Inloggen

Duurzame inzetbaarheid - Hype of handvat voor de uitdagingen in de zorg?

02 maart 2018 - Duurzame inzetbaarheid, het lijkt één van de modebegrippen te zijn binnen onze huidige arbeidsmarkt. Als je zorgt dat zorgprofessionals ‘duurzaam inzetbaar’ blijven, zit je als bestuurder gebeiteld. En professionals hebben zelf hun verantwoordelijkheid om ‘duurzaam inzetbaar’ te blijven. Het lastige van dit soort containerbegrippen die ‘in’ zijn, is dat ze soms nog te veel blijven zweven. Wat is het nu precies, en vooral: wat hebben we eraan?

Met deze vraag openen we onze whitepaper over duurzame inzetbaarheid waarbij we vooral die laatste vraag proberen te beantwoorden. Want duurzame inzetbaarheid kan, met de juiste lading en invulling, in onze optiek heel bruikbare houvast bieden in de grote uitdagingen waar zorgondernemingen en hun zorgprofessionals in hun werk voor staan.

20% van zorgprofessionals werkt bezield: is dat veel of weinig?

We weten dat zorgprofessionals over het algemeen meer bevlogen zijn dan de rest van werkend Nederland. Toch blijkt uit het bezielingsonderzoek van VvAA dat slechts één op de vijf zorgprofessionals écht bezield aan het werk is.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat zorgprofessionals veel energie krijgen van het werk waarvoor zij hebben gekozen: het genezen van patiënten en het verlenen van zorg. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen. Daar tegenover staat dat 82% van de 3.000 ondervraagden aangeeft dat zij zich beperkt voelen door overbodige regels en procedures bij de uitvoering van hun werk. Deze regeldruk is een belangrijke oorzaak is van burn-out klachten onder zorgprofessionals.

Er zijn nog meer veranderingen of ontwikkelingen die bijdragen aan de druk, denk bijvoorbeeld aan de veranderende zorgvraag. Patiënten hebben meer kennis, zoek alles op (internet), worden mondiger en hebben toegang tot hun eigen dossier. Hierdoor verandert de relatie met de patiënt en dat vraagt om een andere benadering en communicatie door zorgprofessionals. Uit het onderzoek blijkt ook dat de werkdruk en emotionele belasting toenemen en de werk-privé balans een belangrijk aandachtspunt is. Zorgprofessionals ervaren ook toename van de werkdruk door fusies, personeelstekort, de veranderende arbeidsmarkt (flexibilisering), stijgende en veranderende zorgvraag en agressie in de zorg. Voldoende redenen om serieus werk te maken van duurzame inzetbaarheid.

Bevorderen van werk- en geneesplezier werkt door

Als zorgonderneming kunt u beïnvloeden dat zorgprofessionals nu en in de toekomst, bevlogen en vitaal aan het werk blijven. De ‘bedrijfswinst’ zit ’m vooral in een betere benutting van de capaciteit en verbeterde continuïteit. Lagere kosten vanwege minder uitval en lager ziekteverzuim, een hogere patiëntveiligheid en betere kwaliteit van zorgverlening, minder geschillen en juridische kosten. Door het stimuleren van een open cultuur en werkomgeving waar mensen graag komen en blijven werken. Dit bevordert het werk- en geneesplezier en de onderlinge samenwerking. En als mensen lekker in hun vel zitten, heeft dit ook een positieve uitwerking op de zorgkwaliteit en de dienstverlening aan de patiënt. Het effect voor uw zorgonderneming is een beter rendement door een hogere productiviteit en lagere kosten.

Integrale aanpak verbindt de ‘harde’ met de ‘zachte’ kant

Duurzame inzetbaarheid kan ook op andere manieren worden vergroot. Vooral door het bespreken met en inzichtelijk maken aan bestuurders en managers van zorgondernemingen wat een integrale aanpak en gerichte investeringen in duurzame inzetbaarheid hen aan rendement kunnen opleveren. Hiervoor is een kosten-baten tool als hulpmiddel beschikbaar. In de praktijk blijkt dat alleen de cijfermatige analyse niet volstaat. Daarom pleiten wij voor een integrale aanpak die deze ‘harde’ kant combineert met de ‘zachte’ kant die we ook in het onderzoek hebben gemeten. Dat is de reden om in 2017 GRIP te introduceren, de wetenschappelijk onderbouwde, online zelf-coaching tool voor zorgprofessionals. Daarmee gaat de zorgprofessional zelf aan de slag om  energie én effectiviteit te vergroten en stress te verlagen. Dit allemaal in een online omgeving in eigen tempo. En omdat het met GRIP ook mogelijk is om als team inzicht te krijgen in wat de energiebronnen en stressoren bij het hele team zijn, vaart een vakgroep, MSB of ziekenhuis goed op deze aanpak. Inzicht in de ‘zachte’ kant is hiermee namelijk ook mogelijk gemaakt. En het versoepelt de dialoog en onderlinge afstemming waardoor samenwerking beter wordt gestimuleerd dan dat dit alleen vanuit cijfermatige inzichten zou gebeuren.

Heb aandacht voor uw zorgprofessionals en andere medewerkers

Zorg voor voldoende inzicht en samenhang van alle initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Met een integrale kijk, aanpak en goede analyse kunt u als onderneming inschatten wat uw beleid en investeringen in duurzame inzetbaarheid aan rendement kunnen opleveren. Met goed gemotiveerde mensen, een betere benutting van de beschikbare capaciteit en een besparing op uw kosten.

Download de whitepaper


Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email


Over de auteur

Berry Hoes | VvAA

Berry Hoes RADI

Accountmanager en adviseur voor zorgondernemingen


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 57 34 55 73

contactformulier  Stuur uw bericht

Hebt u verzuim onder controle?

Check de vijf handige en praktische tips voor een beter verzuimbeleid