Artikel

Wat is een loonsanctie en wanneer kunt u deze opgelegd krijgen?

  • 20 juli 2023
  • Leestijd 2 min

Het UWV kan een loonsanctie opleggen aan de werkgever. Wanneer kan dit worden opgelegd? En hoe kunt u dit risico verkleinen? VvAA legt het uit in dit artikel.

VvAA-adviseur en cliënt aan tafel

Verplichtingen werkgever bij ziekte

De werkgever moet bij ziekte twee jaar lang het loon van de werknemer doorbetalen. Daarnaast geldt dat de werkgever ook verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de werknemer. Als de werknemer na twee jaar nog steeds ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Het UWV beoordeelt dan of de werkgever aan de re-integratieverplichtingen heeft voldaan in het kader van de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet is in het leven geroepen om de werknemer gezamenlijk met de arbodienst of bedrijfsarts zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het UWV checkt of de werkgever er aantoonbaar alles aan heeft gedaan om dit te realiseren. Het is daarom belangrijk dat het re-integratieverslag volledig is.

Redenen opleggen loonsanctie

Als het UWV vaststelt dat de werkgever niet aan de re-integratieverplichtingen heeft voldaan, kan de loondoorbetalingsverplichting worden verlengd met maximaal 52 weken. Dit wordt de loonsanctie genoemd. De werkgever blijft gedurende deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie(kosten). Het UWV verstrekt in deze periode geen WIA-keuring. De werkgever mag de werknemer tijdens deze loonsanctieperiode ook niet ontslaan. 

Het UWV kan een loonsanctie opleggen om administratieve en/of inhoudelijke redenen:

  • De administratieve loonsanctie wordt opgelegd als de werkgever geen (volledig) verzuimdossier en/of re-integratieverslag heeft bijgehouden. Deze loonsanctie wordt ook opgelegd als de WIA-uitkeringsaanvraag onvolledig is of te laat is ingediend.
  • De inhoudelijke sanctie wordt opgelegd als het UWV constateert dat de werkgever in de eerste 104 weken van de ziekteperiode onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht.

Deskundigenoordeel

Het aanvragen van een deskundigenoordeel kan het risico op een loonsanctie verkleinen. De werkgever kan aan het UWV vragen of hij voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer. Als het UWV dit inderdaad concludeert en stelt dat re-integratie bij een andere werkgever een betere optie is, kunt u het traject zo voortzetten. Als het UWV daarentegen oordeelt dat de re-integratie tekortschiet, is er nog voldoende tijd om deze tekortkomingen aan te pakken en dus een loonsanctie te voorkomen.

Voorwaarden en bezwaar indienen

Als het UWV een loonsanctie wil opleggen, moet dat voordat de wachttijd van 104 weken is verstreken. Dit geldt ook als het re-integratiedossier niet voldoende is. Mocht het UWV om wat voor reden dan ook ná de wachttijd van 104 weken een loonsanctie opleggen, dan kan de werkgever binnen 6 weken bezwaar indienen.

We helpen u graag

Heeft u vragen over de re-integratie van uw zieke werknemer of loopt u tegen andere arbeidsrechtelijke kwesties aan? Wij helpen u graag. Neem contact op met VvAA Personeelsadvies.

Bekijk VvAA Personeelsadvies

Over de auteur

Mr. Sule Karagan

Jurist arbeidsrecht

sule.karagan@vvaa.nl

Werkgeverszaken

  • Personeelsadvies
  • Juridisch advies(arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht)
  • Advies salarisadministratie en verloning

Meer lezen?

19 september 2023
  • 19 september 2023
  • Leestijd 2 min

De toekomst van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, slimmer georganiseerd aan de achterkant

Een nieuwe vormgeving van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, met een professionele en schaalbare ondersteuning aan de achterkant.