Inloggen

Uw voordelen

 • Twee kapitalen op één polis verzekeren
 • Verzekerd kapitaal iedere 3 jaar verhogen
 • Vervroegde Overlijdens Uitkering bij terminale ziekte
Bereken uw premie

VvAA overlijdensrisicoverzekering

Uw nabestaanden goed verzekerd

Staat u wel eens stil bij hoe uw partner en kinderen financieel achterblijven als u er niet meer bent? Kunnen zij alle verplichtingen nakomen die u samen in de loop der jaren bent aangegaan? Met een overlijdensrisicoverzekering zijn uw nabestaanden goed verzekerd. De verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden. Daarmee kan bijvoorbeeld (een deel van) de hypotheek worden afgelost.

Uw voordelen toegelicht

 • Twee kapitalen op één polis verzekeren
  Wanneer de hoofdkostwinner van het gezin overlijdt, zijn de financiële gevolgen meestal veel groter dan wanneer de partner met het lagere inkomen overlijdt. Daarom kunt u bij VvAA verschillende kapitalen voor uzelf en uw partner op één polis verzekeren.
 • Verzekerd kapitaal iedere 3 jaar verhogen
  De verzekering biedt de mogelijkheid (optierecht) om het verzekerde kapitaal zonder medische vragen iedere 3 jaar met maximaal 10% te verhogen.
 • Vervroegde Overlijdens Uitkering bij terminale ziekte
  Bij ernstige ziekte hebt u de mogelijkheid een voorschot op de uitkering te ontvangen. Onder voorwaarden kunt u maximaal 75% van het verzekerde bedrag, met een maximum van € 300.000, als voorschot ontvangen. Dit stelt u in staat om voorzieningen te treffen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

getrouwd

Omdat u getrouwd bent

Als uw inkomen wegvalt, kan uw partner dan met het resterende inkomen alle uitgaven blijven betalen?

 • Kan uw partner blijven wonen in uw eigen huis?
 • Wat als uw partner tijdelijk/permanent minder kan werken?
 • Kan hij/zij het leven leiden zoals u dat voor ogen heeft?
 • Kunnen uw kinderen studeren?
kinderen

Omdat u kinderen hebt

Hoe gaat u de extra kosten van de kinderuitgaven opvangen na het wegvallen van een inkomen?

 • Kinderopvang kost al snel € 6.000,- per jaar.
 • Een 4-jarige studie (uitwonend) kost € 53.000,-.
 • Hoe zit het met voogdij over uw kinderen als u beiden komt te overlijden?
 • Is het inkomen voldoende om verder te kunnen leven zonder extra te gaan werken?
ondernemer

Omdat u ondernemer bent

Bent u zelfstandige of werkt u in een maatschap? Wat hebt u geregeld voor uw nabestaanden?

 • Hebt u als zelfstandige uw nabestaandenpensioen goed geregeld?
 • Kunnen de overige maten het wegvallen financieel opvangen?
 • Blijven na het overlijden eventuele kosten doorlopen die samenhangen met de praktijk (huur, restschuld, goodwill)?
alimentatie

Omdat u alimentatie betaalt

Hebt u een lopende alimentatie verplichting? Bent u zich ervan bewust dat deze komt te vervallen bij uw overlijden? Dit kan gevolgen hebben voor uw ex-partner en uw kinderen.

 • Kunnen uw kinderen nog (gaan) studeren?
 • En kunnen uw kinderen blijven wonen in hetzelfde huis en dezelfde buurt?

Afsluiten mét of zonder advies?

Bent u van plan een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten? Dan bieden wij u twee mogelijkheden. U kunt een ORV afsluiten mét of zonder advies. Bekijk hieronder welke situatie op u van toepassing is.

Afsluiten zonder advies

Weet u precies wat u moet verzekeren? Welk type ORV bij u past, wat de hoogte van het kapitaal moet zijn en hoe lang de verzekering moet lopen? Dan biedt VvAA u de mogelijkheid om zelf een ORV af te sluiten.
 
Kosten: eenmalig € 150,- afsluitkosten
 
Bereken uw premie

Afsluiten met advies

Wilt u weten welke risico’s u moet afdekken om uw nabestaanden financieel onbezorgd achter te laten? En welk verzekerd kapitaal hiervoor nodig is? Dan is het verstandig om u te laten adviseren.
 
