Artikel

Wat zijn de belang­rijkste beroeps­verzekeringen voor een medisch specia­list?

 • 28 april 2022
 • Leestijd 4 min

De rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering zijn de belangrijkste beroepsmatige verzekeringen voor medisch specialisten. Ze worden regelmatig door elkaar gehaald. Of het is niet duidelijk waarom een rechtsbijstandverzekering nodig is naast de aansprakelijkheidsverzekering. We leggen u uit wat ze inhouden en wat het belang van beide verzekeringen is.

Beroeps­rechtsbijstand­verzekering

Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische bijstand als u te maken krijgt met een geschil of een conflict. Bijvoorbeeld wanneer er een tuchtklacht tegen u wordt ingediend en u zich moet verantwoorden bij het tuchtcollege. Of als u een geschil heeft met een derde partij, bijvoorbeeld een leverancier.

Op het moment dat er een gerechtelijke procedure voor u moet worden gevoerd, dan zullen wij een advocaat voor u inschakelen. Een advocaat van VvAA of een externe advocaat, met de expertise die u op dat moment nodig heeft.

Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering

Deze verzekering dekt de financiële schade die voortkomt uit een claim die een patiënt tegen u instelt. Er wordt uitgekeerd wanneer u aansprakelijk bent voor de schade van de patiënt. Dat is meestal letselschade of vermogensschade. Of u wel of niet aansprakelijk bent, wordt door de aansprakelijkheidsverzekeraar vastgesteld. Komt de verzekeraar er niet uit met uw patiënt? Dan volgt er mogelijk een procedure bij de civiele rechter.

Is er financiële schade, komt die schade door een beroepsfout die u maakte en is deze niet het gevolg van bijvoorbeeld een complicatie? Dan zullen wij de schade, nadat de hoogte daarvan is vastgesteld, aan de patiënt of zijn nabestaande uitkeren.

Wat betekent dit voor u als medisch specialist?

Bent u voldoende verzekerd voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand? En is dit afdoende wanneer u te maken krijgt met een financiële claim (aansprakelijkheid) of een klacht of , tuchtzaak (rechtsbijstand)- of strafzaak? Deze kennis is van belang als u niet persoonlijk in uw portemonnee wilt worden geraakt. Het maakt uit of u in het ziekenhuis in loondienst werkt, als vrijgevestigd medisch specialist via een MSB of als zzp’er. En of u bijvoorbeeld (ook) samenwerkt met de eerstelijnszorg.

Om de complexiteit te vereenvoudigen brengen we hieronder de verschillende situaties en de bijbehorende verzekeringen in kaart die per situatie raadzaam en noodzakelijk zijn.

 1. Vrijgevestigd medisch specialist
  Als medisch specialist of medicus werkzaam in een ziekenhuis, bent u verzekerd via de centrale beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering van het ziekenhuis of van de zorginstelling. Een eventuele claim zal via het ziekenhuis of de zorginstelling afgehandeld worden. Dit noemen we de centrale beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering.

  Daarnaast kunt u een aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Check of u verzekerd bent voor hulp bij klacht- en tuchtzaken via het ziekenhuis. Is dat niet zo? Sluit dan zelf een beroepsrechtsbijstandverzekering af. Deze geeft u ook bij andere beroepsgerela­teerde problemen of geschillen juridische bijstand. En kan worden uitgebreid met hulp bij onderlinge geschillen met collega’s.

  Wanneer u als medisch specialist ook in een privé­kliniek of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) werkt, heeft u daar een andere aansprakelijkheidsverzekering voor nodig, tenzij het ziekenhuis en de ZBC samenwerken en bijvoorbeeld een gezamenlijke polis hebben. Controleer altijd of daar sprake van is.

 2. Medisch specialist in loondienst
  Dan bent u verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid via uw werkgever. Een aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering (via uw werkgever) is ook voor u raadzaam. Check of u verzekerd bent voor hulp bij klacht­- en tuchtzaken via het ziekenhuis. Is dat niet zo? Sluit dan zelf een particuliere rechtsbijstandverzekering af met een aanvullende dekking voor klachten­, tucht­- en strafzaken. Die kunt u voor zichzelf regelen als u in loondienst bent.

  Werkt u als medisch specialist ook in een privé­kliniek of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC), dan heeft u daar een andere aansprakelijkheidsverzekering voor nodig, tenzij het ziekenhuis en de ZBC samenwerken en bijvoorbeeld een gezamenlijke polis hebben. Controleer altijd of daar sprake van is.

 3. Zzp'er
  Bespreek met uw opdrachtgevers of en hoe u meeverzekerd bent. Bent u niet (volledig) meeverzekerd? Zorg dan zelf voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de werkzaamheden die niet onder de centrale aansprakelijkheidsverzekering vallen.

  Controleer ook of u bent verzekerd voor hulp bij klacht-­ en tuchtzaken via het ziekenhuis of de instelling. Dit is meestal niet het geval. Sluit dan een eigen beroepsrechtsbijstandverzekering af. U bent dan ook verzekerd als u op meerdere locaties en voor meerdere opdrachtgevers werkt.

 4. Samenwerking met eerstelijnszorg
  Wordt de geleverde zorg niet georganiseerd of gecoördineerd vanuit het ziekenhuis of de zorginstelling? Dan valt deze zorg niet onder de dekking van de centrale beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het valt meestal ook niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de eerstelijnszorgverlener. Sluit in zo’n geval voor die werkzaamheden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

  Als vrijgevestigd medisch specialist of zzp’er bent u via uw eigen beroepsrechtsbijstand­verzekering goed verzekerd voor rechtsbijstand wanneer u ook in de eerstelijnszorg werkt.

Meer informatie

VvAA Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Vragen?

Bel ons voor meer informatie over tuchtzaken. Onze Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons
VvAA Legal
Website

Meer lezen?

24 januari 2024
 • 24 januari 2024
 • Leestijd 2 min

100 jaar VvAA: alles over ons jubileum

Een 100-jarig bestaan is een mijlpaal om trots op te zijn. Bent u benieuwd hoe we dat gaan doen en wat we voor u als lid in petto hebben? Lees dan gauw verder.

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
 • 29 november 2023
 • Leestijd 3 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

Huisarts geeft uitleg aan patiënt
1 november 2023
 • 1 november 2023
 • Leestijd 4 min

Opzeggen behandelrelatie want patiënt werkt niet mee, wat nu?

Stel, u wilt de behandelrelatie opzeggen want de patiënt werkt niet mee. Wat kunt u als zorgverlener doen?

4 oktober 2023
 • 4 oktober 2023
 • Leestijd 3 min

Calamiteitenrapport indienen verplicht in een tuchtzaak?

Moet u verplicht een calamiteitenrapport indienen in een tuchtzaak? Een (kritische) analyse van VvAA.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen