Inloggen

Premie berekenen en aanvragen

Werkt u in een ziekenhuis of instelling?

Werkt u in een ziekenhuis of instelling?

Kies voor een aanvullende intramurale dekking als u in een ziekenhuis werkt en een dekking bovenop de centrale verzekering van het ziekenhuis of de instelling wilt.

Ik werk (ook) buiten een ziekenhuis of instelling

Kies voor deze ­aansprakelijk­heids­ver­zekering als u (ook) medische adviezen geeft of con­sulten doet buiten het zieken­huis of de instelling.

Ik verricht cosmetische of invasieve ingrepen

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 030 247 40 50 voor een maat­werk­oplossing voor invasieve of cos­metische ingrepen.