Kosten: € 350,- per verzekering (voor iedere volgende ORV € 175,-) 
 
Vraag advies aan

Welke verzekering?

Flexibiliteit en een gunstige prijs-kwaliteitverhouding zijn de kenmerken van de VvAA overlijdensrisicoverzekering. Dat vertaalt zich onder andere in een keuze uit vier soorten overlijdensrisicoverzekeringen.

gelijkblijvend

ORV met een gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij overlijden

Een overlijdensrisicoverzekering met een vaste uitkering bij overlijden en een gelijkblijvende premie tijdens de verzekeringsduur.
 • Premie én uitkering staan vast.
 • Voor ultieme zekerheid.
stijgende-premies

ORV met stijgende premie en een gelijkblijvend kapitaal

Een overlijdensrisicoverzekering met een vaste uitkering bij overlijden en een stijgende premie tijdens de duur van de verzekering.
 • U betaalt de premie die volgens de voorwaarden past bij uw leeftijd.
 • Voor jongeren is de premie altijd laag.
dalende-uitkering

ORV met een lineair dalende uitkering

Een overlijdensrisicoverzekering met een lineair dalende uitkering bij overlijden en een gelijkblijvende premie tijdens de verzekeringsduur.
 • De laatste jaren van de looptijd premievrij.
 • Geschikt voor het afdekken van het overlijdensrisico bij het aangaan van een lening, zoals een goodwill-lening of lineair dalende hypotheek.
annuitair-dalend

ORV met een annuïtair dalende uitkering

Een overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalende uitkering bij overlijden en een gelijkblijvende premie tijdens de verzekeringsduur.
 • De laatste jaren van de looptijd premievrij.
 • Geschikt voor het afdekken van het overlijdensrisico bij het aangaan van een lening, zoals een goodwill-lening of annuïtair dalende hypotheek.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

Kenmerk Gelijkblijvende uitkering Dalende uitkering
Minimale uitkering

€ 10.000,-

€ 10.000,-

Maximale uitkering

€ 5.000.000,-

€ 5.000.000,-

Aantal verzekerden

1 of 2

1 of 2

Minimum aanvangsleeftijd verzekerde

18 jaar

18 jaar

Maximum aanvangsleeftijd verzekerde

65 jaar

65 jaar

Maximum eindleeftijd verzekerde

75 jaar

75 jaar

Minimale duur

1 jaar

5 jaar

Maximale duur

57 jaar

57 jaar

Wanneer keren wij wel, niet of minder uit?

Hieronder vindt u de belangrijkste situaties waarin wij wel, minder of niet uitkeren. Voor een compleet overzicht downloadt u de polisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

 • Wij keren uit als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van de verzekering.
 • Met de voorlopige dekking bent u al verzekerd voordat de verzekering start. U bent tijdens de periode van deze voorlopige
  dekking verzekerd als de verzekerde overlijdt door een ongeval.
   

Wat is niet verzekerd?

 • Wij keren niet uit als u de verzekering tussentijds opzegt.
 • Wij keren niet uit bij zelfmoord van de verzekerde binnen 2 jaar na de ingangsdatum van de verzekering.
 • Wij keren niet uit als de verzekerde op de einddatum nog leeft.
 • Wij keren niet uit bij overlijden in niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst.

Wanneer keren wij niet of minder uit?

 • Wij keren niet of minder uit bij fraude of verzwijging over de gezondheid.
 • Wij keren minder uit in geval van oorlog in Nederland.
 • Wij keren mogelijk minder uit bij overlijden door terrorisme of kwaadwillige besmetting.

Medische acceptatie

Medische gegevens

Wij hebben uw medische gegevens nodig als u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, het verzekerd kapitaal van een bestaande verzekering wilt verhogen of als u de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wilt meeverzekeren.

Gezondheidsverklaring

Als u een levensverzekering wilt afsluiten, moet u meestal een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring hebt ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan de verzekeraar over de vraag of die u kan accepteren. Daarnaast zijn voorwaarden in het advies opgenomen die gelden, indien u geaccepteerd wordt.

Krijg meer informatie over hoe dit proces werkt > 

Overlijdensrisico

Hieronder ziet u welke gezondheidswaarborgen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de hoogte van het overlijdensrisico.

