Inloggen

Aanvragen korting

Uw NVvP-ledenvoordeel

JA, ik wil graag 5% NVvP-­korting op de premie van mijn lopende VvAA beroeps­aan­sprakelijk­heids- en/of beroeps­rechts­bijstandverzekering. Let op: u krijgt de korting alleen als er geen andere kortings­regeling van toe­passing is. Dat checken wij voor u.

 

Uw persoonlijke gegevens
*
*
*
Polis­nummers van uw VvAA verzeke­ringen