Nieuwsbericht

Nieuwe zzp-wet geen abc’tje

18 oktober 2023
Leestijd 2 min

Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte op 6 oktober 2023 het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ (Vbar) bekend. Het voorstel beschrijft een nieuw toetsingskader om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Maar helaas lijkt het geen ‘abc’tje’ te worden.

Man en vrouw doen administratie in praktijk

Het voorstel biedt misschien meer structuur en houvast dan het huidige kader, maar de onderliggende indicaties en weging blijven voer voor discussie. Daarnaast wordt het zorgverleners bijna onmogelijk gemaakt om als zzp’er in de zorg te werken.

Samenvatting

Van Gennip wil meer duidelijkheid bieden in de beoordeling of er sprake is van 'werken in dienst van', het onderscheidende kenmerk van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Verder is er een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst opgenomen in de wet voor de bescherming van zzp’ers met minder hoge tarieven.

Duidelijkheid over beoordeling

In de kern beschrijft het wetsvoorstel voor de beoordeling 'werken in dienst van' het volgende:

  • Structurering van de beoordeling op basis van hoofdelementen:
  1. Werkinhoudelijke aansturing
  2. Organisatorische inbedding
  3. Werken voor eigen rekening en risico
  • Verdere verduidelijking van deze elementen op basis van limitatieve indicaties.
  • Toetsing door de hoofdelementen die gaan over gezag (A en B) af te zetten tegen het hoofdelement dat gaat over ondernemerschap (C).

Om de 'basis van de arbeidsmarkt' te beschermen is nog een laatste element opgenomen:

  • Rechtsvermoeden (omgekeerde bewijslast) van een arbeidsovereenkomst bij een maximumuurtarief van € 32,24.

Hoe werkt de toetsing?

Ligt het zwaartepunt bij gezag? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Andersom is de zzp’er daadwerkelijk zelfstandig. En ligt het zwaartepunt in het midden? Pas dan wordt bekeken hoe de zzp’er zich ook buiten de betreffende arbeidsrelatie in economische zin gedraagt (als ondernemer).

Pijnpunten

  • Het inbeddingscriterium lijkt het bijna onmogelijk te maken om als zzp'er in de zorg te werken. Hiermee komt de smeeroliefunctie van zzp'ers in de zorg in gevaar.
  • De eenvoudige rekensom (A+B > C?) zal in de praktijk niet zo eenvoudig blijken. De onderliggende indicaties en de weging daarvan blijven een discussiepunt.
  • Een opvallend hoog uurtarief voor het rechtsvermoeden, om de 'basis' van de arbeidsmarkt te beschermen. Hiermee lijkt het z'n doel voorbij te schieten.

U kunt hier een overzicht vinden van de hoofdelementen en indicaties voor het toetsingskader (pdf).

Deel uw mening

Meer weten en uw mening geven? U kunt het wetsvoorstel hier lezen. De meeste informatie kunt u vinden in de memorie van toelichting. U kunt tot uiterlijk 10 november 2023 uw mening geven over het wetsvoorstel via de internetconsultatie.

Meer lezen?

11 juni 2024
Leestijd 5 min

Wees alert als u werkt als zzp’er of met zzp’ers

Mogelijk verdwijnen de zzp modelovereenkomsten. Tijd om in beweging te komen en alvast na te denken over de toekomst van uw zzp-samenwerking, zelf en samen.

Willem Veerman, voorzitter bestuur Vereniging VvAA
10 mei 2024
Leestijd 3 min

Dubbele praktijk­variatie: een uitdaging voor zorg­professionals en zorg­verzekeraars

Het is een complexe dans tussen zorgverleners en zorgverzekeraars, waarbij beiden een cruciale rol spelen in het vormgeven van de toekomst van de zorg.

Willem Veerman, voorzitter bestuur Vereniging VvAA
20 maart 2024
Leestijd 3 min

NZa bestraft zorg­verzekeraars voor falende zorgplicht

Uit recent onderzoek van de NZa blijkt dat de 4 grootste zorgverzekeraars zich onvoldoende aan hun zorgplicht houden.

19 maart 2024
Leestijd 2 min

Herziene KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

Veel zorgverleners hebben hun handen vol aan het beantwoorden van de vele brieven en verzoeken die zij ontvangen van patiënten

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen