Artikel

Het deskundigenoordeel UWV: wat is het en wanneer kunt u het aanvragen

 • 20 juli 2023
 • Leestijd 3 min

Werkgevers en werknemers kunnen het UWV vragen om een deskundigenoordeel af te geven. In sommige gevallen kan het aanvragen van een deskundigenoordeel zelfs verplicht zijn. Maar wat houdt het eigenlijk in? En in welke gevallen is dit nodig?

VvAA-adviseur en cliënt aan tafel

Wat is het deskundigenoordeel?

Het deskundigenoordeel UWV is een oordeel over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van een werknemer en de re-integratie(mogelijkheden). Bij aanvraag van een deskundigenoordeel schakelt het UWV een onafhankelijke verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige in om de situatie van de werknemer te beoordelen.

Het deskundigenoordeel is niet bindend, maar het is wel verstandig om dit op volgen. Het UWV neemt dit mee bij het goedkeuren van het re-integratieverslag. Ook bij de rechter is het deskundigenoordeel van belang.

Welke deskundigenoordelen zijn er?

Het UWV voert verschillende deskundigenoordelen uit. Dit zijn de vier meest voorkomende:

 • De werkgever of werknemer is het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts over de arbeidsongeschiktheid: het UWV oordeelt dan ook over de arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Let op: u kunt dit oordeel alleen aanvragen bij een geschil tussen werknemer en werkgever over loondoorbetaling tijdens ziekte.
 • De werknemer en werkgever zijn het niet eens zijn over passend arbeid: als de werknemer bijvoorbeeld vindt dat hij het voorgestelde werk vanuit de werkgever niet kan uitvoeren vanwege zijn arbeidsongeschiktheid of ervaring. Het UWV doet hier dan ook onderzoek naar.
 • Re-integratie-inspanningen door werknemer: zowel werknemer als werkgever kunnen deze aanvraag indienen als er twijfels zijn over de re-integratie-inspanningen van de werknemer. De werknemer kan hier belang bij hebben als de loondoorbetaling wordt stopgezet. De werkgever kan dit juist aanvragen als hij een sanctie wil opleggen. Het UWV zal hier dan over oordelen.
 • Re-integratie-inspanningen door werkgever: als de werkgever twijfelt over zijn eigen de re-integratie inspanningen, kan hij een deskundigenoordeel aanvragen. De werkgever kan op basis daarvan tijdig bijsturen, om bijvoorbeeld een loonsanctie te voorkomen.

Waarom kiezen voor personeels­advies bij VvAA?

 • Advies van experts met kennis van de zorg
 • Centraal aanspreekpunt voor al uw vragen
 • Duidelijke offerte en planning voorafgaand aan het adviestraject
Bekijk VvAA Personeelsadvies

Wanneer is een deskundigenoordeel verplicht?

Het aanvragen van een deskundigenoordeel is in de volgende situaties verplicht:

 • Als de werknemer de rechter vraagt om loondoorbetaling door de werkgever te verplichten tijdens ziekte: de werknemer moet dan een deskundigenoordeel over zijn eigen arbeidsongeschiktheid én re-integratie-inspanningen kunnen overhandigen. Als er een geschil is tussen werkgever en werknemer over het recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, kan het UWV beoordelen of de werknemer arbeidsongeschikt is.
 • Als de werknemer de rechter vraagt om nakoming van de re-integratieverplichtingen door de werkgever: de werknemer moet dan vooraf een deskundigenoordeel 're-integratie-inspanningen werkgever' aanvragen bij het UWV. Dat kan bijvoorbeeld spelen als de werknemer stelt dat hij bepaalde werkzaamheden kan verrichten, maar de werkgever van mening is dat de werknemer hier medisch gezien niet toe in staat is.
 • Als de werknemer het UWV vraagt om beoordeling van zijn eigen re-integratieverplichtingen: dit is het deskundigenoordeel 're-integratie-inspanningen werknemer'. De werknemer kan hierbij belang hebben als de werkgever heeft besloten de loondoorbetaling te stoppen vanwege de re-integratie-inspanningen. Ook de werkgever kan belang hebben bij dit deskundigenoordeel als hij bijvoorbeeld een sanctie wil opleggen, maar twijfelt over de vraag of de werknemer inderdaad tekortschiet.
 • Als de werknemer ernstig tekortschiet in zijn re-integratieverplichtingen en de werkgever de arbeidsovereenkomst wil laten ontbinden door de kantonrechter: de werkgever moet dan vooraf het deskundigenoordeel 're-integratie-inspanningen werknemer' aanvragen bij het UWV

Advies

Het advies is om ook een deskundigenoordeel aan te vragen na het eerste jaar van de re-integratie om een eventuele loonsanctie te voorkomen. Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer dan een jaar duurt, ontstaat er rondom de eerstejaarsevaluatie een cruciaal moment. Tijdens dit  zogenoemde  'opschudmoment' wordt namelijk het vervolgtraject besloten:

 • Spoor 1 traject: de re-integratie bij de huidige werkgever wordt voortgezet;
 • Of spoor 2 traject: re-integratie bij een andere werkgever is een betere optie.

Als de re-integratie op dat moment moeizaam verloopt of als er twijfels zijn, is dit ook het moment voor de werkgever om een deskundigenoordeel aan te vragen.

Aanvraag deskundigenoordeel UWV en de kosten

U kunt een deskundigenoordeel aanvragen via de portal van het UWV. De kosten bedragen € 400 voor werkgevers en € 100 voor werknemers. De aanvraag is kosteloos als het oordeel nodig is voor de ontslagaanvraag.

We helpen u graag

Heeft u vragen over de re-integratie van uw zieke werknemer of loopt u tegen andere arbeidsrechtelijke kwesties aan? Wij helpen u graag. Neem contact op met VvAA Personeelsadvies.

Over de auteur

Mr. Sule Karagan

Jurist arbeidsrecht

sule.karagan@vvaa.nl

Werkgeverszaken

 • Personeelsadvies
 • Juridisch advies(arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht)
 • Advies salarisadministratie en verloning

Meer lezen?

19 september 2023
 • 19 september 2023
 • Leestijd 2 min

De toekomst van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, slimmer georganiseerd aan de achterkant

Een nieuwe vormgeving van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, met een professionele en schaalbare ondersteuning aan de achterkant.