Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van VvAA loopt per kalenderjaar. U dient uw VvAA-lidmaatschap ten minste een (1) maand vόόr het einde van het lopende verenigingsjaar op te zeggen. Met andere woorden; uiterlijk op 1 december. Houdt u er rekening mee dat uw VvAA schadeverzekeringen bij opzegging van uw lidmaatschap komen te vervallen per eerstvolgende contractvervaldatum. U ontvangt separaat schriftelijk bericht over het vervallen van uw verzekeringen.  

Lidmaatschap opzeggen

Persoonsgegevens
*
Geboortedatum
*
*
*
Datum en reden opzeggen
*
Reden van opzeggen lidmaatschap