Verruiming aanvulling door nieuw pensioenstelsel

VvAA Persoonlijke Financiële Adviesservice

Sparen voor een pensioenaanvulling.

Wet toekomst pensioenen (Wtp)

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, wordt het pensioenstelsel vanaf 1 januari 2023 aangepast. De wijzigingen in het pensioenstelsel zijn ingrijpend en raken ons allemaal. Vanwege de complexiteit krijgen pensioenfondsen tot 2027 de tijd om de nieuwe regels door te voeren. Bent u deelnemer in een pensioenfonds? Dan informeert uw pensioenfonds u over de veranderingen en wanneer deze voor u ingaan.

Een passend en toekomstbestendig pensioen

Het doel is het nieuwe pensioenstelsel beter te laten aansluiten bij een flexibele arbeidsmarkt en de behoefte aan een meer persoonlijk, transparant en flexibel pensioen. Hierdoor zou het pensioen toekomstbestendiger worden. Vanaf 2027 zal de pensioenopbouw alleen nog plaatsvinden op basis van een premieregeling. Omdat deze premie wordt belegd is de hoogte van het pensioen ten opzichte van het huidige stelsel onzekerder.

Gelijke pensioenkansen

De wijzigingen in het pensioenstelsel bieden ook meer ruimte om aanvullend pensioen op te bouwen. Wanneer u geen of onvoldoende pensioen opbouwt via een werkgever of een verplicht pensioenfonds kunt u met een lijfrente toch fiscaal vriendelijk een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen. Deze mogelijkheid bestaat ook onder de huidige wetgeving, maar doel van deze verruiming is dat iedereen ongeacht iemands arbeidsvorm een gelijkwaardig pensioen zou moeten kunnen opbouwen. De fiscale pensioenruimte voor zelfstandigen zal hierdoor nagenoeg gelijk zijn aan die van bijvoorbeeld werknemers.

Hoe staat het met uw pensioen?

Uit onderzoeken blijkt dat het pensioenbewustzijn laag is en dat 4 op de 10 Nederlanders zich wel eens zorgen maakt over het pensioen. Of het nieuwe pensioenstelsel dit zal veranderen zal de tijd nog moeten uitwijzen. Belangrijk is dat de verantwoordelijkheid voor een goede (aanvullende) oudedagsvoorziening niet alleen ligt bij de overheid maar ook bij uzelf.

5 tips voor een hoger pensioen

Helaas is de toekomst onvoorspelbaar en de zekerheid van een langdurig financieel zorgeloos leven kunt u alleen zelf creëren. Het is nooit te vroeg om daarmee te beginnen. Wij snappen heel goed dat het daarbij ook belangrijk is om nu voldoende financiële middelen te hebben om goed te kunnen leven. Daarom hebben we 5 tips voor u opgesteld die u op weg helpen naar een financieel onbezorgde toekomst:

  1. Begin tijdig met maandelijks geld inleggen op een spaar- of beleggingsrekening. Liever vandaag dan morgen. Want hoe eerder u hiermee begint, hoe minder u later hoeft ‘in te halen’.
  2. Heeft u nu relatief lage lasten? Begin dan met het opbouwen van pensioen met het geld dat u nu goed kunt missen. Al het geld dat u nu inlegt, daar heeft u later weer plezier van. Óók als het gaat om kleine bedragen.
  3. Zie pensioenopbouw als onderdeel van uw maandelijkse kosten. Zo went u aan een realistisch uitgavenpatroon. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat het verstandig is om een hypotheek af te sluiten op basis van de inkomsten die u overhoudt ná het aftrekken van de premie voor uw pensioenopbouw.
  4. Zorg voor een goede planning, zodat u inzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven en zich geen zorgen hoeft te maken als het financieel tegenzit. Denk daarbij aan de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden.
  5. Bedenk wat u belangrijk vindt in het leven en welke standaard u later graag zou willen hebben. Op basis daarvan geeft u uw pensioenopbouw vorm. Dit kan bijvoorbeeld door middel van beleggen, een lijfrente of een combinatie hiervan. De adviseurs van VvAA praten u graag bij over de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden en geven u een persoonlijk advies, volledig afgestemd op uw wensen.

Wij begrijpen dat pensioen geen makkelijk onderwerp is. Maar de komst van een nieuw pensioenstelsel is misschien wel een mooie aanleiding om u wat meer te verdiepen in uw eigen pensioensituatie. Wij denken daarbij graag met u mee.

Bouwt u voldoende pensioen op?

Met de Persoonlijke Financiële Adviesservice maken wij samen met u de balans op, monitoren continu de ontwikkelingen en sturen zo nodig bij.

Vrijblijvend gesprek aanvragen
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen