Nieuwsbericht

Beroepsrechtsbijstand: waarom zou u dat verzekeren?

 • 12 oktober 2021
 • Leestijd 3 min

Heeft u een eigen praktijk of werkt u als zzp’er? Dan is het handig als u juridische bijstand krijgt op de momenten dat u dat nodig heeft. Bijvoorbeeld als u geconfronteerd wordt met een klacht, of een geschil krijgt met een collega, buurman of werknemer.

Waarom een beroepsrechtsbijstandverzekering?

Eén van de vervelendste dingen om als zorgverlener mee te maken te krijgen: u wordt geconfronteerd met een klacht van een patiënt, een tuchtzaak of een strafzaak. Dan wilt u graag juridische bijstand. Die krijgt u als u een beroepsrechtsbijstandverzekering heeft. Een beroepsrechtbijstandverzekering speciaal gemaakt voor zorgverleners.

Als u als zorgverlener geconfronteerd wordt met een (tucht)klacht is dit over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis. Uw functioneren wordt daarmee ter discussie gesteld. Een gezondheidsrecht jurist van uw rechtsbijstandsverzekeraar helpt u dit intensieve traject te doorlopen en biedt u de benodigde bijstand.

Beroepsaansprakelijkheid versus beroepsrechtsbijstand

"Heb ik een beroepsrechtsbijstandverzekering nodig als ik ook al verzekerd ben voor beroepsaansprakelijkheid?" Dit is een vraag die ons vaak gesteld wordt. Het antwoord is "Ja".

Wanneer een patiënt financiële schade heeft die het gevolg is van een vermeende fout in de behandeling, dan kan de patiënt u aansprakelijk stellen voor deze financiële schade. Als u verzekerd bent voor beroepsaansprakelijkheid pakt uw verzekeraar deze zaak verder voor u op en beoordeelt of zij de aansprakelijkheid erkent en overgaat tot vergoeding van de door patiënt geleden schade.

Hoewel klachten en claims hand in hand kunnen gaan, zijn het toch echt twee verschillende dingen.

Als een patiënt een klacht tegen u indient die niet gaat over financiële schade maar over (bij voorbeeld) uw functioneren, of uw bejegening van de patiënt, dan kan hij een klacht tegen u indienen. Klachten kunnen uitlopen in een tuchtzaak en kunnen daardoor mogelijk een aanzienlijke invloed hebben op u en uw carrière. Een jurist via uw beroepsrechtsbijstandverzekering helpt u bij het verweer voeren tegen een (tucht)klacht.

Als u bij VVAA verzekerd bent voor beroepsrechtsbijstand, helpen onze juristen het liefst vanaf eerste stadium. Wanneer een patiënt onvrede uit en er een dreigende klacht is. Al bij de eerste uiting van onvrede door een patiënt kunt u bij ons terecht voor advies. Veelal kunnen we u helpen om kan verdere escalatie te voorkomen.

Claims voor financiële schade, klachten en de Wkkgz

Sinds de invoering van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) heeft een ontevreden patiënt meer mogelijkheden om laagdrempelig een klacht in te dienen.

Bij de Wkkgz kan een patiënt naar de Geschilleninstantie om daar een gecombineerde klacht en claim in te dienen. Dus én onvrede én financiële schade bij dit ene ‘loket’. Voor een patiënt fijn, voor u mogelijk complex. Voor ondersteuning van A tot Z in zo’n dit traject heeft u hulp nodig van een gezondheidsrecht jurist én van een aansprakelijkheidsjurist. Dus hiervoor heeft u beide verzekeringen nodig; zowel beroepsaansprakelijkheid (claim) als beroepsrechtsbijstand (klacht).

Als u beide verzekeringen bij VvAA heeft lopen, dan kunnen we onze juridische expertise bundelen. De kans op een vroegtijdige oplossing is hierdoor groter, waardoor procedures bij de Geschilleninstantie of het Tuchtcollege hopelijk voorkomen kunnen of anders in goede banen geleid kunnen worden.

Meer juridische bijstand via de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering

Naast bijstand in klacht- en tuchtzaken bieden wij vanuit de beroepsrechtsbijstandverzekering ook hulp en juridische ondersteuning in onder meer de volgende situaties:

 • Als u als getuige wordt opgeroepen door bijvoorbeeld de IGJ.
 • Bij stalking door een patiënt(e).
 • Bij een geschil over een praktijkruimte of verbouwing van uw praktijkpand.
 • Bij samenwerkingsgeschillen.
 • Bij een geschil met een leverancier over bijvoorbeeld instrumentarium.
 • Bij een geschil met een zorgverzekeraar (materiële en formele controle).
 • Bij een geschil met een opdrachtgever waar u als zelfstandig zorgprofessional werkzaamheden voor verricht.
 • Bij een geschil met een werknemer.
 • Bij het inzetten van mediation.

Rechtsbijstand-verzekering beroep van VvAA

Met de beroeps­rechtsbijstand­verzekering bent u als zelfstandig zorgverlener verzekerd van ondersteuning door juristen en advocaten die volledig op de hoogte zijn van uw praktijk.

Bekijk verzekering

Vragen?

Neem voor meer informatie over beroepsrechtsbijstand en aansprakelijkheid contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 17:30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bellen

Meer lezen?

Twee mannen kijken bedenkelijk en zijn bezig met laptopVerzekeren
Verzekeren
20 april 2022
 • 20 april 2022
 • Leestijd 3 min

Help, ik ben gehackt

Hoe voorkomt u cyberrisico’s? Hoe helpt een cyberverzekering bij een aanval door ransomware, virus, DDos-aanval of systeeminbraak? Lees het in dit artikel.