Directe schadeafhandeling

VvAA Autoverzekering

Een man, vrouw en twee kinderen laden de kofferbak van de auto in met koffers

VvAA behandelt uw autoschade bij (gedeeltelijke) aansprakelijkheid tegenpartij

Per 1 juli 2021 start VvAA, net als andere autoverzekeraars, met het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van haar eigen WA-verzekerde klanten. Het gaat om situaties waarin een ander motorvoertuig schade aan uw auto veroorzaakt en de bestuurder van dat andere voertuig (deels) aansprakelijk is. Tot nu toe moest u met een VvAA autoverzekering in zulke gevallen zelf alles afhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij (als u geen VvAA rechtsbijstandverzekering had). Vanaf 1 juli gaan wij dat voor u doen. Hierdoor bent u straks sneller en gemakkelijker geholpen bij deze vorm van schade.

Hoe werkt de nieuwe regeling bij schade?

Gebeurt er op of na 1 juli 2021 een ongeval tussen uw personenauto en een ander motorvoertuig met een Nederlands kenteken (auto, brommer, motor etc.) waarbij de andere bestuurder (deels) aansprakelijk is? Dan kunt u de schade vanaf 1 juli 2021 gewoon bij VvAA melden. Voorheen moest u in dergelijke gevallen bij de verzekeraar van de tegenpartij zijn. Onder de nieuwe regeling (de zogenoemde ‘directe schadeafhandeling’) kunt u gewoon met ons, uw eigen verzekeraar, contact opnemen.

Eerst schadevaststelling en -uitkering, dan verhaal halen

Vanaf 1 juli krijgt u uw schade sneller vergoed, zonder dat u daar zelf iets voor hoeft te doen. Vanaf dan gaan we namelijk eerst de schade vaststellen en aan u uitkeren; pas daarna gaan we verhaal halen bij de aansprakelijke verzekeraar. Op dit moment werkt dat bij Allrisk autoverzekeringen ook al zo. Verzekeraars hebben ervaren dat dit voor klanten een veel prettiger en efficiënter proces is: doordat klanten er zelf geen werk aan hebben, en doordat discussies tussen verzekeraars onderling zoveel mogelijk worden voorkomen.

Wat betekent directe schade­afhande­ling voor u?

Onder de nieuwe regeling per 1 juli 2021 heeft u als klant direct met ons - uw eigen verzekeraar - te maken als de tegenpartij (deels) aansprakelijk is. U hoeft niet langer zelf de schade te verhalen op (de verzekeraar van) de tegenpartij; dat doen wij namelijk voor u.

Voor verzekerden met een Volledig-cascodekking (Allrisk) gold deze situatie al. Voor verzekerden met alleen een WA-dekking of WA-Beperkt-cascodekking gold dit echter niet. Wij hebben gemerkt dat de laatstgenoemde klanten dit vaak vervelend vonden. Wij begrijpen dat u er niet op zit te wachten dat u eerst zelf moet uitzoeken wie de verzekeraar van de tegenpartij is, voordat u uw schade kunt indienen. Ook begrijpen we dat het voor u niet fijn is om ineens met een andere verzekeraar te moeten schakelen. Want wie is die andere verzekeraar? Keert die wel uit? En wanneer dan? Gelukkig is dit straks verleden tijd en kunt u alles aan ons overlaten.

Bevestiging uit onderzoek

Uit een behoefteonderzoek van het Verbond van Verzekeraars bleek dat consumenten het zouden toejuichen als de schadeafhandeling in alle gevallen bij hun eigen autoverzekering kon plaatsvinden. Dus niet alleen voor ongevallen waarbij zij zelf aansprakelijk zijn, maar óók wanneer de tegenpartij (deels) aansprakelijk is. Sterker nog, nu reageren consumenten vaak onaangenaam verrast als ze te horen krijgen dat ‘hun' verzekeraar niets voor hen kan doen en dat ze zich tot de verzekeraar van de tegenpartij moeten wenden.

