Nieuwsbericht

Beroepsrechtsbijstand: waarom zou u dat verzekeren?

12 oktober 2021
Leestijd 2 min

Heeft u een eigen praktijk of werkt u als zzp’er? Dan is het handig als u juridische bijstand krijgt op de momenten dat u dat nodig heeft. Bijvoorbeeld als u geconfronteerd wordt met een klacht, of een geschil krijgt met een collega, buurman of werknemer.

Waarom een beroeps­rechtsbijstand­verzekering?

Eén van de vervelendste dingen om als zorgverlener mee te maken te krijgen: u wordt geconfronteerd met een klacht van een patiënt, een tuchtzaak of een strafzaak. Dan wilt u graag juridische bijstand. Die krijgt u als u een beroepsrechtsbijstandverzekering heeft. Een beroepsrechtbijstandverzekering speciaal gemaakt voor zorgverleners.

Als u als zorgverlener geconfronteerd wordt met een (tucht)klacht is dit over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis. Uw functioneren wordt daarmee ter discussie gesteld. Een gezondheidsrecht jurist van uw rechtsbijstandsverzekeraar helpt u dit intensieve traject te doorlopen en biedt u de benodigde bijstand.

Beroeps­aansprakelijk­heid versus beroeps­rechtsbijstand

"Heb ik een beroeps­rechtsbijstand­verzekering nodig als ik ook al verzekerd ben voor beroeps­aansprakelijk­heid?" Dit is een vraag die ons vaak gesteld wordt. Het antwoord is "Ja".

Wanneer een patiënt financiële schade heeft die het gevolg is van een vermeende fout in de behandeling, dan kan de patiënt u aansprakelijk stellen voor deze financiële schade. Als u verzekerd bent voor beroeps­aansprakelijkheid pakt uw verzekeraar deze zaak verder voor u op en beoordeelt of zij de aansprakelijkheid erkent en overgaat tot vergoeding van de door patiënt geleden schade.

Hoewel klachten en claims hand in hand kunnen gaan, zijn het toch echt twee verschillende dingen.

Als een patiënt een klacht tegen u indient die niet gaat over financiële schade maar over (bij voorbeeld) uw functioneren, of uw bejegening van de patiënt, dan kan hij een klacht tegen u indienen. Klachten kunnen uitlopen in een tuchtzaak en kunnen daardoor mogelijk een aanzienlijke invloed hebben op u en uw carrière. Een jurist via uw beroeps­rechtsbijstand­verzekering helpt u bij het verweer voeren tegen een (tucht)klacht.

Als u bij VVAA verzekerd bent voor beroepsrechtsbijstand, helpen onze juristen het liefst vanaf eerste stadium. Wanneer een patiënt onvrede uit en er een dreigende klacht is. Al bij de eerste uiting van onvrede door een patiënt kunt u bij ons terecht voor advies. Veelal kunnen we u helpen om kan verdere escalatie te voorkomen.

Meer juridische bijstand via onze beroeps­rechtsbijstand­verzekering

Naast bijstand in klacht- en tuchtzaken bieden wij vanuit de beroepsrechts­bijstand­verzekering ook hulp en juridische ondersteuning in onder meer de volgende situaties:

  • Als u als getuige wordt opgeroepen door bijvoorbeeld de IGJ.
  • Bij stalking door een patiënt(e).
  • Bij een geschil over een praktijkruimte of verbouwing van uw praktijkpand.
  • Bij samenwerkingsgeschillen.
  • Bij een geschil met een leverancier over bijvoorbeeld instrumentarium.
  • Bij een geschil met een zorgverzekeraar (materiële en formele controle).
  • Bij een geschil met een opdrachtgever waar u als zelfstandig zorg­professional werkzaamheden voor verricht.
  • Bij een geschil met een werknemer.
  • Bij het inzetten van mediation.

VvAA Beroeps­rechts­bijstand­ver­zekering

Met de beroeps­rechtsbijstand­verzekering bent u als zelfstandig zorgverlener verzekerd van ondersteuning door juristen en advocaten die volledig op de hoogte zijn van uw praktijk.

Bekijk verzekering

Vragen?

Bel ons voor meer informatie over uw beroeps­rechts­bijstand en beroeps­aansprakelijk­heid. Onze Juridische servicedesk is bereikbaar op werk­dagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bellen

Meer lezen?

Willem Veerman, voorzitter bestuur Vereniging VvAA
20 maart 2024
Leestijd 3 min

NZa bestraft zorg­verzekeraars voor falende zorgplicht

Uit recent onderzoek van de NZa blijkt dat de 4 grootste zorgverzekeraars zich onvoldoende aan hun zorgplicht houden.

Zorgondernemer zit in haar praktijkruimte achter de computer om haar arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers te regelen.
5 maart 2024
Leestijd 1 min

De meerwaarde van uw jaarlijkse financiële check-up

Het jaarlijkse onderhoudsgesprek is een vast contactmoment met uw persoonlijk financieel adviseur. Samen neemt u uw inkomens-, gezins- en werksituatie door.

Close-up van instrumenten van een tandarts in een tandartsenpraktijk
27 februari 2024
Leestijd 6 min

Uitloop en inloop

Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is inloop en uitloop belangrijk, omdat bij overstappen een hiaat in de dekking kan ontstaan.

Groep studenten op wintersport
7 februari 2024
Leestijd 2 min

Onze tips voor een ontspannen wintersport

De voorjaarsvakantie komt er nu snel aan en met onze tips bent u helemaal klaar voor een ontspannen wintersport.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen