Inloggen

Behoud van bezieling in de zorg

Bezielde zorgverleners hebben plezier in hun werk en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg. De bevlogenheid ligt bij zorgverleners gemiddeld hoger dan bij andere werknemers in Nederland. Nog steeds, al zijn er genoeg zaken die hun bevlogenheid onder druk zetten. Een structureel groeiende krapte op de arbeidsmarkt, stijgende werkdruk, meer verplichte randzaken. Met als gevolg minder tijd voor de patiënt. 

VvAA houdt op verschillende manieren de vinger aan de pols bij de bezieling van zorgverleners:

 • Mentale fitheid 

  Sinds 2014 onderzoeken we via de Quickscan Bezieling tweejaarlijks de mentale fitheid van zorgverleners en de zaken die hier invloed op hebben. Uit de laatste quickscan in 2019 bleek dat de mentale fitheid van de jongste generatie zorgverleners tot 35 jaar, het meest onder druk staat. Ten opzichte van 2017 kregen zij meer last van burn-out-klachten en worstelen zij vaker met de werk-privésituatie. Eind 2021 komen we met nieuwe resultaten.

 • Werkplezier jonge dokters

  Met de beweging Zin in Zorg maken we ons sterk voor het behoud van werkplezier in de zorg en mentaal fitte dokters. Want bevlogenheid en een fijne werkcultuur zijn cruciale aspecten voor een goede en veilige zorg, aldus initiatiefnemers De Jonge Specialist (DJS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en VvAA. Ook de inspectie (IGJ) draagt de beweging een warm hart toe.

  Te veel a(n)ios kampen momenteel met burn-outklachten en zelfs een kwart van de jonge artsen overweegt te stoppen. Actie is vereist. Ruim 500 ambassadeurs hebben zich al aangesloten bij deze beweging: naast jonge artsen zijn er ook ervaren collega’s die zich bij Zin in Zorg aansluiten. Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze beweging of maandelijks informatie ontvangen? Meld u dan aan via zininzorg.nl.
 • Minder regeldruk

  We zorgen dat het terugdringen van de administratieve lastendruk op de politieke agenda blijft staan. De beweging (Ont)Regel de Zorg startte met een initiatief van Actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA, waarna het complete zorgveld de handen ineensloeg om de zorg te ontdoen van onnodige bureaucratie. In 2018 nam het ministerie van VWS de gewenste resultaten op in haar actieplan (Ont)Regel de Zorg. Sinds die overdracht monitoren wij halfjaarlijks de voortgang via de Nationale (Ont)Regelmonitor: ervaren zorgverleners inderdaad dat de regeldruk afneemt? 
Bezieling-ondernemerslijn2_360x200