Voordelen van Directe Schade­afhandeling

 • U meldt de schade bij uw vertrouwde VvAA Schadeservice.
 • Onze schadeafhandeling scoort bijzonder hoog op klanttevredenheid. Van onze goede service en dienst verlening profiteert u nu ook bij afhandeling van de zogeheten directe WA-schade.
 • De schade wordt eenvoudiger en efficiënter voor u afgehandeld.
 • Afhandelen van een claim kost u minder tijd, omdat u niet meer zelf hoeft uit te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is. En u hoeft niet met hen in gesprek te gaan.
 • Met uitsluitend een WA-dekking of een WA-Beperkt-cascodekking profiteert u voortaan van dienst­verlening die er al is voor Allrisk-verzekerden. Zo kunt u uw auto laten herstellen bij een schade­herstel­bedrijf uit het netwerk van VvAA Schadeservice, zodat u verzekerd bent van de beste kwaliteit van het herstel. Bovendien kunt u gebruik­maken van een gratis leenauto.
 • In de no-claimregeling wijzigt niets. Als u (deels) aansprakelijk bent voor een ongeval, dan wijzigen uw schade­vrije jaren. Daarmee wijzigt eventueel ook de korting op uw premie. Maar dat is nu ook al het geval, dus daarin verandert niets.

Wat valt wel en niet onder de nieuwe regeling?

Niet alle schades vallen onder de auto­verzekering met directe schade­afhandeling. Onder de nieuwe regeling vallen alléén de materiële schades (dat wil zeggen alleen schade aan auto’s en andere zaken, geen personen­schade) van particuliere per­sonen­auto’s door een botsing met een ander motor­rijtuig met een Nederlands ken­teken. De bestuurder van dat andere motor­rijtuig moet geheel of gedeeltelijk aan­sprakelijk zijn voor de botsing. De nieuwe regeling geldt dus bijvoor­beeld niet voor schades die ver­oor­zaakt zijn in het buiten­land of door een auto met een buiten­lands ken­teken. De nieuwe regeling geldt ook niet voor personen­schades en ketting­­botsingen.

Extra voordelen VvAA Autoverzekering Premium

 • U had al gratis verhaalservice. Deze service wordt nu uitgebreid met een directe schade-uitkering. U hoeft dus niet langer te wachten tot het schadebedrag is verhaald. Dit wordt meteen vastgesteld en direct aan u uitgekeerd.
 • Uw dekking geldt niet alleen als er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen uw personenauto en een ander motorvoertuig met Nederlands kenteken (auto, brommer, motor, et cetera). Uw dekking geldt ook voor schade waarbij geen motorvoertuig betrokken is, schades waarbij motorvoertuigen met buitenlands kenteken betrokken zijn, en schades in het buitenland.

Heeft u (nog) een verkeers­rechts­bijstand­verzekering nodig?

Niet alle autoschades vallen onder de nieuwe regeling. Een verkeers­rechts­bijstand­ver­zekering is dus nog steeds een heel belangrijke aanvulling op uw auto­verzekering. Dan verzekert u zich namelijk ook van juridische bijstand:

 • bij letselschade na een aanrijding
 • bij schades in het buitenland
 • wanneer bij een materiële schade niet meteen vaststaat wie aansprakelijk is (bijvoorbeeld bij een kettingbotsing)
 • als u een conflict heeft tijdens het kopen van uw auto
 • bij geschillen uit een vervoersovereenkomst

Check altijd uw polisvoorwaarden om te zien waarvoor u exact verzekerd bent.

Keuzevrijheid

De nieuwe regeling biedt u veel voordelen en gemak. Maar uiteraard behoudt u de vrij­heid om zelf de schade bij de aan­sprakelijke ver­zeke­raar te claimen als u dat wilt. Ook dan kunnen wij u helpen: vanuit de VvAA rechts­bijstand­verzekering.

Antwoorden op veelgestelde vragen