Blog

Dit vindt VvAA van de nieuwe zzp-wet en 'pauze' jaarverantwoording

30 november 2023
Leestijd 2 min

VvAA reageerde onlangs op 2 internetconsultaties, samen met andere organisaties binnen de zorg. Via internetconsultatie.nl kunnen burgers en organisaties kennisnemen van wetsvoorstellen en hun ideeën delen. We deden dit over het nieuwe zzp-wetsvoorstel (Vbar) en over het besluit dat de 'pauzeknop' van de openbare jaarverantwoording zorg regelt. We lichten ze kort toe.

Overleg medisch team

1. Zzp-wet biedt beloofde duidelijkheid niet

VvAA uit medio november haar zorgen over de mogelijke effecten van het nieuwe zzp-wetsvoorstel op de gezondheidszorg. In samenwerking met beroepsorganisaties FMS (medisch specialisten), KNMT (tandartsen) en LHV (huisartsen). Dit in reactie op de internetconsultatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

  • Zorgen om menskracht en continuïteit van zorg: onze zorgen zijn vooral gericht op de effecten van de wet op de beschikbare menskracht, de kosten daarvan en met name op de continuïteit van zorg. In onze reactie lichten wij deze punten toe aan het ministerie.
  • Voorstel biedt niet méér duidelijk: met het bestrijden van schijnzelfstandigheid is natuurlijk niets mis. Maar het doel van het wetsvoorstel is om in het verlengde daarvan meer duidelijkheid te bieden wanneer er sprake is van 'werken in dienst van'. Wij denken niet dat dit voorstel daar daadwerkelijk een bijdrage aan levert. Met het afschaffen van de huidige fiscale modelovereenkomsten verdwijnt mogelijk zelfs de enige houvast die partijen op dit moment (nog) hebben.
  • Waarnemen vrijwel onmogelijk door inbeddingscriterium: door de prominente rol van het inbeddingscriterium lijkt het bijna onmogelijk om als zzp’er in de gezondheidszorg te werken. Zelfs in situaties van piek en ziek, terwijl zzp-schap juist dan een oplossing biedt. Als dit straks niet meer mogelijk is, kan dat grote gevolgen hebben.

In onze reactie lichten wij deze punten verder toe. Met 1111 openbare reacties kreeg deze consultatieronde veel (kritische) feedback.

2. Pauzeknop jaarverantwoording te beperkt

Na overleg met verschillende andere accountants- en administratiekantoren gespecialiseerd in de zorg, reageerden wij ook op de internetconsultatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de 'pauzeknop jaarverantwoording zorg'. Dit deden wij samen met Van Helder accountancy voor de zorg.

  • Kritiek op tijdelijk karakter en uitzondering deelgroep: demissionair VWS-minister Conny Helder drukte op 5 juli 2023 op de 'pauzeknop' en stelde de openbare jaarverantwoording zorg voor een groot deel van de zorgaanbieders met 2 jaar uit. Dit na grote druk van zorgprofessionals, beroepsorganisaties, dienstverleners en andere belanghebbenden. Dit uitstel wil zij met een besluit vastleggen. Het besluit richt zich op zorgaanbieders die zich niet eerder op deze wijze moesten verantwoorden. Bij het tijdelijke karakter en de uitzondering (voor een deel van deze groep) zetten wij grote vraagtekens.
  • Het is geen structurele oplossing voor het het daadwerkelijke probleem. Zorgaanbieders moeten volgens de WMG hun jaarverantwoording al voor 1 juni indienen, na afloop van het boekjaar. Dat levert in de praktijk grote problemen op. Het besluit schuift de verantwoordingsverplichting 2 jaar op, maar kijkt niet naar deze deadline.
  • Er ontstaan onbedoelde gevolgen door de uitzondering voor nieuwe toetreders.

Met slechts 7 openbare reacties was deze consultatie aanzienlijk minder in trek dan die over de nieuwe zzp-wet.

Meer lezen?

tandartsen met elkaar in gesprek aan de balie
28 februari 2024
Leestijd 3 min

Minister Van Gennip ondanks kritiek door met nieuwe zzp-wet

Demissionair SZW-minister Van Gennip maakte op 6 oktober 2023 het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) bekend.

27 februari 2024
Leestijd 3 min

Nieuwe pensioenwet: dit gaat er de komende tijd gebeuren

Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 een nieuwe regeling hebben ingevoerd. Wat daarvoor nog moet gebeuren lees je in ons artikel.

Patiënten wachten in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk op de afspraak met de huisarts.
9 februari 2024
Leestijd 2 min

Regionale samen­werking in de eerste­lijnszorg: een nieuw tijdperk

Ik stel me voor dat het het jaar 2035 is. Een tijd waarin mensen zich gezonder en vitaler voelen dan ooit tevoren. Hoe? Lees mijn blog.

Groep artsen staat in een rondje
25 januari 2024
Leestijd 3 min

Blog: de tijd dringt

Als de coronapandemie de pan met kokend water is die over het zorgsysteem is gegooid, dan hebben we ons als kikkers voorspelbaar gedragen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen