Praktijk overdragen

Uw verzuimzaken goed geregeld

U moet veel zaken regelen als u van plan bent om een praktijk over te dragen of over te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de inventarisatie van de inkomensverzekeringen (verzuimverzekering, WGA Hiaat, WGA eigen risico).


Adviesgesprek aanvragen

Praktijkoverdracht en zieke medewerker

Bij een overname neemt u ook alle medewerkers over. Aan hun rechten en plichten mag u niets veranderen, ook niet van de medewerkers die bij de overname ziek zijn. Als nieuwe eigenaar moet u het loon van de zieke medewerker doorbetalen. Een verzuimende medewerker kan een praktijkoverdracht in de weg staan vanwege het financieel risico. Voor een goede overdracht moet u de overname van de (zieke) medewerkers en verzuimverzekeringen goed regelen. Daar helpen wij u graag mee.

Medewerkers met een WGA uitkering?

Het WGA- en Ziektewet-risico verdienen extra aandacht bij een praktijkovername. Bij de overname gaan de rechten en plichten van het overgenomen personeel naar de nieuwe werkgever. De overnemende partij neemt ook de WGA en Ziektewet schadelast over voor een maximale termijn van tien jaar. Dekking vanuit het UWV is niet altijd vanzelfsprekend en kan jarenlang tot hoge kosten lijden. Dus is het van groot belang om te weten hoe beide partijen zijn verzekerd en of deze WGA Eigen risicodrager zijn of verzekerd zijn via het UWV.

Vragen?

Wij helpen graag. Bel of chat met één van onze medewerkers. Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.30. Voor onze chat is dat tussen 10.00 en 16.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.

Verzuimadvies
030 247 49 10
Bel ons
Verzuimadvies
verzuimadvies@vvaa.nl
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen