Inloggen

Behoud van bezieling in de zorg

Bezielde zorgverleners hebben plezier in hun werk en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg. De bevlogenheid ligt bij zorgverleners gemiddeld hoger dan bij andere werknemers in Nederland. Nog steeds, al zijn er genoeg zaken die hun bevlogenheid onder druk zetten. Een structureel groeiende krapte op de arbeidsmarkt, stijgende werkdruk, meer verplichte randzaken. Met als gevolg minder tijd voor de patiënt. 

VvAA houdt op verschillende manieren de vinger aan de pols bij de bezieling van zorgverleners:

  • Mentale fitheid 

    Sinds 2014 onderzoeken we via de Quickscan Bezieling tweejaarlijks de mentale fitheid van zorgverleners en de zaken die hier invloed op hebben. Uit de laatste quickscan in 2019 bleek dat de mentale fitheid van de jongste generatie zorgverleners tot 35 jaar, het meest onder druk staat. Ten opzichte van 2017 kregen zij meer last van burn-out-klachten en worstelen zij vaker met de werk-privésituatie. Eind 2021 komen we met nieuwe resultaten.

  • Werkplezier jonge dokters

    Met de beweging Zin in Zorg maken we ons sterk voor het behoud van werkplezier in de zorg en mentaal fitte dokters. Want bevlogenheid en een fijne werkcultuur zijn cruciale aspecten voor een goede en veilige zorg, aldus initiatiefnemers De Jonge Specialist (DJS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en VvAA. Te veel a(n)ios kampen momenteel met burn-outklachten of denken na over stoppen. Actie is vereist. Binnen een jaar kent deze beweging bijna 400 ambassadeurs: naast jonge artsen ook ervaren collega’s die Zin in Zorg een warm hart toedragen.  

  • Minder regeldruk

    We zorgen dat het terugdringen van de administratieve lastendruk op de politieke agenda blijft staan. De beweging (Ont)Regel de Zorg startte met een initiatief van Actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA, waarna het complete zorgveld de handen ineensloeg om de zorg te ontdoen van onnodige bureaucratie. In 2018 nam het ministerie van VWS de gewenste resultaten op in haar actieplan (Ont)Regel de Zorg. Sinds die overdracht monitoren wij halfjaarlijks de voortgang via de Nationale (Ont)Regelmonitor: ervaren zorgverleners inderdaad dat de regeldruk afneemt? In maart 2021 komen nieuwe resultaten naar buiten.
Bezieling-ondernemerslijn2_360x200

Standpunt politieke partijen

Welke aandacht hebben de zeven grootste politieke partijen voor bezieling en (ont)regeling in de zorg? In aanloop naar de verkiezingen brachten we dit in kaart.

> Meer informatie