Inloggen

Uw nabestaanden goed verzekerd

Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden voor financiële problemen komen te staan als u overlijdt. Zij krijgen dan eenmalig een bedrag waarmee bijvoorbeeld de hypotheek kan worden afgelost.

Vraag advies aan

VvAA overlijdens­risico­verzekering

Deskundig advies van een specialist

Wanneer u inzicht wilt in het financiële risico van een overlijden voor uw nabestaanden. En advies wilt over de verschillende keuzes die u bij de verzekering heeft. U betaalt € 350,- per verzekering (en € 175,- voor iedere volgende).

Vraag advies aan

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

U bent getrouwd

Als uw inkomen wegvalt, kan uw partner dan met het resterende inkomen alle uitgaven blijven betalen?

 • Kan uw partner blijven wonen in uw eigen huis?
 • Wat als uw partner tijdelijk/permanent minder kan werken?
 • Kan hij/zij het leven leiden zoals u dat voor ogen heeft?
 • Kunnen uw kinderen studeren?
U heeft kinderen

Hoe gaat u de extra kosten van de kinderuitgaven opvangen na het wegvallen van een inkomen? Kinderopvang kost al snel € 6.000,- per jaar.

 • Een 4-jarige studie (uitwonend) kost € 53.000,-.
 • Hoe zit het met voogdij over uw kinderen als u beiden komt te overlijden?
 • Is het inkomen voldoende om verder te kunnen leven zonder extra te gaan werken?
U bent ondernemer

Bent u zelfstandige of werkt u in een maatschap? Wat hebt u geregeld voor uw nabestaanden?

 • Heeft u als zelfstandige uw nabestaandenpensioen goed geregeld?
 • Kunnen de overige maten het wegvallen financieel opvangen?
 • Blijven na het overlijden eventuele kosten doorlopen die samenhangen met de praktijk (huur, restschuld, goodwill)?
U betaalt alimentatie

Heeft  u een lopende alimentatie verplichting? Bent u zich ervan bewust dat deze komt te vervallen bij uw overlijden? Dit kan gevolgen hebben voor uw ex-partner en uw kinderen.

 • Kunnen uw kinderen nog (gaan) studeren?
 • En kunnen uw kinderen blijven wonen in hetzelfde huis en dezelfde buurt?

Welke overlijdensrisicoverzekering?


Met een keuze uit drie uitkeringsvormen kunt u de overlijdensrisicoverzekering op uw situatie afstemmen.

 
Gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij overlijden

Een overlijdensrisicoverzekering met een vaste uitkering bij overlijden en een gelijkblijvende premie tijdens de verzekeringsduur.

 • Premie en uitkering staan vast
 • Voor ultieme zekerheid
 
 
Lineair dalende uitkering bij overlijden

Een overlijdensrisicoverzekering met een lineair dalende uitkering bij overlijden en een gelijk­blijvende premie tijdens de verzekeringsduur.

 • De laatste jaren van de looptijd premievrij.
 • Geschikt voor het afdekken van het overlijdensrisico bij het aangaan van een lening, zoals een goodwill-lening of lineair dalende hypotheek.
 
Annuïtair dalende uitkering  bij overlijden

Een overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalende uitkering bij overlijden en een gelijk­blijvende premie tijdens de verzekeringsduur.

 • De laatste jaren van de looptijd premievrij.
 • Geschikt voor het afdekken van het overlijdensrisico bij het aangaan van een lening, zoals een goodwill-lening of annuïtair dalende hypotheek.

Medische acceptatie

Medische gegevens

De maatschappij heeft uw medische gegevens nodig als u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, het verzekerd kapitaal van een bestaande verzekering wilt verhogen of als u de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wilt meeverzekeren.

Gezondheidsverklaring

Als u een levensverzekering wilt afsluiten, moet u meestal een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring hebt ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan de verzekeraar over de vraag of die u kan accepteren. Daarnaast zijn voorwaarden in het advies opgenomen die gelden, als u wordt geaccepteerd. 

Juridisch advies en rechtsbijstand | VvAA
 

Persoonlijke Financiële Advies­service

Bij VvAA staan uw wensen en dromen centraal. Dat gaat verder dan alleen een overlijdens­risico­verzekering. U kunt rekenen op een totaal advies als onder­deel van VvAA Persoonlijke Financiële Advies­service. Daarin worden bijvoor­beeld ook uw vermogens­situatie en arbeids­ongeschikt­heids­risico mee­genomen. Met deze abonnements­dienst krijgt u inzicht in uw complete per­soonlijke financiën om uw situatie te optima­liseren en up-to-date te houden.

Meer informatie ▹

Downloads en service

Voorwaarden en informatie

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.
scroll verder