Financiële claims bij dierenartsen

  • 21 juni 2022
  • Leestijd 1 min

Hoe vaak en in welke gevallen krijgen dierenartsen of hun organisaties te maken met financiële claims? Jobien Olijhoek, adviserend arts, en Manon Eikens-Jansen (data-analist bij VvAA) publiceerden deze maand in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde een verkenning naar deze ontwikkelingen.

Zij analyseerden daarvoor de (erkende) claims op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van dierenartsen bij VvAA. Op basis van hun conclusies en inzichten delen zij drie tips voor het voorkomen van en omgaan met claims voor de beroepsgroep.

Financiële claims vooral na keizersneden bij runderen

Ook dierenartsen kunnen fouten maken. Als de eigenaar van het dier schade leidt door zo’n fout kan hij de dierenarts (of zijn organisatie) aansprakelijk stellen. Onvoorziene complicaties kunnen altijd optreden. Maar als kan worden aangetoond dat het diergeneeskundig handelen van de dierenarts de schade heeft veroorzaakt, is er een reële kans dat de financiële claim van de cliënt wordt erkend. De arts kan dan een beroep doen op zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

In bijna de helft van de gevallen (46%) erkent VvAA de aansprakelijkheid bij een claim. Het gaat dan met name over claims betreffende landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Opvallend over de laatste jaren blijft het relatief hoge aantal erkende claims dat betrekking heeft op de partus bij runderen (keizersneden). Bij paarden ontstaan de meeste claims omdat de dierenarts iets mist tijdens een keuring. Bij honden gaan claims met name over het missen van de juiste diagnose (bijvoorbeeld het missen van hartproblemen) en bij katten is (het gevolg van) een sterilisatie de meest voorkomende aanleiding voor een claim.

Naast de claims die betrekking hebben op het diergeneeskundig handelen zijn ook arbeidsongevallen van medewerkers en materiële schade meeverzekerd. Ook op deze gebieden kan een beroep worden gedaan op de verzekering: denk bijvoorbeeld aan autoschade van personeel.

Een (dreigende) claim? Schakel uw verzekeraar in

In alle gevallen is het belangrijk om in gesprek te blijven met een ontevreden klant. Een klacht serieus nemen en een heldere uitleg geven, kan al veel onvrede wegnemen. Dreigt het toch tot een claim te komen of is dat daadwerkelijk het geval? De adviseurs van VvAA staan voor u klaar. Zij zorgen niet alleen voor een correcte afhandeling van de schadevergoeding, maar zij staan dierenartsen (en andere leden) ook persoonlijk bij gedurende het hele traject.

Omgaan met klachten en claims?

Lees meer

Meer lezen?

Vrouw in ziekenhuis met familieleden
7 september 2023
  • 7 september 2023
  • Leestijd 3 min

Familieleden betrekken bij zorg: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Het St. Antoniusziekenhuis start later dit jaar een pilot met het betrekken van familieleden bij de zorg. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid?