuur van lokale ziekenhuizen verbeteren en ervoor zorgen dat er voldoende medisch personeel wordt opgeleid. 
De resultaten
Het project is gestart in drie ziekenhuizen in Makueni. De resultaten zijn veelbelovend! Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat er in deze regio meer mensen naar het ziekenhuis komen voor kwalitatieve zorg, de inkomsten van de ziekenhuizen zijn gestegen. Het aantal mensen dat zich heeft ingeschreven bij het NHIF (Keniaans ziekenfonds) is ook gestegen.

Drie Afrikaanse vrouwen zorgverleners

Activiteiten

Africa Classic 2022: spectaculaire mountainbike-tocht door Afrika

Ieder jaar organiseert Amref een spectaculair mountainbike-avontuur waar jaarlijks veel leden van VvAA aan deelnemen. Dit jaar vindt deze mountainbiketocht plaats in Kenia plaats van 2 t/m 10 september 2022 en in Tanzania van 8 t/m 15 oktober 2022. De eerste tien VvAA-leden die zich voor nieuwe edities aanmelden, komen in aanmerking voor een sponsorbedrag van duizend euro. Meer informatie

  

Terugkijken: webinar 'Samen sterk! Goede zorg voor iedereen in Kenia'

VvAA en Amref Flying Doctors organiseerden het webinar: ‘Samen sterk! Goede zorg voor iedereen in Kenia’ over het vooruitstrevende programma dat VvAA sinds 2021 steunt. Het Partnership for Primary Care-programma is het allereerste publiek-privaat samenwerkingsmodel voor eerstelijnszorg in Afrika. En de eerste resultaten zijn veelbelovend! Benieuwd hoe Amref er met Philips voor heeft gezorgd dat het ziekenhuisbezoek in de regio Makueni in 1,5 jaar tijd met maar liefst 92% is gestegen? Of: hoe het komt dat de inkomsten van de ziekenhuizen met maar liefst 400% zijn gestegen?

Bekijk het webinar 

 

 Arts en Vliegtuig

Via dit programma kunnen VvAA-leden die over de juiste kwalificaties beschikken, zich opgeven als vrijwilliger bij de Air Ambulance Service van Amref Flying Doctors. Zo ondersteunt VvAA Amref ook met haar kennis en kunde. Wilt u in Afrika aan de slag? U kunt zich hier opgeven voor dit programma.

Volunteer assignments

Medewerkers van VvAA zetten dit jaar hun kennis en kunde in voor het Partnership voor Primary Care. Als stem en steun van zorgverleners heeft VvAA als geen ander de juiste expertise in huis om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan dit mooie programma. 

Zichtbaarheid

Amref-ontwikkelingen staan regelmatig in de nieuwsbrief van VvAA. Jaarlijks publiceert VvAA over de activiteiten van de samenwerking in een eindejaarskatern in Arts en Auto.  Aan dit katern is de jaarlijkse ‘kerstpakkettenactie’ gekoppeld. Leden kunnen voor vaste bedragen een specifieke bijdrage leveren aan het opleiden van zorgverleners in Afrika. Afgelopen jaar doneerden leden maar liefst 150.000 euro voor moeder- en kindzorg! Dit is inclusief de 25% ophoging van iedere donatie door VvAA. Amref dankt de leden van VvAA heel hartelijk!  

Afrikaanse verloskundige

 

Een idee voor fondsenwerving?

Hebt u zelf een idee voor fondsenwerving? Of voor een andere activiteit in het kader van Amref en gezondheid in Afrika? Dan is het netwerk van VvAA een goed beginpunt.

Amref Business Club

In 2012 is op initiatief van Herman van Hemsbergen (voormalig voorzitter hoofddirectie VvAA) en Hans Janssen (CFO Mediq) de Amref Business Club opgericht. Deze club bestaat uit leiders uit de Nederlandse zakenwereld die samen de doelstellingen van Amref Flying Doctors ondersteunen. 

De leden ontmoeten elkaar verschillende keren per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten staat een inhoudelijk en interactieve sessie op het programma die garant staat voor interessante discussies en nieuwe inzichten over de gezondheidszorg in Afrika. Ook reizen de leden eenmaal per drie jaar naar Afrika om met eigen ogen te zien dat het project dat zij ondersteunen zorgt voor blijvende veranderingen. 

De Amref Business Club brengt een unieke concentratie van kennis, expertise en leiderschap bijeen waarmee zij daadwerkelijk het verschil maken in Afrika.
 

Donateur worden

Met uw bijdrage leidt Amref Flying Doctors onder meer medisch zorgpersoneel op voor een gezond en sterk Afrika.

Donateur van Amref worden?

Over Amref

Amref Flying Doctors, de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie, werkt met gedrevenheid en lef aan een gezond en sterk Afrika. Structureel – en vooral – van binnenuit. Want iedereen heeft recht op een goede gezondheid en goede, betaalbare zorg. En wie gezond is, kan goed voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. Amref is een Afrikaanse organisatie, 90% van de medewerkers is Afrikaans en het hoofdkantoor is gevestigd in Nairobi, Kenia. In Nederland heten zij Amref Flying Doctors, ze zijn onderdeel van het wereldwijde Amref Health Africa-netwerk.

Amref leidt zorgverleners in Afrika op, biedt basiszorg en geeft voorlichting. Ook praten zij met Afrikaanse overheden om ervoor zorg te dragen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn. 

In de aanpak ligt de focus op meisjes en jonge vrouwen. Want zij zijn de spil van het gezin. Door op hen te focussen bereiken zij hun families en de rest van de samenleving. Ze willen dat vrouwen en hun gezin zelfredzaam en veerkrachtig zijn. Zodat zij weten hoe ze gezond moeten blijven, zelf de zorg kunnen opzoeken als ze die nodig hebben en hun recht op goede zorg opeisen. 

Amref Flying Doctors werkt tot slot nauw samen met (lokale) overheden. Want ze geloven dat de verandering alleen blijvend is als deze ‘van binnenuit’ wordt geleid. 
 
Kijk voor meer informatie op amref.nl 

Arts Ruth luistert naar hart van patiënt

Donateur worden

Met uw bijdrage leidt Amref Flying Doctors onder meer medisch zorgpersoneel op voor een gezond en sterk Afrika.

Donateur van Amref worden?