Inloggen

Wijziging belasting over vermogen: wat betekent het voor u?

24 mei 2022 - De wijze waarop de overheid vermogensbelasting heft op het rendement van spaarders en beleggers is volgens een uitspraak van de Hoge Raad in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De staatssecretaris van Financiën informeerde de Tweede Kamer onlangs over de gevolgen. Wat betekent het voor u?

De wijze van belastingheffing in box 3 zoals die vanaf 2017 gold, is in strijd met het Europees recht, was eind 2021 het oordeel van de Hoge Raad in een zaak waarin een belastingplichtige veel minder rendement behaalde dan het forfaitaire rendement dat in box 3 werd belast. Hij had een box 3-vermogen dat bijna uitsluitend bestond uit spaartegoeden. 

De bezwaren tegen de berekening van de box 3-heffing 2017, 2018, 2019 of 2020 waren aangewezen als massaal bezwaar. Alle bezwaarschriften die hieronder vallen zijn gegrond verklaard.

Inmiddels is meer duidelijk over het rechtsherstel voor de aanslagen inkomstenbelasting. Dat rechtsherstel zal plaatsvinden op basis van de zogenaamde forfaitaire spaarvariant. Is het berekende forfaitaire rendement op basis van de spaarvariant lager dan het oorspronkelijke forfaitaire rendement, dan wordt de box 3-heffing verlaagd.

Rechtsherstel box 3

Het rechtsherstel gaat uit van een forfaitair rendement per vermogenscategorie waarbij dit rendement wordt berekend over het daadwerkelijk aanwezige vermogen per vermogenscategorie. Uiteengesplitst houdt dit in:

 • spaargeld: het rendement varieert van 0,25% voor het jaar 2017 tot 0,01% voor 2021.
 • overige bezittingen: het rendement varieert van 5,28% tot 5,69%.
 • schulden: het (negatief) rendement varieert van 2,46% tot 3,43%.

Wanneer wel of geen rechtsherstel?

 1. Aanslagen inkomstenbelasting 2017 t/m 2020 die 24 december 2021 nog niet vaststonden.
  Over de aanslagen die op 24 december 2021, de dag van de uitspraak van de Hoge Raad, nog niet onherroepelijk vaststonden, wordt automatisch rechtsherstel geboden. Dit geldt o.a. voor belastingplichtigen die deelnamen aan de massaal bewaarprocedure.

 2. Definitieve aanslagen van de inkomstenbelasting 2017 t/m 2020 (niet-bezwaarmakers)
  De Hoge Raad oordeelde eind mei dat de Belastingdienst mensen niet hoeft te compenseren als ze geen bezwaar hebben gemaakt. Het is daarom nu aan de politiek om te beslissen over een eventuele compensatie. De staatssecretaris heeft laten weten dat daar uiterlijk met Prinsjesdag een beslissing over wordt genomen.

 3. Aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022
  De aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022 worden in lijn met de forfaitaire spaarvariant opgelegd.

Volgorde verlenen rechtsherstel

De Belastingdienst hanteert bij het verlenen van rechtsherstel de volgende volgorde:

 1. Van 1 juli t/m 4 augustus: gefaseerd herstel van de aanslagen van de massaal bezwaarmakers 2017 t/m 2020. De wettelijke uiterste datum voor rechtsherstel voor deze groep is 4 augustus 2022.
 2. Vanaf augustus: gefaseerde start opleggen definitieve aanslagen 2021 met box 3-element.
 3. Vanaf ca. september: gefaseerde start herstel van de aanslagen 2017-2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.
 4. Vanaf ca. oktober: herstel aangiften 2017-2020 met box 3-element waarbij nog geen aanslag was opgelegd.
 5. De definitieve aanslagen 2022 volgens het reguliere aanslagproces in 2023.
 6. Voor de belastingjaren 2023 en 2024 komt er overbruggende wetgeving voor box 3 die is gebaseerd op de gekozen forfaitaire spaarvariant voor het rechtsherstel. Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd.


Wij helpen u graag

Heeft u een fiscale vraag of wilt u advies? Bel ons op werkdagen of vraag een gesprek aan.