Korting aanvragen

VvOCM-ledenvoordeel

Ontvang 10% VvOCM-­korting op de premie van uw lopende VvAA Beroeps­aan­sprakelijk­heids- en/of Beroeps­rechts­bijstand­verzekering. 

U ontvangt de korting vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen. Let op: u ontvangt de korting alleen als er geen andere kortings­regeling van toe­passing is. Dat checken wij voor u.

Aanvragen

Persoonlijke gegevens

VvAA verzekeringen