Inloggen

Samenwerkingspartners

Voor het beste aanbod

We zijn de stem van zorgverleners en bieden individuele steun aan zorgverleners en hun zorgondernemingen. We hebben daarbij een nauwe samenwerking met beroepsorganisaties en andere (maatschappelijke) organisaties en verzekeraars.  

Collectief

Als collectief van ruim 125.000 zorgverleners, is VvAA de stem en steun van zorgverlenend Nederland. We laten de stem van zorgverleners horen op zorgbrede thema’s als vermindering van bureaucratie. Met kennis, diensten en advies bieden we ondersteuning, voor en door zorgverleners.

Meer informatie

Beroepsorganisaties

VvAA werkt structureel samen met verschillende beroepsorganisaties. We hebben immers hetzelfde DNA: als ledenorganisaties staan we beide in dienst van onze leden en willen we de positie van leden versterken. 

Waar de beroepsorganisaties vooral de collectieve belangen van hun leden behartigen, richt VvAA zich meer op de (materiële) belangen van de individuele zorgprofessionals en organisaties in de zorg. 

Als collectief van en voor zorgverleners delen we ervaringen en behoeften van onze leden, waarmee we elkaar helpen onze dienstverlening verder toe te spitsen op de verschillende beroepsgroepen.

Contact

Mail voor meer informatie naar een van onze adviseurs Kennis- en stakeholdermanagement:

Samenwerkingspartners

Als ledenorganisatie zoeken wij altijd naar het meest waarde-toevoegende aanbod voor u. Waar nodig zoeken we daarbij de samenwerking op met andere experts, binnen en buiten de zorg. 

Voorbeelden van onze partners:

 • Abvakabo FNV, de ConsumentenBond en Ieder(in). Met deze organisaties trok VvAA mede samen op in de strijd voor het behoud van de vrije artsenkeuze.
 • De AmersfoortseVerzekeraar gespecialiseerd in inkomensverzekeringen (AOV en ziekteverzuim).  De Amersfoortse is een van onze voorkeursleveranciers voor de doelgroepen apothekers en psychologen.
 • De Argumentenfabriek Met de Argumentenfabriek publiceert VvAA verschillende argumentenkaarten en het boek Zó werkt de zorg in Nederland: Kaartenboek Gezondheidszorg editie 2015.
 • Focus Cura ("De toekomst is allang begonnen") ontwikkelt slimme zorginnovaties voor ouderen en chronisch zieken, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn. Daarnaast helpen VvAA en FocusCura VvAA-leden om zich voor te bereiden op de digitale toekomst. Onder meer met een virtuele wachtkamer. 
 • Interpolis - Verzekeraar gespecialiseerd in inkomensverzekeringen (AOV en ziekteverzuim).  Interpolis is een van onze voorkeursleveranciers voor de doelgroepen huisartsen en tandartsen.
 • KeerpuntRe-integratiespecialist voor de begeleiding van (langdurig) zieke werknemers in medische praktijken. Keerpunt is uitvoerder van het Branchloket Apotheken en het LHV-verzuimarrangement voor huisartspraktijken. 

 • MaetisArdyn - Arbodienstverlener gespecialiseerd in werknemers van medische praktijken. MaetisArdyn is mede-uitvoerder van het LHV-verzuimarrangement voor huisartspraktijken.

 • Movir - Verzekeraar gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)voor medici. Movir is een van onze voorkeursaanbieders voor AOV in de doelgroepen huisartsen en medisch specialisten.

 • Nationale Nederlanden - Verzekeraar gespecialiseerd in collectieve inkomensverzekeringen voor medische praktijken. Nationale-Nederlanden is een van de voorkeursleveranciers voor de doelgroepen huisartsen en dierenartsen.
 • The Patient Safety Company (TPSC) is leverancier van TPSC Cloud™; een online kwaliteit- en risicomanagementplatform dat organisaties in staat stelt om zwaktes in bestaande processen boven water te halen en een continue verbetercyclus te realiseren. In 2016 hebben TPSC en VvAA, speciaal voor kleine zorgbedrijven en zelfstandig werkende professionals, het landelijk VIM Platform ontwikkeld.

 • ONVZ - Samenwerkingspartner voor de uitvoering van de VvAA zorgverzekering. Vrije keuze van zorgverlener, ziekenhuis en medicijnen zijn leidend in het aanbod.
 • Reaal Verzekeringen - Verzekeraar gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor medici. REAAL is een van onze voorkeursaanbieders voor AOV in de doelgroepen paramedici en medisch specialisten..

Amref Flying Doctors

Een betere gezondheid in Afrika. Dat kan niet zonder een efficiënte, sterke organisatie rondom het werk van de daar aanwezige gezondheidswerkers. Om dat te bereiken, werken VvAA en Amref Flying Doctors sinds 2009 zeer succesvol samen aan een betere gezondheid in Afrika. Een natuurlijke samenwerking, met expertise & leiderschap, bewustwording en fondsenwerving als drie pijlers.