Verzekeringen speciaal voor (para)medische studenten

VvAA heeft speciale studentenverzekeringen tegen een aantrekkelijk tarief

Denk bijvoorbeeld aan een studentenpakket als je op kamers zit, een handige reisverzekering voor je buitenlandse coschap en stage, en een goedkope zorgverzekering.