Artikel

Inzage geven in het medisch dossier

30 juli 2020
Leestijd 3 min

Patiënten hebben recht op inzage in hun medisch dossier. Wat betekent dat voor uw praktijk en de behandelrelatie? We zetten op een rij aan welke regels u moet voldoen en waar u mee te maken kunt krijgen.

De wet

Een patiënt heeft op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) recht op inzage in zijn dossier en een (papieren) kopie daarvan. Daarnaast heeft een patiënt recht op elektronische inzage in het medisch dossier en op een elektronisch afschrift van dat dossier. Dit staat in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Inzage medisch dossier

Er zijn verschillende opties om inzage te geven in het papieren dossier. U kunt de patiënt bijvoorbeeld uitnodigen op de praktijk voor inzage. U bent altijd verplicht een papieren afschrift van het dossier te geven als een patiënt hierom vraagt.

Elektronische inzage

Elektronisch inzage geven kan op verschillende manieren. Daarbij maken we onderscheid tussen elektronische inzage en online inzage:

• U geeft een patiënt een digitaal afschrift via bijvoorbeeld een pdf die u verstuurt via een beveiligde e-mail, of via een beveiligde USB-stick die u overhandigt.

• U geeft een patiënt in uw praktijk inzage op een scherm.

• U geeft een patiënt online toegang tot - een deel - van het medisch dossier (online inzage).

Let op: hoewel patiënten altijd het recht houden op volledige inzage in het elektronisch dossier, hebben zij geen recht op online inzage. U kunt online inzage daarom ook altijd beperken of stoppen. Kunt u geen online toegang verschaffen tot het patiëntendossier? Dan bent u niet verplicht daar verandering in aan te brengen.

Minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Vertegenwoordigers van patiënten tot 12 jaar en van wilsonbekwame patiënten, kunnen om inzage in het medisch dossier vragen. Ouders met gezag van patiënten van 12 tot en met 15 jaar hebben dit recht alleen als het gaat om gegevens in het dossier die zij nodig hebben om beslissingen over de zorg van hun kind te nemen. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar moeten daarom toestemming geven voor elektronische inzage in hun dossier door ouders met gezag. Het kind kan deze toestemming op ieder moment weer intrekken.

Is het kind ouder dan 16 jaar en wilsbekwaam? Dan mag alleen met toestemming van de minderjarige informatie uit het dossier worden verstrekt.

Vanwege de privacy van derden geldt voor de rechten van vertegenwoordigers van patiënten de beperking van goed hulpverlenerschap: is het delen van bepaalde gegevens schadelijk voor de patiënt? Bijvoorbeeld bij een vechtscheiding? Dan moet u deze gegevens uit een kopie verwijderen of bij inzage afschermen.

Omgaan met wijzigingsverzoeken

Patiënten hebben het recht om correctie, aanvulling, of vernietiging van hun dossier aan te vragen. Ons advies is om niet defensief of formeel te reageren op verzoeken tot aanpassing; dit komt de behandelrelatie niet ten goede. Probeer daarom te achterhalen wat de onderliggende behoefte van de patiënt is. Bespreek vervolgens of de aanpassing van het dossier een echte oplossing biedt, of dat er iets anders nodig is. Met onderstaande stappen zorgt u voor een soepele afhandeling van verzoeken tot inzage en andere vragen over het dossier en voorkomt u onenigheid en onvrede.

 • Maak een stappenplan
  Maak in uw praktijk een stappenplan voor een zorgvuldige en efficiënte behandeling van onvrede en verzoeken van patiënten over het dossier. Vooral verzoeken om gegevens te verwijderen verdienen hierbij aandacht. Zie hiervoor de KNMG-richtlijn 'Omgaan met medische gegevens'.

 • Licht patiënten goed voor
  Geef op uw website aan patiënten voor¬lichting over het doel van het dossier en hun rechten. Adviseer om vragen over het dossier zoveel mogelijk tijdens een consult te stellen. Zo voorkomt u tijdrovende mailwisselingen. Psychotherapeuten en gz¬-psychologen kunnen overwegen (standaard) in hun behandelplannen op te nemen dat opmerkingen of vragen over het dossier worden besproken tijdens een behandelsessie.

 • Maak aantekeningen
  Maak aantekeningen van het gesprek of vraag de klachtenfunctionaris dit te doen. Op verzoek kan de patiënt een kort gespreksverslag of overzicht van de gemaakte afspraken en besproken conclusies ontvangen.

 • Evalueer en neem maatregelen
  Evalueer regelmatig de binnenkomende vragen en bekijk of er acties nodig zijn, zoals een aanpassing van de tekst op de website of aanvullende werkafspraken. Houd ook uw privacyverklaring actueel.

Lees meer

Benieuwd naar een praktijkvoorbeeld? Lees deze casus online inzage. 

Lees casus

Vragen?

Heeft u vragen over uw medisch dossier? Onze Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99

Meer lezen?

23 juli 2024
Leestijd 3 min

Micro-regime jaar­verantwoording zorg biedt onvoldoende oplossing

Micro-regime jaarverantwoording zorg biedt onvoldoende oplossingen. VvAA reageerde genuanceerd maar kritisch.

Taakdelegatie en uw dekking voor medische aan­sprakelijk­heid
23 juli 2024
Leestijd 3 min

Taakdelegatie en uw dekking bij medische aansprakelijkheid

Als zelfstandig bevoegd zorgprofessional kunt u taken delegeren aan (gespecialiseerde) zorgverleners. Lees de regels en aandachtspunten bij taakdelegatie.

9 juli 2024
Leestijd 4 min

Informed consent: waarom het zo belangrijk is

Een jonge vrouw krijgt na een behandeling aan haar nek door een manueel therapeut een herseninfarct.

8 juli 2024
Leestijd 2 min

Herstel stimuleren met gezamen­lijke maaltijd­en

Zin in Zorg-ambassadeur Lynn Derks deelt haar ervaring met het eerste gezamenlijke ontbijt voor chirurgische patiënten in het VieCuri Medisch Centrum.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen