Fraudebeleid bij VvAA schadeverzekeringen

In onze relatie met u is integriteit voor VvAA een harde randvoorwaarde. We gaan daarom altijd uit van wederzijds vertrouwen. Vanuit dit vertrouwen kunnen we schades snel en soepel afhandelen.

Helaas weten we dat een kleine groep leden misbruik maakt van ons vertrouwen door te frauderen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten wat er precies gebeurt als er iemand fraudeert. Daarom vertellen wij u graag  meer over dit onderwerp.

Zoals gezegd, gaan we uit van vertrouwen. In enkele gevallen hebben we het idee dat de schademelding niet helemaal in orde is. Elke melding wordt dan ook zorgvuldig vastgelegd. Op deze manier voorkomen we misverstanden. Als we denken dat er iets niet klopt, stellen we altijd een onderzoek in.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij ‘het doelbewust benadelen van VvAA om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden’. 

Een aantal voorbeelden die u misschien wel herkent:

 • niet de waarheid of de halve waarheid vertellen;
 • feiten verzwijgen;
 • een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade. Bijvoorbeeld meer opgeven dan gestolen is;
 • een nota vervalsen door bijvoorbeeld een cijfertje voor het bedrag zetten;
 • een inbraak in scène zetten.

Maatregelen

De volgende maatregelen kunnen genomen worden als er fraude in het spel is:
 • we vergoeden een schade niet;
 • we laten een uitgekeerde schade terugbetalen;
 • we brengen extra gemaakte kosten in rekening;
 • we zeggen de verzekering op;
 • we zeggen alle verzekeringen van de fraudeur op;
 • we melden de fraude op de zogenaamde ‘zwarte’ lijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich tegen de normale premie te verzekeren;
 • we doen aangifte bij de politie.

Waarom deze maatregelen?

Wij gaan ervan uit dat u niet de dupe wilt worden van fraude door anderen. Via uw premie betaalt u als betrouwbare klant mee aan dit frauduleuze gedrag. Daarom doen wij aan fraudebestrijding; om u en ons te beschermen.