Fraudebeleid

Fraudebeleid bij VvAA

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. En wij moeten erop kunnen vertrouwen dat u ons altijd naar waarheid informeert.

Helaas maakt een kleine groep misbruik van het vertrouwen door te frauderen. U betaalt, als eerlijke klant, te veel voor uw verzekering, omdat oneerlijke klanten uitkeringen krijgen waar ze geen recht op hebben.

Wij vinden dat fraude niet mag lonen. Daarom zijn wij alert op fraude en treden wij streng op tegen fraudeurs. Dit doen wij om onze eigen belangen en de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij ‘het doelbewust benadelen van VvAA om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden’.

Voorbeelden van fraude

 • Geen juiste informatie geven.
 • Het bewust achterhouden van informatie.
 • Meer claimen dan de werkelijke schade.
 • Nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen.
 • Een schade in scène zetten.

Wat doen wij tegen fraude?

Als wij fraude vermoeden, dan stellen wij nader onderzoek in. Als wij fraude vaststellen, dan nemen wij maatregelen. Bijvoorbeeld:

 • Wij keren niet (volledig) uit.
 • Wij vorderen een betaling terug.
 • Wij zeggen de verzekering(en) op.
 • Wij verhalen de gemaakte (onderzoeks)kosten.
 • Wij nemen persoonsgegevens op in ons incidentenregister.
 • Wij melden de fraude bij Stichting CIS.
 • Wij melden de fraude bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit.
 • Wij doen aangifte bij de politie.

Als wij fraude vaststellen en maatregelen nemen, dan informeren wij de betrokkene(n) daarover.

Belangenafweging

Wij nemen maatregelen als fraude een bedreiging vormt voor onze belangen of de belangen van de financiële sector. Deze maatregelen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de betrokkene(n). Daarom wegen wij bij het nemen van maatregelen de belangen zorgvuldig af.

Wat is Stichting CIS?

De Stichting CIS beheert een databank voor verzekeringsmaatschappijen in Nederland. In deze databank staan gegevens die voor verzekeraars belangrijk kunnen zijn. Onder strenge voorwaarden stelt de Stichting de gegevens die zij heeft opgeslagen beschikbaar aan bijvoorbeeld politie en justitie. Of aan de deelnemers van de Stichting zelf. De deelnemers zijn verzekeraars en gevolmachtigd agenten en organisaties die door het bestuur zijn erkend.

Natuurlijk stelt de Stichting de persoonsgegevens die zij beheert ook beschikbaar aan de betrokkene als een verzoek tot inzage wordt gedaan. Door het melden van fraude bij Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) wordt het voor de fraudeur moeilijker om een verzekering (tegen een normale premie) af te sluiten.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen