Bezieling

Behoud van bezieling in de zorg

Een man in een oranje jas luistert naar het hart van een persoon die ligt in een ambulance

De bevlogenheid ligt bij zorgverleners gemiddeld hoger dan bij andere werknemers in Nederland. Nog steeds, al zijn er genoeg zaken die hun bevlogenheid onder druk zetten. VvAA houdt op drie thema's de vinger aan de pols bij de bezieling van zorgverleners.

Mentale fitheid

Sinds 2014 onderzoeken we via de Quickscan Bezieling tweejaarlijks de mentale fitheid van zorgverleners en de zaken die hier invloed op hebben. Uit de laatste Quickscan bezieling in 2022 blijkt dat zorgprofessionals minder werkplezier ervaren dan voorheen en vaker burn-outklachten hebben. 

Werkplezier

Met de beweging Zin in Zorg maken we ons sterk voor het behoud van werkplezier in de zorg en mentaal fitte dokters. Want bevlogenheid en een fijne werkcultuur zijn cruciale aspecten voor een goede en veilige zorg, aldus initiatiefnemers De Jonge Specialist (DJS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en VvAA. Ook de inspectie (IGJ) draagt de beweging een warm hart toe.

De beweging is eind 2019 gestart met aios en anios die samen op een positieve wijze nadenken over het hervormen van de werkcultuur. Maar ook andere zorgverleners zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Samen sterk voor een toekomstbestendige zorg waarin er meer ruimte is voor werkplezier, meer tijd voor de patiënt en mentaal fitte zorgverleners!

Te veel a(n)ios kampen momenteel met burn-outklachten en zelfs een kwart van de jonge artsen overweegt te stoppen. Actie is vereist. Ruim 700 ambassadeurs hebben zich al aangesloten bij deze beweging: naast jonge artsen zijn er ook ervaren collega's (multidisciplinair) die zich bij Zin in Zorg aansluiten. Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze beweging of maandelijks informatie ontvangen? Meld u dan aan via zininzorg.nl. Ook vindt u er de Zin in Zorg startkit met tools waarmee u ook vandaag zelf al kunt starten in uw eigen werkomgeving.

Minder regeldruk

We zorgen dat het terugdringen van de administratieve lastendruk op de politieke agenda blijft staan. De beweging [Ont]Regel de Zorg startte met een initiatief van Actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA, waarna het complete zorgveld de handen ineensloeg om de zorg te ontdoen van onnodige bureaucratie. In 2018 nam het ministerie van VWS de gewenste resultaten op in haar actieplan [Ont]Regel de Zorg. Sinds die overdracht monitoren wij halfjaarlijks de voortgang via de Nationale [Ont]Regelmonitor: ervaren zorgverleners inderdaad dat de regeldruk afneemt?

Meer lezen

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen