Blog

Vader en patiënt verzoeken om 'vermoeden van kindermishandeling' uit dossier te verwijderen

10 maart 2022
Leestijd 3 min

Een vader en zijn zoon van 15 verzoeken u specifieke informatie uit het dossier van de 15-jarige patiënt te verwijderen. Het gaat om uw vermoeden van kindermishandeling en de melding die u hierover maakte bij Veilig Thuis. Er zijn signalen dat de vader zijn kind mishandelt. Hoe handelt u?

Praktijkvoorbeeld

De ouders van een vijftienjarige patiënt zijn verwikkeld in een (v)echtscheiding. Omdat u als arts een vermoeden van kindermishandeling had, heeft u een melding gemaakt bij Veilig Thuis. Alles wat u in dat kader behoort aan te tekenen in het medisch dossier, heeft u gedaan. Wanneer de patiënt en diens vader bij u op spreekuur komen, vragen zij om vernietiging van alle dossiergegevens over het vermoeden van kindermishandeling en de melding bij Veilig Thuis. U vraagt zich af of u aan dit verzoek moet voldoen, ook omdat er signalen zijn dat de vader het kind mishandelt.

Wet- en regelgeving

De hoofdregel is dat dossiers twintig jaar moeten worden bewaard, gerekend vanaf de laatste wijziging van het dossier (langer bewaren mag op grond van goed hulpverlenerschap). Als de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger (bij kinderen tot 12 jaar) vraagt om vernietiging van (een deel van) een dossier, moet hieraan worden voldaan. Een uitzondering geldt wanneer bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt, of een wet zich tegen vernietiging verzet. Voor artsen gelden in dit geval ook de bijzondere regels in de KNMG-Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Specifiek voor artsen

In de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld staat dat de arts dossiers die gegevens bevatten over (vermoedens van) kindermishandeling van een minderjarige moet bewaren tot het 34e levensjaar van deze persoon.

Deze regels zijn van toepassing op artsen. Voor andere zorgverleners is het van belang om na te gaan welke meldcode van toepassing is en de regels daarin te volgen.

Volgens de meldcode mag een arts de gegevens die in het dossier van een (vermeend) slachtoffer staan over (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld alleen vernietigen als de volgende drie punten gelden:

  • Het (vermeende) slachtoffer vraagt hier zelf om.
  • Het (vermeende) slachtoffer is 16 jaar of ouder.
  • Het (vermeende) slachtoffer kan in staat worden geacht om zijn belangen op dit gebied redelijkerwijs te beoordelen.

Vrijwillig

De arts moet er zeker van zijn dat het verzoek om vernietiging vrijwillig wordt gedaan. Belangen van anderen, waaronder de arts zelf, kunnen reden zijn om niet tot vernietiging op verzoek van het (vermeende) slachtoffer over te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een tuchtklacht die tegen de arts is ingediend, of dat daarmee wordt gedreigd.

Verzoekt een (vermeend) pleger om vernietiging van gegevens over (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld in zijn eigen dossier? Dan kan de arts dat weigeren vanwege het gerechtvaardigd belang van het slachtoffer om deze gegevens te bewaren.

Uitkomst praktijkvoorbeeld

In bovenstaande casus hoeft de arts niet aan het vernietigingsverzoek van de ouder en de 15-jarige patiënt te voldoen. Het kind zou dit verzoek wel nogmaals kunnen indienen als hij 16 jaar is geworden. Of er dan sprake is van druk door de vader, is op dat moment een aandachtspunt.

Klachten en claims in de zorg

Dit artikel is geschreven door Shirin Slabbers, senior jurist gezondheidsrecht. Zij houdt zich in brede zin bezig­ met het omgaan met, en het voorkomen van, klachten en claims in de zorg.

Bekijk voor meer informatie over klachten en claims in de zorg onze themapagina. 

Ga naar Klachten en claims

Vragen?

Neem voor meer informatie over het aanpassen van een medisch dossier contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 17:30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99

Meer lezen?

16 mei 2024
Leestijd 6 min

Aansprakelijkheid bij AI-implemen­tatie: risico's en verplichting­en

Artificial Intelligence (AI) heeft de potentie om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de werkdruk te verlichten.

Regelgeving rond duurzaamheid en gevolgen voor zorgorganisaties
13 mei 2024
Leestijd 3 min

Regelgeving duur­zaam­heid: wake-up call voor zorg­organisaties

Wat zijn gevolgen van wetgeving rond duurzaamheid voor uw zorgorganisatie? VvAA Legal geeft tips op het congres ‘Duurzame en circulaire zorg’ op 12 juni 2024.

vrouw achter computer met papierwerk
15 april 2024
Leestijd 5 min

Kopie, wijziging of vernietig­ing van medisch dossier

Ontdek hoe u moet handelen wanneer patiënten of hun vertegenwoordigers verzoeken om een kopie, wijziging of vernietiging van een medisch dossier.

2 april 2024
Leestijd 2 min

Kozijnen­kwestie: huis­eigenaar klaagt aannemer aan

In een poging om zijn huis nieuw leven in te blazen, besluit een enthousiast VvAA-lid om een renovatie te starten en nieuwe kozijnen te laten plaatsen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen