Premie berekenen en aanvragen


Vragen of advies?

Bel onze ledenservice op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 voor advies of antwoord op uw vraag. Een e-mail sturen kan ook.

Veelgestelde vragen

1. Waar bent u verzekerd?

U kunt kiezen uit:  

  • Europa of;
  • de hele wereld.

Bij de annuleringsdekking geldt altijd werelddekking. Als hulpverlening voor uw auto in het buitenland is meeverzekerd, is de dekking geldig in de landen die op de groene kaart (het internationale verzekeringsbewijs) staan genoemd en niet zijn doorgehaald.

 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wie zijn verzekerd met de doorlopende reisverzekering?

De doorlopende reisverzekering kan worden afgesloten voor:
  • u als de verzekeringnemer;
  • u en uw partner;
  • u en uw kinderen;
  • u, uw partner en kinderen.
Met partner bedoelen wij uw echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of degene met wie u duurzaam samenwoont. Als de verzekerden afzonderlijk met vakantie gaan, is de verzekering ook geldig.

 

Welke kinderen zijn verzekerd op de doorlopende reisverzekering?

Met kinderen bedoelen wij minderjarige en meerderjarige ongehuwde kinderen die bij u inwonen of voor een studie uitwonend en niet samenwonend zijn. En ook ongehuwde kinderen die permanent in een zorginstelling verblijven of begeleid wonen. Dit kunnen eigen en geadopteerde kinderen, pleeg- en stiefkinderen zijn en is niet leeftijdsgebonden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Voor welke periode kan ik een reisverzekering afsluiten?

Met de doorlopende reisverzekering bent u verzekerd voor een reis buiten Nederland, tot maximaal zes maanden aaneengesloten. Voor reizen binnen Nederland geldt een aaneengesloten periode van maximaal twee maanden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

VvAA neemt uw privacy serieus

  • Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk;
  • Wij respecteren uw privacy volgens de nieuwe Europese regelgeving (AVG).
Volledig privacybeleid >