Inloggen

VvOCM-korting op uw verzekeringen

JA, ik wil graag 10% VvOCM-­korting op de premie van mijn lopende VvAA beroeps­aan­sprakelijk­heids- en/of beroeps­rechts­bijstand­verzekering. 

U ontvangt de korting vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen. Let op: u ontvangt de korting alleen als er geen andere kortings­regeling van toe­passing is. Dat checken wij voor u.

 

Uw persoonlijke gegevens
*
*
*
Polis­nummers van uw VvAA verzeke­ringen