Artikel

AVG voor zorgverleners

13 april 2022
Leestijd 2 min

Als zorgverlener krijgt u te maken met persoonsgegevens. Vanzelfsprekend hoort u daar zorgvuldig mee om te gaan, volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Maar hoe doet u dat? En wat is veranderd met de komst van de AVG?

De wet

De AVG is een Europese verordening die de oude wet Bescherming persoonsgegevens heeft vervangen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Denk aan een naam, BSN-nummer, telefoonnummer, maar ook een IP-adres. Organisaties mogen persoonsgegevens verwerken, maar alleen met de juiste reden. Daarnaast verplicht de AVG tot het veilig opslaan van die gegevens en dat degenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt - de betrokkenen - zelf controle hebben over wat er met die gegevens gebeurt. Voldoet u niet aan de regels van de AVG? Dan loopt u kans op een forse boete.

Gevolgen

Ook voor de komst van de AVG was u als zorgverlener verplicht zorgvuldig met de medische gegevens van uw patiënten om te gaan. De AVG heeft daar niets in veranderd.
Wat wel is veranderd, is dat de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat u zich aan de regels van de AVG houdt nu bij u als organisatie ligt. En dat u daar open en transparant over bent. Dit heet de verantwoordingsplicht. Zo moet u onder andere kunnen aantonen met welke reden u persoonsgegevens verwerkt. Binnen de AVG heet dit grondslag.

U informeert uw patiënten over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt en legt vast welke gegevens u waar verwerkt via een register van verwerkingsactiviteiten. Daarnaast neemt u alle mogelijke organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij gelden voor de zorg speciale NEN-normen.

Voor wie

De meeste verplichtingen uit de AVG rusten op de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. Dat is de organisatie of de solistisch werkzame zorgverlener. Maar dat betekent niet dat u als individuele zorgverlener of als zorgverlener in loondienst niets te maken heeft met de AVG. Zo kan uw boodschappenlijstje op de achterkant van een uitgedraaide patiëntenlijst al leiden tot een datalek. De verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met patiëntgegevens ligt dus bij iedereen.

Andere wetgeving in de zorg en de AVG

Naast de AVG-regels komen binnen de zorg ook privacyregels voort uit andere wetgeving. Denk aan de geheimhoudingsregels uit de Wgbo. Deze wet blijft uiteraard gewoon gelden. De AVG bestaat naast en/of in aanvulling op andere wetgeving.

Meer informatie

Producten en diensten

VvAA Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Vragen?

Neem voor meer informatie over de AVG contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 17:30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

12 juni 2024
Leestijd 6 min

AI-systemen voor medische doeleinden? Dit zegt de wet

Artificial Intelligence (AI) heeft de potentie om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de werkdruk te verlichten.

Willem Veerman, voorzitter bestuur Vereniging VvAA
11 juni 2024
Leestijd 3 min

Bezwaren VvAA tegen voorgenomen wetswijziging art. 13

Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet bepaalt hoe zorgverzekeraars moeten omgaan met vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg in Nederland en Europa.

11 juni 2024
Leestijd 5 min

Wees alert als u werkt als zzp’er of met zzp’ers

Mogelijk verdwijnen de zzp modelovereenkomsten. Tijd om in beweging te komen en alvast na te denken over de toekomst van uw zzp-samenwerking, zelf en samen.

28 mei 2024
Leestijd 4 min

Europese verkiezingen en zorg: wat staat op het spel?

De aankomende Europees parlementsverkiezing, op 6 juni, kan een aanzienlijke invloed hebben op de toekomst van de gezondheidszorg in Europa.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen