Nieuwsbericht

Klachten en claims die huisartsen en tandartsen in 2021 kregen

 • 14 juni 2022
 • Leestijd 3 min

Patiënten kunnen op verschillende manieren hun onvrede over uw handelen uiten. De instanties die zich in 2021 op verzoek van de patiënt over uw handelen als huisarts of tandarts bogen, presenteerden onlangs hun jaarcijfers. En ook VvAA bracht de claims in kaart die in 2021 binnenkwamen. Welke aantallen en aanleidingen zien we op het gebied van klachten en claims? We zetten de ontwikkelingen voor u op een rij.

Ging 2020 de boeken in als het jaar waarin zorgverleners minder patiënten zagen en zij naast applaus ook veel minder klachten en claims ontvingen, in 2021 zien we over de hele breedte toch weer een (lichte) stijging van het aantal klachten en claims.

Tuchtklachten huisartsen en tandartsen

Bij de regionale tuchtcolleges zagen we in 2021 een lichte stijging van het aantal klachten: in 2021 werden 27 meer klachten ingediend dan in 2020. Nog steeds is dat veel minder dan een aantal jaar geleden:

 • 2021: 1055 klachten
 • 2020: 1028 klachten

De meeste klachten gingen over een onjuiste behandeling of verkeerde diagnose. Van de 1055 tuchtklachten in 2021 was iets meer dan de helft gericht tegen artsen (648) waarbij de huisartsen nog altijd de meeste klachten ontvingen (170). In totaal kregen tandartsen 51 klachten.

Klachten en geschillen huisartsen en tandartsen

De jaarcijfers van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) laat een zelfde beeld zien.

 • 2021: 1599 klachten
 • 2020: 1317 klachten

Het grootste deel van de klachten die de SKGE in 2021 behandelde, betrof het medisch professioneel handelen van de huisarts. De meeste klachten werden (al dan niet met hulp van de klachtenfunctionaris) opgelost.

Een deel van de klachten die niet werden opgelost, werd aan de geschillencommissie van de SKGE voorgelegd. Dat waren er in 2021 107 ten opzichte van 104 in 2020. Bij 25 geschillen werd naast een oordeel over het handelen van de huisarts ook schadevergoeding gevorderd. Dit verzoek werd slechts in twee gevallen (gedeeltelijk) toegekend.

De jaarcijfers van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) over 2021 zijn nog niet gepubliceerd. In 2020 werden 47 geschillen voorgelegd die bijna allemaal het technisch professioneel handelen van de tandarts betroffen. In alle gevallen kwam naast een oordeel over het handelen van de tandarts ook een verzoek tot schadevergoeding. Als de klacht gegrond werd bevonden, werd een beduidend lager bedrag aan schadevergoeding toegekend dan aanvankelijk was gevorderd.

Claims huisartsen

Het aantal ingediende claims nam in 2021 ook toe. In 2021 werden er bijna 350 claims tegen huisartsen ingediend, terwijl dat er in 2020 300 waren. De meeste vermeende fouten waar claims uit voortkwamen, deden zich voor tijdens het diagnostisch proces.
Ondanks de daling van het aantal claims in 2020 en 2021 ten opzichte van de jaren daarvoor, zijn claims gemiddeld steeds duurder geworden. De hoogste schadevergoeding die tot nu toe in het geval van een erkende claim werd toegekend, bedroeg €1.200.000.

Claims tandartsen

Tandartsen ontvingen bijna 200 claims waarbij een lichte stijging werd gezien ten opzichte van 2020. De meeste claims zagen op (vermeende) fouten tijdens de uitgevoerde behandeling. Ook bij tandartsen werden de claims duurder.

De hoogste schadevergoeding die tot nu toe in het geval van een erkende claim werd toegekend, bedroeg €346.750. Ook de jaarcijfers van andere geschillencommissies laten een stijging zien van het aantal behandelde zaken in 2021:

 • De geschillencommissie Zorg Algemeen behandelde in 2021 82 zaken ten opzichte van 66 zaken in 2020.
 • De geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg behandelde in 2021 110 zaken ten opzichte van 58 zaken in 2020
 • De geschillencommissie Ziekenhuizen zag een stijging van 166 zaken in 2020 naar 196 zaken in 2021
 • De geschillencommissie Zelfstandige Klinieken behandelde 52 zaken; een forse stijging ten opzichte van de 32 zaken in 2020.


Verschillende VvAA-deskundigen houden zich in het kader van de VvAA-beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering in brede zin bezig met het omgaan met (dreigende) klachten en claims in de zorg. Dit artikel is geschreven door VvAA-advocaat Lenore Beij.

Meer informatie

Op VvAA.nl:
Reageren op een klacht
Behandeling van een claim
Cijfers en ontwikkelingen in de medische aansprakelijkheid

Bronnen artikel
Jaarcijfers tuchtcolleges
Jaarverslagen Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Geschillencommissie Mondzorg
Jaarverslagen De Geschillencommissie Zorg
Jaarcijfers andere geschillencommissies

 

Bezoek themapagina

Vragen?

Neem voor meer informatie over de klachten en claims contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Voor claims neemt u contact op met VvAA Letselschade

Juridische helpdesk
030 247 49 99
Bel ons
VvAA Letselschade
030 247 49 67

Meer lezen?

24 januari 2024
 • 24 januari 2024
 • Leestijd 2 min

100 jaar VvAA: alles over ons jubileum

Een 100-jarig bestaan is een mijlpaal om trots op te zijn. Bent u benieuwd hoe we dat gaan doen en wat we voor u als lid in petto hebben? Lees dan gauw verder.

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
 • 29 november 2023
 • Leestijd 3 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

Huisarts geeft uitleg aan patiënt
1 november 2023
 • 1 november 2023
 • Leestijd 4 min

Opzeggen behandelrelatie want patiënt werkt niet mee, wat nu?

Stel, u wilt de behandelrelatie opzeggen want de patiënt werkt niet mee. Wat kunt u als zorgverlener doen?

4 oktober 2023
 • 4 oktober 2023
 • Leestijd 3 min

Calamiteitenrapport indienen verplicht in een tuchtzaak?

Moet u verplicht een calamiteitenrapport indienen in een tuchtzaak? Een (kritische) analyse van VvAA.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen