Artikel

Je rechten en plichten als AIOS tijdens je zwangerschap

28 september 2018
Leestijd 3 min

Als je zwanger bent gelden er speciale regels op je werk met als doel om jou als AIOS én je ongeboren kind goed te beschermen. Om te weten waar je aan toe bent vertellen wij jou graag wat je rechten én plichten zijn.

Het geschikte moment om het nieuws te vertellen

Op welk moment vertel jij je werkgever dat je zwanger bent? De meeste moeders in spe kiezen ervoor om tot na de termijnecho te wachten. Het moment na de eerste 3 maanden van je zwangerschap.

Weest gerust. Volgens de wet hoef je je werkgever pas drie maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum te informeren. Praktisch gezien kun je het goede nieuws vertellen als jij er klaar voor bent. Wacht er niet te lang mee. Als AIOS kun je in contact komen met röntgenstraling, cytostatica of lachgas, wat schadelijk kan zijn voor het kind in je buik. Eenmaal zwanger moet je ook beter letten op je eigen gezondheid. Je werkgever kan én moet je daarbij helpen als hij of zij op de hoogte is.

Wat moet je doen richting je werkgever?

Allereerst moet je een verklaring van je arts of verloskundige overleggen waaruit blijkt dat je zwanger bent. Deze verklaring moet je uiterlijk 3 weken voordat je met zwangerschapsverlof gaat aan je werkgever geven.

Je bent ook verplicht om uiterlijk 3 weken van tevoren te melden wanneer je het zwangerschapsverlof wil laten ingaan. Daarmee geef je je werkgever nog voldoende tijd om vervanging te regelen.

Anders werken tijdens de zwangerschap

Volgens de Arbeidstijdenwet heb je recht op allerlei belangrijke dingen.

Handige tips voor tijdens je zwangerschap

  • Probeer niet te tillen, bukken of te knielen.
  • Vervang lange door meer kortere operaties. Dan kun je tussendoor rust nemen.
  • Goed en regelmatig eten is belangrijk tijdens zwangerschap. Zorg daarvoor. Sla bijvoorbeeld geen lunch over.

Pauzes

Je mag extra pauzes opnemen, zolang ze samen niet meer dan een achtste deel van de voor jou geldende arbeidstijd per dienst innemen. De pauzes tellen mee als arbeidstijd.

Arbeids- en rusttijdenpatroon

Je hebt recht om te werken in een zogenaamd bestendig en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon. De werkgever kan je dus niet verplichten om langer dan 10 uur per dienst te werken.

Tijdens je zwangerschap en tot 6 maanden na de bevalling kan de werkgever je niet verplichten om nachtdiensten te draaien. Uitzondering is als je werkgever aannemelijk kan maken dat dit niet van hem of haar kan worden gevraagd.

Nachtdiensten en andere onregelmatigheid

Op basis van de Cao Ziekenhuizen hoef je na de derde maand van je zwangerschap geen overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, consignatie- of aanwezigheidsdiensten meer te draaien. Of je moet hiertegen geen bezwaar hebben.

In de Cao UMC en in de Cao GGZ is geen regeling overeengekomen met betrekking tot andere diensten dan nachtdiensten. Daarvoor moet je terugvallen op de bepaling in de Arbeidstijdenwet die zegt dat je recht hebt op een regelmatig arbeidspatroon.

Verlof voor de bevalling

Op basis van de Wet Arbeid en Zorg (Wazo) heb je recht op zwangerschapsverlof vanaf zes weken voor je uitgerekende datum. Vanaf 28 dagen voor de vermoedelijke bevalling mag je niet meer werken. Hiervoor moet je een schriftelijke verklaring aan je werkgever geven met daarin de verwachte datum van je bevalling.

De periode van 28 dagen wordt net zoveel langer, als de werkelijke bevalling iets later is. Uiterlijk 3 weken voor de eerste dag waarop je je verlof wilt opnemen, moet je dit doorgeven aan je werkgever.

Behoefte aan een persoonlijk gesprek?

Neem voor een persoonlijk gesprek contact op met een startersadviseur bij jou in de buurt.

Vind jouw adviseur
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen