Inloggen

Als fysiotherapeut starten?

VvAA helpt je!

Adviesgesprek aanvragen

Starten als fysiotherapeut

In loondienst of zelfstandig

Je gaat starten als fysiotherapeut! Weet je al waar? Dat kan bij een werkgever met de zekerheid van salaris en werknemersfaciliteiten. Of ben je meer ondernemend ingesteld en kies je voor een carrière als zelfstandige? 

Starten als fysiotherapeut in loondienst


1 - Voordelen in loondienst

Een dienstverband biedt diverse voordelen. Zo betaalt je werkgever de premies voor jouw werknemersverzekeringen. Die beschermen je tegen inkomensverlies bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Jouw werkgever kan een eerstelijnspraktijk zijn maar bijvoorbeeld ook een ziekenhuis, revalidatie-instelling of verpleeghuis.

2 - Je arbeidsovereenkomst

Zorg dat je weet wat je arbeidsovereenkomst inhoudt voordat je tekent. Welke rechten en plichten gelden er voor de werkgever en voor jou? En welke arbeidsvoorwaarden worden geboden? Denk bijvoorbeeld aan een reiskostenvergoeding, opleidingsfaciliteiten of een mobiele telefoon. Voor het checken van je arbeidscontract en loonstrook kun je terecht bij de juristen en salarisadviseurs van VvAA (tegen uurtarief).

3 - Goed verzekerd

Het is belangrijk dat je goed verzekerd bent, zowel zakelijk als privé. Voor alle verzekeringen kun je als fysiotherapeut bij VvAA terecht. Je werkgever verzekert jouw beroepsrisico’s: beroepsaansprakelijkheid (claims), beroepsrechtsbijstand ((tucht)klachten) en arbeidsongeschiktheid. Deze verzekeringen hoef je dus niet zelf af te sluiten.,

Particuliere rechtsbijstandverzekering
Het is belangrijk om je te verzekeren tegen een geschil met je werkgever en tegen tucht- en klachtrecht. Hiervoor heb je een particuliere rechtsbijstandverzekering nodig, waarbij je in elk geval de module Inkomen & Arbeid afsluit.

Adviesgesprek aanvragen
Starten als fysiotherapeut | VvAA

Starten als zzp'er


1 - Jezelf verzekeren

Als fysiotherapeut werk je voor en met mensen. Mensenwerk brengt risico's met zich mee. En door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de drempel voor patiënten om te klagen nog lager geworden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering van VvAA beschermen je tegen de gevolgen van een (tucht)klacht of claim.

2 - Je inkomen als fysiotherapeut veiligstellen

Stel, je krijgt een ongeval, langdurige ziekte of psychische klachten. Hoe zit het dan met je inkomen als zelfstandige? Met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hoef je je geen zorgen te maken als je langere tijd niet kunt werken. Als tussenpersoon vinden wij voor jou de AOV die het best bij jou past.

3 - Je administratie op orde brengen

Als fysiotherapeut heb je ook ondernemersverplichtingen. Denk aan facturen sturen, inkomsten & uitgaven bijhouden en je jaarstukken. Wij helpen je daarmee. Dat doen we door jou de weg te wijzen, tips te geven, je jaarrekening op te stellen en je belastingaangifte te verzorgen. Zo kun jij je richten op de zorg voor je patiënten.


Adviesgesprek aanvragen
Starten als fysiotherapeut | VvAA