Premie berekenen en aanvragen

Wat doet VvAA met mijn persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.

Meer informatie

Vragen of advies?

Bel onze ledenservice op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 voor advies of antwoord op uw vraag. Een e-mail sturen kan ook.

Veelgestelde vragen

1. Wat houdt Standaard dekking in?

De Standaard dekking is al een vrij complete verzekering. Een aantal belangrijke gebeurtenissen die hierop verzekerd is: brand, bliksem, storm, inbraak, ontploffing en waterschade als dit onvoorzien uit een waterleiding is gestroomd. In de productvoorwaarden van de inboedelverzekering staat een volledig overzicht van situaties die wel en niet onder de dekking vallen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Heb ik een eigen risico, en zo ja hoe hoog?

Standaard hebt u een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik ga verhuizen of heb een tijdelijk adres, hoe zorg ik ervoor dat mijn inboedel goed verzekerd is?

Als u gaat verhuizen, moet u dat in ieder geval binnen twee maanden aan ons melden nadat uw spullen naar het nieuwe adres zijn verhuisd. Hierna beoordelen wij of de verzekering kan worden voortgezet onder gewijzigde of dezelfde premie en/of voorwaarden.


Is dit een antwoord op uw vraag?