Blog

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

 • 24 januari 2024
 • Leestijd 2 min

Als een patiënt u aansprakelijk stelt, kunt u de verdere behandeling daarvan overlaten aan uw aansprakelijkheidsverzekeraar. Die kan de aansprakelijkstelling alleen beoordelen als u de verzekeraar voorziet van (medische) informatie over de behandeling van de patiënt. Maar wat als de patiënt geen toestemming geeft om die informatie aan derden te verstrekken?

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts

Casus

Tijdens een operatie wordt de darm van een patiënt geperforeerd. De patiënt stelt het ziekenhuis aansprakelijk. De verzekeraar die de aansprakelijkstelling behandelt namens het ziekenhuis

vraagt de patiënt om toestemming voor het delen van medische informatie, met het oog op de verdere beoordeling. De patiënt weigert een machtiging te ondertekenen. Hij verstuurt de medische stukken vervolgens zelf naar de verzekeraar met de mededeling dat alleen de medisch adviseur die mag inzien. Er wordt een procedure gestart bij de rechtbank, die de Hoge Raad 3 vragen stelt over de verstrekking van medische informatie voor de beoordeling van een aansprakelijkstelling. 

1. Kan een juridisch adviseur het medisch dossier inzien zonder toestemming van de patiënt? 

Diverse artikelen (Algemene Verordening Gegevensverstrekking, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en in het Burgerlijk Wetboek) vermelden een verbod om medische gegevens over een patiënt aan derden te verstrekken. Een hulpverlener mag deze informatie alleen verstrekken als de patiënt expliciet toestemming geeft. Dit geldt ook in het geval van een aansprakelijkstelling.

2. Aan welke criteria moet de toestemming van de patiënt voldoen? 

 • Een specifieke vermelding van de partijen die de informatie mogen inzien (bijvoorbeeld een schadebehandelaar of jurist van de verzekeraar).
 • Een verklaring dat de gegevens mogen worden verstrekt voor de afhandeling van het specifieke voorval.
 • Een toelichting waarom de machtiging nodig is. 

3. Moet een verzekeraar een standpunt innemen als de patiënt geen toestemming geeft? 

De verzekeraar van een aansprakelijk gestelde hulpverlener hoeft inhoudelijk geen standpunt in te nemen als de patiënt geen toestemming geeft voor informatieverstrekking aan derden. Voor de hulpverlener geldt dat hij geen inhoudelijk standpunt hoeft in te nemen als hij dit standpunt niet in overleg met een jurist kan bepalen.

Conclusie

De Hoge Raad maakt hiermee duidelijk dat een patiënt dus geen recht heeft op een inhoudelijk standpunt over de aansprakelijkstelling als hij geen toestemming geeft voor informatieverstrekking aan derden. De claim kan en hoeft dan dus niet te worden beoordeeld. 

Meer informatie

Verschillende VvAA-deskundigen houden zich in het kader van de VvAA-beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering in brede zin bezig met het omgaan met, en het voorkomen van, klachten en claims in de zorg.

Over de auteur

Lenore Beij

Advocaat

lenore.beij@vvaa.nl

Expertises

 • Gezondheidsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht

Vragen?

Heeft u vragen over een aansprakelijkstelling? Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

Dokters in gesprek met elkaar met behulp van AI
20 februari 2024
 • 20 februari 2024
 • Leestijd 2 min

Juridische aspecten van AI-gebruik in de zorg

Artificial Intelligence (AI) zetten we vaker in als hulpmiddel in de gezondheidszorg. Lees meer over deze ontwikkeling en de aandachtspunten voor zorgverleners.

Omgevingswet 2024: wat u moet weten
9 februari 2024
 • 9 februari 2024
 • Leestijd 3 min

Omgevings­wet 2024: wat u moet weten

Naast het stroomlijnen van procedures en het versnellen van beslissingen, introduceert de Omgevingswet een digitaal stelsel (DSO).

Zorgverlener in zijn praktijk bekijkt de administratie en declaraties op een laptop
10 januari 2024
 • 10 januari 2024
 • Leestijd 13 min

Tuchtrechter toetst ook onjuist declareren

Uw praktijkadministratie moet altijd op orde zijn. Dat bewijst o.a. een voorbeeld van een huisarts die door onjuist declareren uit het register is geschrapt.

Werkgever en werknemer lezen contract
13 december 2023
 • 13 december 2023
 • Leestijd 2 min

Arbeidscontract eenzijdig wijzigen, mag dat?

In dit artikel leggen we uit wat een eenzijdig wijzigingsbeding inhoudt en aan welke voorwaarden de werkgever moet voldoen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen