Inloggen

Samenwerkingspartners

Voor het beste aanbod

We zijn de stem van zorgverleners en bieden individuele steun aan zorgverleners en hun zorgondernemingen. We hebben daarbij een nauwe samenwerking met beroepsorganisaties en andere (maatschappelijke) organisaties en verzekeraars.  

Collectief

Een van onze belangrijkste activiteiten als collectief met ruim 123.000 zorgprofessionals: het vergaren, bundelen en verspreiden van kennis. Uw visie en ontwikkelingen binnen uw beroepsgroep en de maatschappij zijn daarin van groot belang. 

U bent van harte welkom bij het live VvAA-/BNR-radiodebat
 dat drie keer per jaar plaatsvindt en waar we vrijwel altijd een onderzoek binnen de zorg aan koppelen. Ook de Vereniging organiseert verschillende activiteiten waar u collega’s ontmoet. We maken ons hard voor beroepsgroepoverstijgende thema’s, zoals de vrije artsenkeuze en doorgeslagen bureaucratie. Vaak zoeken we daarbij de samenwerking met andere organisaties, waarover u hier meer leest.

Alle kennis over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg brengen we samen in ons kennisplatform Zó werkt de zorg

Zowerktdezorg250x250


Beroepsorganisaties

VvAA werkt structureel samen met verschillende beroepsorganisaties. We hebben immers hetzelfde DNA: als ledenorganisaties staan we beide in dienst van onze leden en willen we de positie van leden versterken. 

Waar de beroepsorganisaties vooral de collectieve belangen van hun leden behartigen, richt VvAA zich meer op de (materiële) belangen van de individuele zorgprofessionals en organisaties in de zorg. 

Als collectief van en voor zorgverleners delen we ervaringen en behoeften van onze leden, waarmee we elkaar helpen onze dienstverlening verder toe te spitsen op de verschillende beroepsgroepen.

We werken samen met onder andere: 

Contact

Hebt u vragen of een idee?

Samenwerkingspartners

Als ledenorganisatie zoeken wij altijd naar het meest waarde-toevoegende aanbod voor u. Waar nodig zoeken we daarbij de samenwerking op met andere experts, binnen en buiten de zorg. 

Voorbeelden van onze partners:

 • Abvakabo rel="noopener noreferrer" FNV, de ConsumentenBond en Ieder(in). Met deze organisaties trok VvAA mede samen op in de strijd voor het behoud van de rel="noopener noreferrer" vrije artsenkeuze.
 • De AmersfoortseVerzekeraar gespecialiseerd in inkomensverzekeringen (AOV en ziekteverzuim).  De Amersfoortse is een van onze voorkeursleveranciers rel="noopener noreferrer" voor de doelgroepen apothekers en psychologen.
 • De Argumentenfabriek Met de Argumentenfabriek publiceert VvAA verschillende argumentenkaarten en het boek Zó werkt de zorg rel="noopener noreferrer" in Nederland: Kaartenboek Gezondheidszorg editie 2015.
 • Brand New Day - Een initiatief van de oprichters van BinckBank die onverkort vasthouden aan hun filosofie van zeer lage kosten en extreme klantgerichtheid. VvAA Investments B.V., rel="noopener noreferrer" onderdeel van VvAA Groep B.V., is aandeelhouder van Brand New Day.
 • Focus Cura ("De rel="noopener noreferrer" toekomst is allang begonnen") ontwikkelt slimme zorginnovaties voor ouderen en chronisch zieken, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn. Daarnaast helpen VvAA rel="noopener noreferrer" en FocusCura VvAA-leden om zich voor te bereiden op de digitale toekomst. Onder meer met een virtuele wachtkamer. 
 • Interpolis - Verzekeraar gespecialiseerd in inkomensverzekeringen (AOV en ziekteverzuim).  Interpolis is een van onze voorkeursleveranciers voor de doelgroepen huisartsen en tandartsen.
 • KeerpuntRe-integratiespecialist voor de begeleiding van (langdurig) zieke werknemers in medische praktijken. Keerpunt is uitvoerder van het Branchloket Apotheken en het LHV-verzuimarrangement voor huisartspraktijken. 

 • MaetisArdyn rel="noopener noreferrer" - Arbodienstverlener gespecialiseerd in werknemers van medische praktijken. MaetisArdyn is mede-uitvoerder van het LHV-verzuimarrangement voor huisartspraktijken.

 • Movir - Verzekeraar gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)voor medici. Movir is een van onze voorkeursaanbieders voor AOV in de doelgroepen huisartsen en medisch specialisten.

 • Nationale Nederlanden - Verzekeraar gespecialiseerd in collectieve inkomensverzekeringen voor medische praktijken. Nationale-Nederlanden is een van de voorkeursleveranciers voor de doelgroepen huisartsen en dierenartsen.
 • The Patient Safety Company (TPSC) is leverancier van TPSC Cloud™; een online kwaliteit- en risicomanagementplatform dat organisaties in staat stelt om zwaktes in bestaande rel="noopener noreferrer" processen boven water te halen en een continue verbetercyclus te realiseren. In 2016 hebben TPSC en VvAA, speciaal voor kleine zorgbedrijven en zelfstandig werkende professionals, het rel="noopener noreferrer" landelijk VIM Platform ontwikkeld.

 • ONVZ - Samenwerkingspartner voor de uitvoering van de VvAA zorgverzekering. Vrije keuze van zorgverlener, ziekenhuis en medicijnen zijn leidend in het aanbod.
 • PGGM - PGGM&CO en VvAA hebben een geheel nieuw verzekeringsassortiment voor PGGM-leden geïntroduceerd. Met verzekeringsproducten die zijn gericht op de specifieke risico’s die werknemers in de sector zorg en welzijn lopen. 
 • Reaal Verzekeringen - Verzekeraar gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor medici. REAAL is een van onze voorkeursaanbieders voor AOV in de doelgroepen paramedici en medisch specialisten..

Amref Flying Doctors

Een betere gezondheid in Afrika. Dat kan niet zonder een efficiënte, sterke organisatie rondom het werk van de daar aanwezige gezondheidswerkers. Om dat te bereiken, werken VvAA en Amref Flying Doctors sinds 2009 zeer succesvol samen aan een betere gezondheid in Afrika. Een natuurlijke samenwerking, met expertise & leiderschap, bewustwording en fondsenwerving als drie pijlers.