Inloggen

Uw nabestaanden goed verzekerd

Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden voor financiële problemen komen te staan als u overlijdt. Zij krijgen dan eenmalig een bedrag waarmee bijvoorbeeld (een deel van) van de hypotheek kan worden afgelost.


VvAA overlijdens­risico­verzekering

Afsluiten met of zonder advies?

U heeft twee mogelijkheden als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten: met of zonder advies.

Afsluiten met advies

Wanneer u inzicht wilt in het financiële risico van een overlijden voor uw nabestaanden. En advies wilt over de verschillende keuzes die u bij de verzekering heeft. 

Kosten: € 350,- per verzekering (voor iedere volgende ORV € 175,-)

Afsluiten zonder advies

Wanneer u precies weet welke verzekeringsvorm bij u past, welke looptijd u moet kiezen en welk bedrag u moet verzekeren. En u in staat bent om hier zelfstandig keuzes in te maken.

Kosten: eenmalig € 150,- afsluitkosten

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

U bent getrouwd

Als uw inkomen wegvalt, kan uw partner dan met het resterende inkomen alle uitgaven blijven betalen?

 • Kan uw partner blijven wonen in uw eigen huis?
 • Wat als uw partner tijdelijk/permanent minder kan werken?
 • Kan hij/zij het leven leiden zoals u dat voor ogen heeft?
 • Kunnen uw kinderen studeren?
U heeft kinderen

Hoe gaat u de extra kosten van de kinderuitgaven opvangen na het wegvallen van een inkomen?Kinderopvang kost al snel € 6.000,- per jaar.

 • Een 4-jarige studie (uitwonend) kost € 53.000,-.
 • Hoe zit het met voogdij over uw kinderen als u beiden komt te overlijden?
 • Is het inkomen voldoende om verder te kunnen leven zonder extra te gaan werken?
U bent ondernemer

Bent u zelfstandige of werkt u in een maatschap? Wat hebt u geregeld voor uw nabestaanden?

 • Hebt u als zelfstandige uw nabestaandenpensioen goed geregeld?
 • Kunnen de overige maten het wegvallen financieel opvangen?
 • Blijven na het overlijden eventuele kosten doorlopen die samenhangen met de praktijk (huur, restschuld, goodwill)?
U betaalt alimentatie

Hebt u een lopende alimentatie verplichting? Bent u zich ervan bewust dat deze komt te vervallen bij uw overlijden? Dit kan gevolgen hebben voor uw ex-partner en uw kinderen.

 • Kunnen uw kinderen nog (gaan) studeren?
 • En kunnen uw kinderen blijven wonen in hetzelfde huis en dezelfde buurt?

Welke overlijdensrisicoverzekering?


Met een keuze uit drie uitkeringsvormen kunt u de overlijdensrisicoverzekering op uw situatie afstemmen.

 
Gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij overlijden

Een overlijdensrisicoverzekering met een vaste uitkering bij overlijden en een gelijkblijvende premie tijdens de verzekeringsduur.

 • Premie en uitkering staan vast.
 • Voor ultieme zekerheid.
 
 
Lineair dalende uitkering bij overlijden

Een overlijdensrisicoverzekering met een lineair dalende uitkering bij overlijden en een gelijkblijvende premie tijdens de verzekeringsduur.

 • De laatste jaren van de looptijd premievrij.
 • Geschikt voor het afdekken van het overlijdensrisico bij het aangaan van een lening, zoals een goodwill-lening of lineair dalende hypotheek.
 
Annuïtair dalende uitkering  bij overlijden

Een overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalende uitkering bij overlijden en een gelijkblijvende premie tijdens de verzekeringsduur.

 • De laatste jaren van de looptijd premievrij.
 • Geschikt voor het afdekken van het overlijdensrisico bij het aangaan van een lening, zoals een goodwill-lening of annuïtair dalende hypotheek.

Medische acceptatie

Medische gegevens

De maatschappij heeft uw medische gegevens nodig als u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, het verzekerd kapitaal van een bestaande verzekering wilt verhogen of als u de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wilt meeverzekeren.

Gezondheidsverklaring

Als u een levensverzekering wilt afsluiten, moet u meestal een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring hebt ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan de verzekeraar over de vraag of die u kan accepteren. Daarnaast zijn voorwaarden in het advies opgenomen die gelden, indien u geaccepteerd wordt. 

Juridisch advies en rechtsbijstand | VvAA

Voorwaarden en informatie

Voorwaarden en informatie

Veelgestelde vragen

1. Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een vooraf bepaald verzekerd bedrag uitkeert bij het overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. 


2. Kan ik alleen mezelf verzekeren, of ook mijn partner?

U kunt ook uw partner verzekeren. Of het verstandig is uzelf, uw partner of beiden te verzekeren, is mede afhankelijk van uw beide inkomens, de kosten en de doelstelling van de verzekering. Kijkt u hierbij niet alleen naar de kosten die u nu hebt, maar ook naar eventuele extra kosten als een van u komt te overlijden (bijvoorbeeld kosten voor huishoudelijke hulp of kinderopvang).

Wilt u advies over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op.

3. Welke einddatum kies ik voor de overlijdensrisicoverzekering?

Dit verschilt per persoon. Belt u ons gerust voor een advies. 

Wij kijken dan onder andere naar:
 • uw financiële verplichtingen en positie
 • de leeftijd van u en uw eventuele partner
 • de leeftijd van uw kinderen

4. Bij welke momenten in mijn leven is het verstandig om over een overlijdensrisicoverzekering na te denken?

Bij de aankoop van een huis, geboorte van een kind, huwelijk, scheiding, instappen in een maatschap, starten als zelfstandige.


5. Vanaf welke leeftijd kan een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten?

De minimum aanvangsleeftijd van de verzekerde is 18 jaar.

Antwoorden op veelgestelde vragen | VvAA
scroll verder