Behandeling autoschade

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

Schadebehandeling bij WA

Hulpverlening

Als het nodig is schakelen wij direct een berger of andere hulpverlener in.

Bevestiging van uw melding

Binnen 10 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw schademelding en geven wij aan of er dekking is. Bij een telefonische schademelding nemen wij de schadebehandeling direct met u door. Wij geven dan ook aan of wij u wel of niet een schriftelijke bevestiging van uw melding sturen.

Wie is aansprakelijk?

Is een betrokken partij aansprakelijk voor schade aan uw auto dan nemen wij contact op met (de verzekeraar van) betrokkene. U kunt alvast gebruikmaken van diverse voordelen die wij u bieden als u gebruik maakt van VvAA Schadeservice, zoals vervangend vervoer en haal- en brengservice van uw auto door onze schadeherstelpartner.
Bent u aansprakelijk voor de schade aan een ander, dan regelen wij de schade met (de verzekeraar van) betrokken partij. Uiteraard nemen we de te nemen stappen met u door en houden u op de hoogte van het proces.

Vergoeding door het Waarborgfonds?

Mogelijk komt uw schade in aanmerking voor vergoeding door het Waarborgfonds. Of dat het geval is en hoe u een claim indient, leest u op de website van het Waarborgfonds.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen