Lidmaatschap

Informatie over opzeggen

Het lidmaatschap van VvAA geldt voor een periode van 12 maanden. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Doet u dat minimaal één maand voor het einde van het lopende lidmaatschapsjaar. Houd er rekening mee dat uw VvAA-schadeverzekeringen bij opzegging van uw lidmaatschap komen te vervallen per de eerstvolgende contractvervaldatum. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht.

Opzeggen

Persoonlijke gegevens

Aanvullende informatie

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen