Overstromingsdekking

Beter verzekerd bij overstromingen

Door klimaatveranderingen stijgt de kans op extreme neer­slag en daarmee op over­stromingen bij falende water­keringen. Hoe goed zijn uw bezittingen dan verzekerd voor de waterschade?

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor schade door water dat onvoorzien uw woning en/of gebouw binnendringt. Dit als gevolg van een overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering.

Definitie

We spreken van een overstroming als water uit een rivier, meer, sloot of kanaal stroomt door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van een dijk, kade, sluis of andere waterkering.

(Niet-)primaire waterkering

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor schade door:

  • Water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee.

  • Water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van een binnenwater door een bezweken, overgelopen of falende primaire waterkering.

  • Water dat in buitendijkse gebieden is gestroomd. Denk aan buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die de overheid voor waterberging heeft aangemerkt.

  • Een overstroming die door directe overheidsactie is veroorzaakt.

Overstromingsdekking

Vragen?

Wij helpen graag. Bekijk de veelgestelde vragen op onze servicepagina.

Servicepagina
Veelgestelde vragen
Bekijk de servicepagina
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen