Samenwerkingen

Voor het beste aanbod

Arts van Amref Flying Doctors kijkt lachend in camera

We zijn de stem van zorgverleners en bieden individuele steun aan zorgverleners en hun zorgondernemingen. We hebben daarbij een nauwe samenwerking met beroepsorganisaties en andere (maatschappelijke) organisaties en verzekeraars.

Samenwerkings­partners

Als ledenorganisatie zoeken wij altijd naar het meest waarde-toevoegende aanbod voor u. Waar nodig zoeken we daarbij de samenwerking op met andere experts, binnen en buiten de zorg.

Amref Flying Doctors

Een betere gezondheid in Afrika. Dat kan niet zonder een efficiënte, sterke organisatie rondom het werk van de daar aanwezige gezondheidswerkers.

Om dat te bereiken, werken VvAA en Amref Flying Doctors sinds 2009 zeer succesvol samen aan een betere gezondheid in Afrika. Een natuurlijke samenwerking, met expertise & leiderschap, bewustwording en fondsenwerving als drie pijlers.

Meer informatie

Arts van Amref Flying Doctors onderzoekt jongen.

Beroeps­organisaties

VvAA werkt structureel samen met verschillende beroepsorganisaties. We hebben immers hetzelfde DNA: als ledenorganisaties staan we beide in dienst van onze leden en willen we de positie van leden versterken.

Waar de beroepsorganisaties vooral de collectieve belangen van hun leden behartigen, richt VvAA zich meer op de (materiële) belangen van de individuele zorgprofessionals en organisaties in de zorg.

Als collectief van en voor zorgverleners delen we ervaringen en behoeften van onze leden, waarmee we elkaar helpen onze dienstverlening verder toe te spitsen op de verschillende beroepsgroepen.

Bekijk beroepsorganisaties

Vragen?

Wij helpen graag. Stuur ons een bericht.

Corporate communicatie
communicatie@vvaa.nl
Verstuur e-mail
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen