Artikel

Regiebehandelaarschap in de GGZ-praktijk: wat is belangrijk?

31 mei 2021
Leestijd 3 min

In mei 2015 adviseerde de Commissie Hoofdbehandelaarschap GGZ (de Commissie-Meurs) om in de GGZ voortaan de term regiebehandelaar te gebruiken. Hiermee maakte de commissie duidelijk dat het hoofdbehandelaarschap niet alleen gaat over de inhoud, maar ook over de regie en coördinatie van de behandeling.

In januari 2017 werd het regiebehandelaarschap geregistreerd in het model kwaliteitsstatuut voor de GGZ. Op 1 januari 2020 verscheen de tweede versie van dit model. De GGZ loopt hierin voorop. Sinds januari 2021 is er ook sprake van regiebehandelaarschap in de somatische zorg.

Vastgelegd in kwaliteitsstatuut voor de GGZ

De taken en verantwoordelijkheden van het regiebehandelaarschap in de GGZ zijn gedetailleerd uitgewerkt in het model kwaliteitsstatuut voor de GGZ. Belangrijk uitgangspunt is dat de patiënt zelf in staat wordt gesteld maximale regie te voeren over de behandeling. Een ander belangrijk aspect is dat zorgverleners in de GGZ werken binnen het netwerk van het gehele sociale domein. Hierdoor kan ook afstemming nodig zijn met zorgaanbieders van een andere instelling.

In het model kwaliteitsstatuut voor de GGZ is het volgende vastgelegd:

  • welke beroepsbeoefenaren regiebehandelaar mogen zijn;
  • wie een diagnose mag stellen;
  • hoe de continuïteit en de samenhang van de zorgverlening wordt bewaakt;
  • wanneer overleg met de patiënt moet plaatsvinden;
  • wie op de hoogte mag worden gebracht van de voortgang van de behandeling;
  • wie het aanspreekpunt voor de patiënt en diens naasten kan zijn.

Voorbeeld

Een GZ-psycholoog had een patiënt in behandeling voor schematherapie. De behandelaar overleed. Een andere GZ-psycholoog nam de patiënt over, maar zag de patiënt niet zelf. Vanwege grote drukte werd de patiënt gezien door een psycholoog in opleiding, maar die kon voortzetting van de door patiënt gewenste schematherapie niet bieden.

Na drie contacten plande de psycholoog in opleiding een gezamenlijk gesprek met de regiebehandelaar erbij. Het Tuchtcollege oordeelde op 6 november 2020 dat de GZ-psycholoog als regiebehandelaar een aantal dingen had nagelaten:

  • patiënt niet zelf gezien, pas bij het vierde contact
  • geen diagnose gesteld of de gestelde diagnose herbeoordeeld
  • geen nieuw behandelplan opgesteld
  • onduidelijkheid laten bestaan voor de patiënt of de psycholoog in opleiding bevoegd en bekwaam was voor de door de patiënt gewenste schematherapie

Inzichten uit de praktijk

Regie voeren om onrust en spanning te voorkomen is essentieel

Regie binnen de behandeling is een fundamentele taak. Hiermee kan onrust en spanning worden voorkomen binnen de behandeling en dat acht het Tuchtcollege binnen de GGZ essentieel. Onderstaand voorbeeld uit de praktijk laat dat zien. In dit voorbeeld rekent het tuchtcollege het de GZ-psycholoog aan dat deze tekortschiet op dit punt en legt een berisping op. Praktische bezwaren, die tot grotere drukte hadden geleid, maakten dit oordeel niet anders.

Wees duidelijk over verplichtingen en rollen richting de patiënt

Van de regiebehandelaar wordt vooral duidelijkheid richting de patiënt verwacht over verplichtingen en rollen binnen de behandeling. Zo kan de patiënt zoveel als mogelijk eigen regie voeren.

In deze casus ontbreekt de regie op onderwerpen en op momenten. Hierdoor ontstaat spanning tussen de patiënt en de tweede behandelaar. In het vervolggesprek tussen patiënt, de tweede behandelaar en de regiebehandelaar, liet de regiebehandelaar onduidelijkheid voortbestaan over de bevoegdheid en bekwaamheid van de tweede behandelaar.

In dat gesprek krijgt de patiënt drie mogelijkheden aangeboden voor verdere behandeling. Uiteindelijk is echter onduidelijk wat de patiënt met die keuzemogelijkheden heeft gedaan. Het dossier van de patiënt bood daarover geen uitsluitsel.

Meer informatie

Dit artikel is geschreven door VvAA-deskundigen die zich in het kader van de VvAA-beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering in brede zin bezighouden met het omgaan met, en het voorkomen van, klachten en claims in de zorg.

Bekijk voor meer informatie over klachten en claims in de zorg onze themapagina. 

Bezoek themapagina

Vragen?

Neem voor meer informatie over regiebehandelaarschap contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

16 mei 2024
Leestijd 6 min

Aansprakelijkheid bij AI-implemen­tatie: risico's en verplichting­en

Artificial Intelligence (AI) heeft de potentie om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de werkdruk te verlichten.

Regelgeving rond duurzaamheid en gevolgen voor zorgorganisaties
13 mei 2024
Leestijd 3 min

Regelgeving duur­zaam­heid: wake-up call voor zorg­organisaties

Wat zijn gevolgen van wetgeving rond duurzaamheid voor uw zorgorganisatie? VvAA Legal geeft tips op het congres ‘Duurzame en circulaire zorg’ op 12 juni 2024.

vrouw achter computer met papierwerk
15 april 2024
Leestijd 5 min

Kopie, wijziging of vernietig­ing van medisch dossier

Ontdek hoe u moet handelen wanneer patiënten of hun vertegenwoordigers verzoeken om een kopie, wijziging of vernietiging van een medisch dossier.

2 april 2024
Leestijd 2 min

Kozijnen­kwestie: huis­eigenaar klaagt aannemer aan

In een poging om zijn huis nieuw leven in te blazen, besluit een enthousiast VvAA-lid om een renovatie te starten en nieuwe kozijnen te laten plaatsen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen