Korting aanvragen

NVvP-ledenvoordeel

Ontvang 5% NVvP-­korting op de premie van uw lopende VvAA Beroepsaansprakelijkheids- en/of Beroeps­rechts­bijstandverzekering.

Let op: u krijgt de korting alleen als er geen andere kortings­regeling van toe­passing is. Dat checken wij voor u.

Aanvragen

Persoonlijke gegevens

VvAA verzekeringen