Premie berekenen en aanvragen

Wat doet VvAA met mijn persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.

Meer informatie

Vragen of advies?

Bel onze ledenservice op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 voor advies of antwoord op uw vraag. Een e-mail sturen kan ook.

Veelgestelde vragen

1. Wat houdt Standaard dekking in?

De Standaard dekking is al een vrij complete verzekering. Een aantal belangrijke gebeurtenissen die hierop verzekerd zijn: brand, bliksem, storm, inbraak, ontploffing en waterschade als dit onvoorzien uit een waterleiding is gestroomd. In de productvoorwaarden van de opstalverzekering staat een volledig overzicht van situaties die wel en niet onder de dekking vallen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ben ik voor alles verzekerd met de All Risk dekking?

Ondanks deze naam bent u met de All Risk dekking niet voor alle gebeurtenissen verzekerd. U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade door:

 • constructiefouten, slecht onderhoud of bouwvalligheid van het gebouw;
 • neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken;
 • (grond)verzakking, (grond)verschuiving, verdroging en instorting;
 • overstroming door dijkdoorbraak;
 • graffiti, verf en andere kleurstoffen aan de buitenkant van het gebouw.
  In de productvoorwaarden van de opstalverzekering staat een volledig overzicht van situaties die wel en niet onder de dekking vallen.

 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat valt er onder de opstalverzekering?

Onder opstal verstaan we het gebouw (uw woning) inclusief:

 • fundering;
 • bijgebouwen;
 • zonnepanelen;
 • oplaadpaal/laadstation voor elektrische auto’s dat is gemonteerd aan het gebouw of op uw terrein;
 • bouwsels zoals vaste terreinafscheidingen, pergola’s, aanlegsteigers;
 • vaste zwembaden en jacuzzi’s, inclusief de installaties, de vast gemonteerde afdekkingen en de overkappingen die daarbij horen.

Is dit een antwoord op uw vraag?