Premie berekenen en aanvragen


Vragen of advies?

Bel onze ledenservice op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 voor advies of antwoord op uw vraag. Een e-mail sturen kan ook.

Veelgestelde vragen

1. Waarvoor ben ik verzekerd met de Buiten de Deur dekking?

U bent verzekerd voor plotselinge, onvoorziene schade aan uw spullen en diefstal van uw spullen.

De spullen zijn dan ook verzekerd buiten uw (recreatie)woning in Nederland. Wij vergoeden schade aan uw spullen tot maximaal:   

  • € 5.000,- per verzekerde per gebeurtenis
  • € 10.000,- voor alle verzekerden samen per jaar
    Voor bepaalde spullen geldt een maximale vergoeding.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Waar zijn mijn spullen verzekerd?

Uw spullen zijn in uw woning in Nederland verzekerd, tenzij dit in de polisvoorwaarden uitdrukkelijk anders staat vermeld. Bijvoorbeeld bij diefstal van uw spullen uit uw auto zijn deze tot een maximum bedrag verzekerd. Als u ook voor Buiten de Deur dekking kiest, zijn uw spullen buiten uw (recreatie)woning in Nederland verzekerd.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik ga verhuizen of heb een tijdelijk adres, hoe zorg ik ervoor dat mijn inboedel goed verzekerd is?

Als u gaat verhuizen, moet u dat in ieder geval binnen twee maanden aan ons melden nadat uw spullen naar het nieuwe adres zijn verhuisd. Hierna beoordelen wij of de verzekering kan worden voortgezet onder gewijzigde of dezelfde premie en/of voorwaarden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

VvAA neemt uw privacy serieus

  • Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk;
  • Wij respecteren uw privacy volgens de nieuwe Europese regelgeving (AVG).
Volledig privacybeleid >