Aanvangsleeftijd Gezondheidsverklaring Huisartsenkeuring Internistenkeuring
18 tot 55 jaar Verzekerd bedrag tot en met € 350.000,- € 350.001,- tot € 750.000,- € 750.000,- of meer
Vanaf 55 jaar Verzekerd bedrag tot en met € 350.000,- € 350.001,- tot € 500.000,- € 500.000,- of meer

* De omvang van het verzekerde overlijdensrisico wordt bepaald op basis van het aangevraagde overlijdenskapitaal, en de optelling van de overlijdensrisicodekkingen die bij VvAA Levensverzekeringen N.V. en de laatste 3 jaar bij een andere verzekeringsmaatschappij zijn afgesloten.

 

Arbeidsongeschiktheid

Hieronder ziet u welke gezondheidswaarborgen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de hoogte van de premie en uw leeftijd.

Aanvangsleeftijd Gezondheidsverklaring Huisartsenkeuring Internistenkeuring zonder HIV Internistenkeuring
Van 18 tot 39 jaar Verzekerd bedrag tot en met € 30.000,- Verzekerd bedrag vanaf € 30.001,- n.v.t. n.v.t.
Van 40 tot 49 jaar Verzekerd bedrag tot en met € 30.000,- n.v.t. n.v.t. Verzekerd bedrag vanaf € 30.001,-
Van 50 tot 54 jaar Verzekerd bedrag tot en met € 30.000,- n.v.t. n.v.t. Verzekerd bedrag vanaf € 30.001,-
Vanaf 55 jaar Verzekerd bedrag tot en met € 6.900,- n.v.t. Verzekerd bedrag van € 6.900,- tot en met € 30.000,- Verzekerd bedrag vanaf € 30.001,-

Medische keuring

Uw eigen huisarts mag de medische keuring niet uitvoeren. Er zijn speciale bureaus die deze keuringen uitvoeren. Dat kan bij u thuis, ook ‘s avonds of in het weekend. Zij nodigen u uit voor een afspraak.

Technische acceptatie

Als het verzekerd bedrag van alle overlijdensrisicoverzekeringen bij VvAA in totaal € 750.000,- of hoger bedraagt, vragen wij aanvullende informatie over het doel van de verzekering. Dit doen wij om vast te stellen of het verzekerd bedrag aansluit bij dit doel.

Advies

Nadat de medisch adviseur alle nodige medische gegevens heeft ontvangen, adviseert hij VvAA Levensverzekeringen N.V. over de acceptatie van de door u aangevraagde verzekering. U hebt het recht om als eerste kennis te nemen van dit advies. Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan moet u dit verzoek vooraf schriftelijk indienen bij de medisch adviseur. Uw medische gegevens blijven bij de medische afdeling en zijn geheim.

Bij overlijden

Wilt u een overlijden doorgeven?

Allereerst willen wij u condoleren met uw verlies en u veel sterkte wensen voor de komende tijd. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunt u een overlijden op verschillende manieren doorgeven. Wij begrijpen dat u nu wel iets anders aan uw hoofd heeft, maar wacht u daar alstublieft niet te lang mee. Dan kunnen wij direct het nodige voor u regelen. 

Hoe kunt u een overlijden doorgeven?

 • Telefoon: 030 247 48 85. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. Wij vragen u naar het VvAA relatienummer van de overledene.
 • E-mail: levensverzekeringen@vvaa.nl
 • Post: VvAA Levensverzekeringen N.V., Antwoordnummer  1551, 3500 VP  Utrecht (een postzegel is niet nodig).

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij beoordelen of u recht hebt op een uitkering en doen de administratieve afhandeling van de levensverzekering(en) van de overledene. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van een bericht van overlijden ontvangt u een bevestiging. Binnen 15 dagen na melding van een overlijden ontvangt u een inhoudelijke reactie.

Wat hebben wij nodig?

 • Naam, adres en geboortedatum van de overledene
 • De overlijdensdatum
 • Naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de contactpersoon
 • Een kopie van de akte van overlijden
 • Eventueel: aanvullende informatie, zoals een kopie van de verklaring van erfrecht

Voorwaarden en informatie

Verzekeringskaarten

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.


VvAA overlijdensrisicoverzekering >
scroll verder